Skip navigation links
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Enerji ve Yenilenebilir Kaynaklar
Finans
Gayrimenkul
İş Hizmetleri
Kimya
Madencilik ve Metal
Makine
Otomotiv
Tarım ve Gıda
Taşımacılık ve Lojistik
Turizm
Yaşam Bilimleri
Bu sayfa yazıcı önizleme sayfasıdır.
Sayfaya geri dönmek için tıklayın.
Sayfayı yazdır
 

Tarım ve Gıda 

Dicle ve Fırat nehirlerine ev sahipliği yapan Türkiye'nin tarım sektörü bugün antik Mezopotamya’nın zenginliğini yansıtmaktadır. Türkiye, elverişli coğrafi koşulları ve iklimi, geniş ekilebilir toprakları ve su kaynaklarının bolluğu ile tarım ve gıda alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

 

1980'lerin ilk yıllarında başlatılan yeniden yapılandırma çalışmaları, bugün dünya ekonomisinin ayrılmaz bir parçası haline gelen iç piyasanın ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Türkiye, ülkedeki  çalışan nüfusunun dörtte birine istihdam sağlayan ve ülke GSYİH’sinin % 7,1’ini oluşturan güçlü bir tarım ve gıda endüstrisine sahiptir. Sektörün GSYİH’ye olan mali katkısı 2002 ve 2014 yılları arasında % 43 artış göstererek 2014 yılında 57,2 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.

 

Sektörü güçlü kılan özellikler arasında, ülkenin genç nüfusuyla ilintili olan pazar büyüklüğü, dinamik özel sektör ekonomisi, güçlü turizm geliri ve elverişli iklim koşulları yer almaktadır.

 

Türkiye, dünyanın en büyük 7. tarım üreticisi olmakla birlikte kuru incir, fındık, çekirdeksiz kuru üzüm/kuru üzüm ve kuru kayısı üretiminde dünya lideridir. Ülke aynı zamanda dünyanın önde gelen bal üreticileri arasında yer almaktadır. Türkiye, 2015 yılında 18,6 milyon ton süt üretimi gerçekleştirerek bölgesinde lider süt ve süt ürünleri üreticisi konumuna gelmiştir. Ülke aynı yıl 38,6 milyon ton tahıl, 28,5 milyon ton sebze, 17,5 milyon ton meyve, 2 milyon ton kümes hayvanı eti ve 1,1 milyon ton kırmızı et üretimi gerçekleştirmiştir. Buna ek olarak, Avrupa'daki toplam bitki türü sayısı 11.500 iken, Türkiye’nin toplam 11.000 bitki türüne ev sahipliği yaptığı tahmin edilmektedir.

 

Söz konusu üretim hacmi, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (EMENA) bölgesindeki en büyük tarım ürünleri ihracatçılarından biri olarak Türkiye'nin açık ara pozitif ticaret dengesini korumasını sağlamaktadır. Türkiye 2015 yılında 190 ülkeye 1781 tür tarım ürünü ihraç ederek 16,8 milyar ABD doları ihracat geliri elde etmiştir.

 

Süt, yoğurt, peynir, kefir ve ayran gibi süt ürünleri geleneksel Türk beslenme düzeninin ayrılmaz birer parçasıdır. Geleneksel olarak Türk süt ürünleri pazarına hâkim olan el yapımı ve ambalajsız ürünler, Türkiye ve bölge pazarlara kitle pazar yaklaşımıyla erişim sağlamak isteyen yatırımcılar için büyük bir potansiyelin varlığı anlamına gelmektedir.

 

Bu potansiyel, sadece süt ürünleri pazarıyla sınırlı değildir. Türkiye, ayrıca tarım sektörünün önde gelen küresel oyuncuları nezdinde kendini bölgesel bir üs ve tedarik merkezi için tercih edilen bir seçenek olarak konumlandırmayı hedeflemektedir. Türkiye, sektördeki yatırımları teşvik etmek için potansiyel tarım ve gıda yatırımcılarına bir dizi teşvik sunmaktadır. Türk hükümetince sunulan destek mekanizmaları; avantajlı düzenlemeler, son derece rekabetçi bir vergi yapısı; nitelikli iş gücü ve çok sayıda yatırım teşvikini içermektedir.

 

McKinsey and Co'ye göre Türkiye, meyve ve sebze işleme, hayvan yemi, besicilik, kümes hayvancılığı, süt ürünleri, fonksiyonel gıda, su ürünleri yetiştiriciliği ve destek ürünleri (özellikle soğuk zincir dağıtımı, seracılık, sulama ve gübreleme) gibi tarım endüstrisinin alt sektörlerinde önemli yatırım fırsatları sunmaktadır.

 

Türkiye, tarım sektörü için 2023 yılı itibarıyla ulaşmayı planladığı hedefler doğrultusunda dünya genelinde en büyük beş üretici arasında yer almayı amaçlamaktadır. Türkiye'nin, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına yönelik vizyonu aşağıdaki diğer iddialı hedefleri de içermektedir:

 

  • Tarımsal gayrisafi yurt içi hasılayı 150 milyar ABD dolarına çıkarmak
  • Tarım ihracatını 40 milyar ABD dolarına yükseltmek
  • Sulanabilir alanı 5,4 milyon hektardan 8,5 milyon hektara çıkarmak
  • Balıkçılık alanında AB ile karşılaştırıldığında birinci sıraya yerleşmek