Skip navigation links
Türkiye’de Yatırım Yapmak İçin 10 Neden
Yatırımcı Kılavuzu
Türkiye’ye Giriş
Çalışma İzni
Oturma İzni
Türkiye'de İş Kurmak
Varlık Devri
Türkiye'de İş Yapmanın Maliyeti
Finansmana Erişim
Teşvikler
Çalışanlar ve Sosyal Güvenlik
İstihdam Koşulları
İş Sözleşmesinin Feshi
Sosyal Güvenlik Sistemi
Vergiler
Yatırım Bölgeleri
Demografi
Düzenleme ve Denetleme Kurumları
Altyapı ve Lojistik
Makroekonomik Göstergeler
Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırım
Dış Ticaret
Yatırım Mevzuatı
Bu sayfa yazıcı önizleme sayfasıdır.
Sayfaya geri dönmek için tıklayın.
Sayfayı yazdır
 

Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırım 

Türkiye’de DYY Girişi (milyar ABD doları)

 

 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 

Türkiye’de Yıllara Göre DYY Girişi

 

milyon ABD doları

 

2010

2011

2012

2013

2014

DYY Toplamı (Net)

9.099

16.176

13.282

12.457

12.530

 Özsermaye Yatırımları (Net)

6.221

14.146

10.126

9.298

8.445

  • Girdiler

6.256

16.137

10.759

9.866

8.699

  • Tasfiye İhraçları

35

1.991

633

568

254

Şirketlerarası İkrazlar*

384

17

520

110

-236

Gayrimenkul (Net)

2.494

2.013

2.636

3.049

4.321

 

* Yabancı sermayeli şirketlerin yabancı ortaklardan aldığı ikrazlar

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 

Türkiye’de Sektörlere Göre DYY Girişi

 

Son beş yıl boyunca en yüksek DYY çeken sektörler, finansal hizmetler ve imalat sektörü olmuştur.

 

milyon ABD doları

Sektörler

2010

2011

2012

2013*

2014*

Tarım

81

32

43

47

61

Tarım, ormancılık ve balıkçılık

81

32

43

47

61

Endüstriyel sektörleri

2.887

8.038

5.480

4.819

4.666

Madencilik ve taş ocağı işletmeciliği

136

146

213

242

449

İmalat

924

3.597

4.343

2.207

2.891

Gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı

124

650

2.201

400

557

Tekstil ve tekstil ürünleri imalatı

94

148

376

60

139

Deri ve deri ürünleri imalatı

0

0

0

0

1

Ağaç ve ağaç ürünlerii malatı

1

0

84

3

0

Kâğıt hamuru, kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı; basım ve yayım

18

74

12

107

90

Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

3

1.255

179

236

100

Kimyasal madde ve ürünler, ana ilaç maddeleri ve ürünleri imalatı

120

348

579

272

495

Kauçuk ve plastik ürünler imalatı

7

128

486

168

75

Metalik olmayan diğer mineral ürünler imalatı

54

37

10

29

158

Ana metal ve fabrikasyon metal ürünler imalatı

213

292

101

100

129

Makine ve teçhizat imalatı

64

76

32

5

4

Bilgisayar, elektronik-elektrik ve optik donanım imalatı

177

464

143

607

918

Ulaşım araçları imalatı

38

93

121

97

124

Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar

11

32

19

123

101

Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi temini

1.824

4.293

924

2.334

1.323

Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme

3

2

0

36

3

Hizmet

3.288

8.067

5.236

5.000

3.972

İnşaat

310

301

1.427

178

232

Toptan ve perakende ticaret

435

709

221

377

1.165

Taşımacılık ve depolama

183

222

130

300

136

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri

113

122

16

59

20

Bilgi ve iletişim hizmetleri

36

36

133

110

212

Finans ve sigorta faaliyetleri

1.621

5.883

2.084

3.415

1.535

Finansal hizmet faaliyetleri (bankalar)

835

4.745

1.500

1.608

1.018

Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (zorunlu sosyal güvenlik hariç)

766

882

348

1.538

120

Holding şirketlerinin faaliyetleri

10

170

176

229

262

Finansal hizmetlere yardımcı diğer faaliyetler

10

86

60

40

135

Gayrimenkul faaliyetleri

241

300

173

128

227

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

94

103

78

87

94

İdari ve destek hizmet faaliyetleri

17

55

234

175

93

Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik

0

0

0

0

0

Eğitim

17

68

60

2

0

İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri

112

232

546

106

200

Sanat, eğlence ve rekreasyon

62

13

81

5

2

Diğer hizmet faaliyetleri

47

23

53

58

56

Ev içi personel çalıştıran hanehalkları ve hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak ayrım yapılmamış üretim faaliyetleri

0

0

0

0

0

Bölge dışı kuruluş ve organların faaliyetleri

0

0

0

0

0

Toplam

6.256

16.137

10.759

9.866

8.699

 

(*) Geçici

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 

Türkiye’de Coğrafi Dağılıma Göre DYY Girişi


Türkiye’ye en yüksek DYY girişi Avrupa, Kuzey Amerika ve Körfez ülkelerinden gerçekleşmektedir.

 

milyon ABD doları

 

2009

2010

2011

2012

2013*

2014*

Avrupa

5.248

4.939

12.588

7.925

6.400

6.566

Gelişmiş Avrupa

4.942

4.737

11.495

7.303

5.272

5.512

EFTA ülkeleri

281

197

323

592

234

324

Diğer Avrupa ülkeleri

25

5

770

30

894

730

Afrika

2

0

0

0

221

42

Kuzey Afrika

1

0

0

0

0

0

Diğer Afrika ülkeleri

1

0

0

0

221

42

Amerika

331

384

1.485

491

343

325

Kuzey Amerika

312

378

1.423

471

342

325

Orta Amerika

12

0

57

16

1

0

Güney Amerika

7

6

5

4

0

0

Asya 

673

928

2.055

2.337

2.899

1.766

Yakın ve Orta Doğu ülkeleri

361

473

1.558

1.593

2.286

1.231

Körfez Arap ülkeleri

209

388

195

940

880

425

Diğer Yakın ve Orta Doğu ülkeleri

78

45

1.359

653

1.406

788

Diğer Asya ülkeleri

312

455

497

744

613

535

Okyanusya ve kutup bölgeleri

12

5

9

6

3

0

Sınıflandırılmamış

0

0

0

0

0

0

Toplam

6.266

6.256

16.137

10.759

9.866

8.699

 

(*) Geçici

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 

Yabancı Sermayeli Şirketler

 

2014 yılı itibarıyla Türkiye’de 39.100’ün üzerinde yabancı sermayeli şirket faaliyet göstermektedir.

 

Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı

(Kümülâtif, ‘000)

 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı