Skip navigation links
Türkiye’de Yatırım Yapmak İçin 10 Neden
Yatırımcı Kılavuzu
Türkiye’ye Giriş
Çalışma İzni
Oturma İzni
Türkiye'de İş Kurmak
Varlık Devri
Türkiye'de İş Yapmanın Maliyeti
Finansmana Erişim
Teşvikler
Çalışanlar ve Sosyal Güvenlik
İstihdam Koşulları
İş Sözleşmesinin Feshi
Sosyal Güvenlik Sistemi
Vergiler
Yatırım Bölgeleri
Demografi
Düzenleme ve Denetleme Kurumları
Altyapı ve Lojistik
Makroekonomik Göstergeler
Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırım
Dış Ticaret
Yatırım Mevzuatı
Bu sayfa yazıcı önizleme sayfasıdır.
Sayfaya geri dönmek için tıklayın.
Sayfayı yazdır
 

Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırım 

Türkiye’de DYY Girişi (milyar ABD doları)

 

 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 

Türkiye’de Yıllara Göre DYY Girişi

 

milyon ABD doları

 

2011

2012

2013

2014

2015

DYY Toplamı (Net)

16.182

13.284

12.384

12.523

16.957

 Özsermaye Yatırımları (Net)

14.145

10.126

9.310

8.315

11.595

  • Girdiler

16.136

10.759

9.878

8.576

11.959

  • Tasfiye İhraçları

1.991

633

568

261

364

Şirketlerarası İkrazlar*

24

522

25

-113

1.206

Gayrimenkul (Net)

2.013

2.636

3.049

4.321

4.156

 

* Yabancı sermayeli şirketlerin yabancı ortaklardan aldığı ikrazlar

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 

Türkiye’de Sektörlere Göre DYY Girişi

 

Son beş yıl boyunca en yüksek DYY çeken sektörler, finansal hizmetler ve imalat sektörü olmuştur.

 

milyon ABD doları

Sektörler

2011

2012

2013

2014

2015*

Tarım

32

43

47

61

31

Tarım, ormancılık ve balıkçılık

32

43

47

61

31

Endüstriyel sektörleri

8.040

5.480

4.757

4.230

5.613

Madencilik ve taş ocağı işletmeciliği

146

188

717

365

202

İmalat

3.599

4.519

2.209

2.731

4.148

Gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı

650

2.201

400

449

973

Tekstil ve tekstil ürünleri imalatı

149

376

60

137

433

Deri ve deri ürünleri imalatı

0

0

0

1

2

Ağaç ve ağaç ürünlerii malatı

0

84

3

0

0

Kâğıt hamuru, kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı; basım ve yayım

74

12

107

92

16

Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

1.255

355

236

101

1.809

Kimyasal madde ve ürünler, ana ilaç maddeleri ve ürünleri imalatı

348

579

272

491

341

Kauçuk ve plastik ürünler imalatı

128

486

168

83

68

Metalik olmayan diğer mineral ürünler imalatı

37

10

29

158

28

Ana metal ve fabrikasyon metal ürünler imalatı

293

101

100

115

139

Makine ve teçhizat imalatı

76

32

5

4

34

Bilgisayar, elektronik-elektrik ve optik donanım imalatı

464

143

607

918

142

Ulaşım araçları imalatı

93

121

97

78

138

Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar

32

19

125

104

25

Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi temini

4.293

773

1.795

1.131

1.261

Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme

2

0

36

3

2

Hizmet

8.064

5.236

5.074

4.285

6.315

İnşaat

301

1.427

178

232

83

Toptan ve perakende ticaret

707

221

377

1.136

589

Taşımacılık ve depolama

221

130

364

594

1.524

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri

122

16

59

24

23

Bilgi ve iletişim hizmetleri

36

133

110

214

150

Finans ve sigorta faaliyetleri

5.883

2.084

3.415

1.470

3.588

Finansal hizmet faaliyetleri (bankalar)

4.745

1.500

1.608

912

2.780

Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (zorunlu sosyal güvenlik hariç)

882

348

1.538

199

198

Holding şirketlerinin faaliyetleri

170

176

229

226

439

Finansal hizmetlere yardımcı diğer faaliyetler

86

60

40

133

171

Gayrimenkul faaliyetleri

300

173

128

227

169

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

103

78

87

94

53

İdari ve destek hizmet faaliyetleri

55

234

185

21

42

Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik

0

0

0

0

0

Eğitim

68

60

2

0

0

İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri

232

546

106

202

59

Sanat, eğlence ve rekreasyon

13

81

5

15

23

Diğer hizmet faaliyetleri

23

53

58

56

12

Ev içi personel çalıştıran hanehalkları ve hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak ayrım yapılmamış üretim faaliyetleri

0

0

0

0

0

Bölge dışı kuruluş ve organların faaliyetleri

0

0

0

0

0

Toplam

16.136

10.759

9.878

8.576

11.959

 

(*) Geçici

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 

Türkiye’de Coğrafi Dağılıma Göre DYY Girişi


Türkiye’ye en yüksek DYY girişi Avrupa, Kuzey Amerika ve Körfez ülkelerinden gerçekleşmektedir.

 

 

2011

2012

2013

2014

2015*

Avrupa

12.587

7.925

6.412

6.316

7.878

Gelişmiş Avrupa

11.494

7.303

5.284

5.275

6.922

EFTA ülkeleri

323

592

234

318

197

Diğer Avrupa ülkeleri

770

30

894

723

759

Afrika

0

0

221

42

0

Kuzey Afrika

0

0

0

0

0

Diğer Afrika ülkeleri

0

0

221

42

0

Amerika

1.484

491

343

334

1.573

Kuzey Amerika

1.422

471

342

334

1.568

Orta Amerika

57

16

1

0

0

Güney Amerika

5

4

0

0

5

Asya 

2.056

2.337

2.899

1.884

2.508

Yakın ve Orta Doğu ülkeleri

1.559

1.593

2.286

1.336

1.316

Körfez Arap ülkeleri

196

940

880

364

457

Diğer Yakın ve Orta Doğu ülkeleri

1.359

653

1.406

954

851

Diğer Asya ülkeleri

497

744

613

548

1.192

Okyanusya ve kutup bölgeleri

9

6

3

0

0

Sınıflandırılmamış

0

0

0

0

0

Toplam

16.136

10.759

9.878

8.576

11.959

 

(*) Geçici

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

 

Yabancı Sermayeli Şirketler

 

2016 yılının Haziran ayı itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 50.000 adet yabancı sermayeli şirket faaliyet göstermektedir.

 

Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı

(Kümülâtif, ‘000)

 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

*2016 Haziran itibarıyla