Skip navigation links
Türkiye’de Yatırım Yapmak İçin 10 Neden
Yatırımcı Kılavuzu
Türkiye’ye Giriş
Çalışma İzni Nasıl Alınır?
Oturma İzni Nasıl Alınır?
Türkiye'de İş Kurmak
Varlık Devri
Türkiye'de İş Yapmanın Maliyeti
İş Finansmanı
Teşvikler
Çalışanlar ve Sosyal Güvenlik
İstihdam Koşulları
İş Sözleşmesinin Feshi
Sosyal Güvenlik Sistemi
Vergiler
Özel Yatırım Bölgeleri
Demografi ve İş Gücü
Düzenleme ve Denetleme Kurumları
Altyapı ve Lojistik
Makroekonomik Göstergeler
Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırım
Dış Ticaret
Yatırım Mevzuatı
Bu sayfa yazıcı önizleme sayfasıdır.
Sayfaya geri dönmek için tıklayın.
Sayfayı yazdır
 

Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırım 

Türkiye’de DYY Girişi (milyar ABD doları)

 

 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 

Türkiye’de Yıllara Göre DYY Girişi

 

milyon ABD doları

 

2009

2010

2011

2012

2013

DYY Toplamı (net)

8.629

9.058

16.171

13.224

12.918

 Özsermaye Yatırımı (net)

6.184

6.221

14.145

10.126

9.676

 • Girdiler

6.266

6.256

16.136

10.759

10.244

 • Tasfiye İhraçları

-82

-35

-1.991

-633

-568

Şirketlerarası ikrazlar*

663

343

13

462

193

Gayrimenkul (net)

1.782

2.494

2.013

2.636

3.049

 

* Yabancı sermayeli şirketlerin yabancı ortaklardan aldıkları ikrazlar

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 

Türkiye’de Sektörlere Göre DYY Girişi

Son altı yıl boyunca en yüksek DYY çeken sektörler, finansal hizmetler ve imalat sektörü olmuştur.

 

milyon ABD doları

Sektörler

2009

2010

2011

2012

2013*

Tarım

48

81

32

43

49

Tarım, ormancılık ve balıkçılık

48

81

32

43

49

İmalat sektörleri

3.887

2.887

8.037

5.479

4.810

Madencilik ve taş ocağı işletmeciliği

89

136

146

213

240

İmalat

1.640

924

3.596

4.342

2.199

 • Gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı

219

124

649

2.201

343

 • Tekstil ve tekstil ürünleri imalatı

78

94

148

376

59

 • Deri ve deri ürünleri imalatı

11

0

0

0

0

 • Ahşap ve ahşap ürünler imalatı

0

1

0

84

3

 • Kâğıt hamuru, kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı; basım ve yayım

89

18

74

12

108

 • Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

61

3

1.255

179

237

 • Kimyasal madde ve ürünler, ana ilaç maddeleri ve ürünleri imalatı

336

120

348

579

271

 • Kauçuk ve plastik ürünler imalatı

34

7

128

485

223

 • Metalik olmayan diğer mineral ürünler imalatı

238

54

37

10

29

 • Ana metal ve fabrikasyon metal ürünler imalatı

31

213

292

101

112

 • Makina ve teçhizat imalatı

220

64

76

32

5

 • Bilgisayar, elektronik-elektrik ve optik donanım imalatı

59

177

464

143

607

 • Ulaşım araçları imalatı

224

38

93

121

75

 • Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar

40

11

32

19

127

Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi temini

2.153

1.824

4.293

924

2.335

Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme

5

3

2

0

36

Hizmet

2.331

3.288

8.067

5.237

5.385

İnşaat

209

310

301

1.428

198

Toptan ve perakende ticaret

389

435

709

221

357

Ulaştırma ve depolama

230

183

222

130

300

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri

55

113

122

16

57

Bilgi ve iletişim hizmetleri

173

36

36

133

122

Finans ve sigorta faaliyetleri

817

1.621

5.883

2.084

3.789

Finansal hizmet faaliyetleri (bankalar)

473

835

4.745

1.500

1.965

Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (zorunlu sosyal güvenlik hariç)

174

766

882

348

1.571

Holding şirketlerinin faaliyetleri

154

10

170

176

212

Finansal hizmetlere yardımcı diğer faaliyetler

16

10

86

60

41

Gayrimenkul faaliyetleri

210

241

300

173

130

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

81

94

103

78

106

İdari ve destek hizmet faaliyetleri

22

17

55

234

142

Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik

0

0

0

0

0

Eğitim

1

17

68

60

14

İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri

105

112

232

546

105

Sanat, eğlence ve rekreasyon

25

62

13

81

5

Diğer hizmet faaliyetleri

14

47

23

53

60

Ev içi personel çalıştıran hanehalkları ve hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak ayrım yapılmamış üretim faaliyetleri

0

0

0

0

0

Uluslararası örgüt ve kurum faaliyetleri

0

0

0

0

0

Toplam

6.266

6.256

16.136

10.759

10.244

 

(*) Geçici

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 

Türkiye’de Coğrafi Dağılıma Göre DYY Girişi


Türkiye’ye en yüksek DYY girişi, AB, Kuzey Amerika ve Körfez ülkelerinden gerçekleşmektedir.

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

Avrupa

11.368

5.248

4.939

12.587

7.925

6.439

EFTA ülkeleri

202

281

197

323

592

232

Diğer Avrupa ülkeleri

89

25

5

770

30

890

Afrika

82

2

0

0

0

221

Kuzey Afrika

82

1

0

0

0

0

Diğer Afrika ülkeleri

0

1

0

0

0

221

Amerika

951

331

384

1.485

491

343

Kuzey Amerika

891

312

378

1.423

471

342

Orta Amerika

8

12

0

57

16

1

Güney Amerika

52

7

6

5

4

0

Asya       

2.345

673

928

2.055

2.337

3.238

Yakın ve Orta Doğu ülkeleri

2.184

361

473

1.558

1.593

2.593

Körfez Arap ülkeleri

1.963

209

388

195

940

1.193

Diğer Yakın ve Orta Doğu ülkeleri

96

78

45

1.359

653

1.400

Diğer Asya ülkeleri

161

312

455

497

744

645

Okyanusya ve kutup bölgeleri

2

12

5

9

6

3

Sınıflandırılmamış

0

0

0

0

0

0

Toplam

14.748

6.266

6.256

16.136

10.759

10.244

 

(*) Geçici

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 

Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı

 

2013 yılı itibarıyla Türkiye’de 36.500’in üzerinde yabancı sermayeli şirket faaliyet göstermektedir.

 

Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı

(Kümülâtif, ‘000)

 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı