Skip navigation links
Türkiye’de Yatırım Yapmak İçin 10 Neden
Yatırımcı Kılavuzu
Türkiye’ye Giriş
Çalışma İzni
Oturma İzni
Türkiye'de İş Kurmak
Varlık Devri
Türkiye'de İş Yapmanın Maliyeti
Finansmana Erişim
Teşvikler
Çalışanlar ve Sosyal Güvenlik
İstihdam Koşulları
İş Sözleşmesinin Feshi
Sosyal Güvenlik Sistemi
Vergiler
Yatırım Bölgeleri
Demografi
Düzenleme ve Denetleme Kurumları
Makroekonomik Göstergeler
Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırım
Dış Ticaret
Yatırım Mevzuatı
Bu sayfa yazıcı önizleme sayfasıdır.
Sayfaya geri dönmek için tıklayın.
Sayfayı yazdır
 

Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırım 

Türkiye’de DYY Girişi (milyar ABD doları)

 

 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 

Türkiye’de Yıllara Göre DYY Girişi

 

milyon ABD doları

 

2012

2013

2014

2015

2016

DYY Toplamı (Net)

13.628

12.896

12.828

17.550

12.273

 Özsermaye Yatırımları (Net)

10.128

9.322

8.370

11.710

6.277

 • Girdiler

10.761

9.890

8.631

12.074

6.886

 • Tasfiye İhraçları

633

568

261

364

609

Şirketlerarası İkrazlar*

864

525

137

1.684

2.106

Gayrimenkul (Net)

2.636

3.049

4.321

4.156

3.890

 

* Yabancı sermayeli şirketlerin yabancı ortaklardan aldığı ikrazlar

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 

Türkiye’deSektörlere Göre DYY Girişi

Son beş yıl boyunca en yüksek DYY çeken sektörler finansal hizmetler ve imalat sektörü olmuştur.

 

milyon ABD doları

Sektörler

2012

2013

2014

2015

2016*

Tarım

43

47

61

31

26

Tarım, ormancılık ve balıkçılık

43

47

61

31

26

Endüstriyel sektörler

5.480

4.757

4.258

5.772

2.669

Madencilik ve taş ocağı işletmeciliği

188

717

382

207

217

İmalat

4.519

2.209

2.742

4.225

1.710

 • Gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı

2.201

400

451

983

585

 • Tekstil ve tekstil ürünleri imalatı

376

60

137

433

36

 • Deri ve deri ürünleri imalatı

0

0

1

2

11

 • Ağaç ve ağaç ürünleri imalatı

84

3

0

0

3

 • Kâğıt hamuru, kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı; basım ve yayım

12

107

92

20

72

 • Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

355

236

101

1.809

0

 • Kimyasal madde ve ürünler, ana ilaç maddeleri ve ürünleri imalatı

579

272

491

340

287

 • Kauçuk ve plastik ürünler imalatı

486

168

83

80

98

 • Metalik olmayan diğer mineral ürünler imalatı

10

29

158

112

96

 • Ana metal ve fabrikasyon metal ürünler imalatı

101

100

116

98

167

 • Makine ve teçhizat imalatı

32

5

4

34

23

 • Bilgisayar, elektronik-elektrik ve optik donanım imalatı

143

607

926

142

223

 • Ulaşım araçları imalatı

121

97

78

147

62

 • Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar

19

125

104

25

47

Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi temini

773

1.795

1.131

1.338

740

Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme

0

36

3

2

2

Hizmet

5.238

5.086

4.312

6.271

4.191

İnşaat

1.427

178

232

106

307

Toptan ve perakende ticaret

221

379

1.136

598

601

Taşımacılık ve depolama

130

364

594

1.524

544

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri

16

59

24

11

235

Bilgi ve iletişim hizmetleri

134

120

214

150

91

Finans ve sigorta faaliyetleri

2.084

3.415

1.470

3.516

1.705

 • Finansal hizmet faaliyetleri (bankalar)

1.500

1.608

912

2.776

1.271

 • Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (zorunlu sosyal güvenlik hariç)

348

1.538

199

117

116

 • Holding şirketlerinin faaliyetleri

176

229

226

438

264

 • Finansal hizmetlere yardımcı diğer faaliyetler

60

40

133

185

54

Gayrimenkul faaliyetleri

174

128

252

171

277

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

78

87

94

51

72

İdari ve destek hizmeti faaliyetleri

234

185

21

55

34

Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik

0

0

0

0

0

Eğitim

60

2

0

0

13

İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri

546

106

204

58

273

Sanat, eğlence ve rekreasyon

81

5

15

9

18

Diğer hizmet faaliyetleri

53

58

56

22

21

Ev içi personel çalıştıran hanehalkları ve hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak ayrım yapılmamış üretim faaliyetleri

0

0

0

0

0

Bölge dışı kuruluş ve organların faaliyetleri

0

0

0

0

0

Toplam

10.761

9.890

8.631

12.074

6.886

 

(*) Geçici

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 

Türkiye’de Coğrafi Dağılıma Göre DYY Girişi


Türkiye’ye en yüksek DYY girişi Avrupa, Kuzey Amerika ve Körfez ülkelerinden gerçekleşmektedir.

 

milyon ABD doları

 

2012

2013

2014

2015

2016*

Avrupa

7.927

6.424

6.369

7.980

4.391

Gelişmiş Avrupa

7.305

5.296

5.328

7.014

3.777

EFTA ülkeleri

592

234

318

208

354

Diğer Avrupa ülkeleri

30

894

723

758

260

Afrika

0

221

42

0

0

Kuzey Afrika

0

0

0

0

0

Diğer Afrika ülkeleri

0

221

42

0

0

Amerika

491

343

334

1.630

458

Kuzey Amerika

471

342

334

1.619

456

Orta Amerika

16

1

0

6

2

Güney Amerika

4

0

0

5

0

Asya

2.337

2.899

1.886

2.464

2.008

Yakın ve Orta Doğu ülkeleri

1.593

2.286

1.336

1.317

1.253

Körfez Arap ülkeleri

940

880

364

460

446

Diğer Yakın ve Orta Doğu ülkeleri

653

1.406

954

850

804

Diğer Asya ülkeleri

744

613

550

1.147

755

Okyanusya ve kutup bölgeleri

6

3

0

0

24

Sınıflandırılmamış

0

0

0

0

5

Toplam

10.761

9.890

8.631

12.074

6.886

 

(*) Geçici

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 

Yabancı Sermayeli Şirketler

 

2016 yılının Aralık ayı itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 53.200 adet yabancı sermayeli şirket faaliyet göstermektedir.

 

Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı

(Kümülâtif, ‘000)

 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı