Skip navigation links
Türkiye’de Yatırım Yapmak İçin 10 Neden
Yatırımcı Kılavuzu
Türkiye’ye Giriş
Çalışma İzni Nasıl Alınır?
Oturma İzni Nasıl Alınır?
Türkiye'de İş Kurmak
Varlık Devri
Türkiye'de İş Yapmanın Maliyeti
İş Finansmanı
Teşvikler
Çalışanlar ve Sosyal Güvenlik
İstihdam Koşulları
İş Sözleşmesinin Feshi
Sosyal Güvenlik Sistemi
Vergiler
Özel Yatırım Bölgeleri
Demografi ve İş Gücü
Düzenleme ve Denetleme Kurumları
Altyapı ve Lojistik
Makroekonomik Göstergeler
Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırım
Dış Ticaret
Yatırım Mevzuatı
Bu sayfa yazıcı önizleme sayfasıdır.
Sayfaya geri dönmek için tıklayın.
Sayfayı yazdır
 

Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırım 

Türkiye’de DYY Girişi (milyar ABD doları)

 

 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 

Türkiye’de Yıllara Göre DYY Girişi

 

milyon ABD doları

 

2008

2009

2010

2011

2012

DYY Toplamı (net)

19.760

8.663

9.038

16.047

13.018

 Özsermaye Yatırımı (net)

14.712

6.170

6.203

14.064

9.928

 • Girdiler

14.747

6.252

6.238

16.055

10.561

 • Tasfiye İhraçları

-35

-82

-35

-1.991

-633

Şirketlerarası ikrazlar*

2.111

711

339

-30

454

Gayrimenkul (net)

2.937

1.782

2.494

2.013

2.636

 

* Yabancı sermayeli şirketlerin yabancı ortaklardan aldıkları ikrazlar

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 

Türkiye’de Sektörlere Göre DYY Girişi

 

Son altı yıl boyunca en yüksek DYY çeken sektörler, finansal hizmetler ve imalat sektörü olmuştur.

 

milyon ABD doları

Sektörler

2008

2009

2010

2011

2012*

Tarım

41

48

80

32

43

Tarım, ormancılık ve balıkçılık

41

48

80

32

43

İmalat sektörleri

5.186

3.889

2.884

7.965

5.420

Madencilik ve taş ocağı işletmeciliği

145

89

135

146

213

İmalat

3.971

1.642

923

3.573

4.283

 • Gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı

1.252

221

123

648

2.201

 • Tekstil ve tekstil ürünleri imalatı

187

78

94

148

376

 • Deri ve deri ürünleri imalatı

15

11

0

0

0

 • Ahşap ve ahşap ürünler imalatı

6

0

1

0

84

 • Kâğıt hamuru, kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı; basım ve yayım

64

89

18

74

12

 • Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

28

61

3

1.255

179

 • Kimyasal madde ve ürünler, ana ilaç maddeleri ve ürünleri imalatı

199

337

120

348

520

 • Kauçuk ve plastik ürünler imalatı

162

34

7

128

485

 • Metalik olmayan diğer mineral ürünler imalatı

195

238

54

37

10

 • Ana metal ve fabrikasyon metal ürünler imalatı

1.250

31

213

292

101

 • Makina ve teçhizat imalatı

226

219

64

76

32

 • Bilgisayar, elektronik-elektrik ve optik donanım imalatı

237

59

177

442

143

 • Ulaşım araçları imalatı

71

224

38

93

121

 • Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar

79

40

11

32

19

Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi temini

1.055

2.153

1.823

4.244

924

Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme

15

5

3

2

0

Hizmet

9.520

2.315

3.274

8058

5.096

İnşaat

337

209

314

301

1.431

Toptan ve perakende ticaret

2.088

390

435

709

221

Ulaştırma ve depolama

96

230

182

223

130

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri

25

54

113

122

16

Bilgi ve iletişim hizmetleri

97

173

36

36

133

Finans ve sigorta faaliyetleri

6.136

817

1.620

5.882

1.940

Finansal hizmet faaliyetleri (bankalar)

4.111

473

835

4.745

1.356

Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (zorunlu sosyal güvenlik hariç)

1.895

174

765

881

348

Holding şirketlerinin faaliyetleri

68

154

10

170

176

Finansal hizmetlere yardımcı diğer faaliyetler

62

16

10

86

60

Gayrimenkul faaliyetleri

453

210

241

300

174

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

52

81

94

103

78

İdari ve destek hizmet faaliyetleri

25

6

0

47

233

Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik

0

0

0

0

0

Eğitim

0

1

17

68

60

İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri

147

105

112

231

546

Sanat, eğlence ve rekreasyon

40

25

51

13

81

Diğer hizmet faaliyetleri

24

14

59

23

53

Ev içi personel çalıştıran hanehalkları ve hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak ayrım yapılmamış üretim faaliyetleri

0

0

0

0

0

Uluslararası örgüt ve kurum faaliyetleri

0

0

0

0

0

Toplam

14.747

6.252

6.238

16.055

10.559

 

(*) Geçici

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 

Türkiye’de Coğrafi Dağılıma Göre DYY Girişi


Türkiye’ye en yüksek DYY girişi, AB, Kuzey Amerika ve Körfez ülkelerinden gerçekleşmiştir.

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

Avrupa

11.367

5.234

4.920

12.549

7.725

EFTA ülkeleri

202

281

196

323

592

Diğer Avrupa ülkeleri

89

25

5

770

30

Afrika

82

2

0

0

0

Kuzey Afrika

82

1

0

0

0

Diğer Afrika ülkeleri

0

1

0

0

0

Amerika

951

331

385

1.484

491

Kuzey Amerika

891

312

378

1.422

471

Orta Amerika

8

12

0

57

16

Güney Amerika

52

7

7

5

4

Asya                

2.345

673

928

2.013

2.337

Yakın ve Orta Doğu ülkeleri

2.184

361

473

1.516

1.593

Körfez Arap ülkeleri

1.963

209

388

195

940

Diğer Yakın ve Orta Doğu ülkeleri

96

78

45

1.317

653

Diğer Asya ülkeleri

161

312

455

497

744

Okyanusya ve kutup bölgeleri

2

12

5

9

6

Sınıflandırılmamış

0

0

0

0

0

Toplam

14.747

6.252

6.238

16.055

10.559

 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 

Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı

 

2012 yılı itibarıyla Türkiye’de 33.000’in üzerinde yabancı sermayeli şirket faaliyet göstermektedir.

 

Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı

(Kümülâtif, ‘000)

 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı