Skip navigation links
Altyapı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Elektronik
Enerji ve Yenilenebilir Kaynaklar
Finansal Hizmetler
Gayrimenkul
İmalat
İş Hizmetleri
Kimya
Madencilik
Makine
Otomotiv
Sağlık ve İlaç
Tarım ve Gıda
Taşımacılık ve Lojistik
Turizm
Bu sayfa yazıcı önizleme sayfasıdır.
Sayfaya geri dönmek için tıklayın.
Sayfayı yazdır
 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, ekonomik olarak sürekli gelişen iş dünyasını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemek suretiyle özellikle ekonominin ve sosyal yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Türkiye, bu sektörün gelecekteki rolünün günümüze kıyasla çok daha önemli olacağının farkındadır. Bu gelişme ve büyümenin beraberinde getirmiş olduğu çağın gereklerine uygun çözüm arayışları ve günümüz ekonomik ve sosyal yaşamının bu en güncel ve hızlı çözümlere bir an önce erişebilmesi, bilgi ve iletişim sektörünün temelini oluşturmaktadır; zira bu çözüm arayışlarında hem zamanın hem de maddi kaynakların en verimli düzeyde kullanılması esastır. Bu açıdan, Türkiye son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne olan ilgisini daha da artırmış ve gelecekte sektör üzerinde söz sahibi olmak için gerekli çalışmaları başlatmıştır. Bu çalışmaların en belirgin olanları yatırımcılara yönelik olarak çıkarılan yeni teşvikler ve Ar-Ge Kanunu’dur.

 

 • Genç nüfus arttıkça ve online pazar genişledikçe, cep telefonu abone sayısının 2017 yılına kadar 75 milyona ulaşması beklenmektedir.
 • Türkiye’de donanım, yazılım, bilgi iletişim hizmetleri ve telekomünikasyon hizmetlerine yönelik harcamaların 2016 yılına kadar 25 milyar ABD dolarına yükselmesi beklenmektedir.
 • Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri harcamalarının dünya ortalamasından daha hızlı büyüyeceği tahmin edilmektedir. Sektördeki büyük potansiyel ve geniş iç piyasa göz önünde bulundurulduğunda, sektörün 2012-2017 döneminde % 7,4 'lük yıllık bileşik büyüme oranı ile büyümesi beklenmektedir.
 • Türkiye'deki hanelerin yarısından fazlasında internet erişimi bulunan bilgisayar mevcuttur; önümüzdeki beş yıl içinde bu oranın % 65,6’ya yükselmesi beklenmektedir.
 • Türkiye'de internet kullanıcılarının oranı % 42 civarındadır; bu oranın 2017 yılında % 47’nin üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.

 

Türkiye’nin, Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına yönelik iddialı vizyonu gereği bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne ilişkin yüksek hedefler öngörülmektedir. Bu hedefler arasında aşağıdakiler yer almaktadır: 

 

 • Geniş bant abonelerinin sayısının 30 milyona çıkarılması
 • 14 milyon haneye 1000 Mbps hızında internet bağlantısı sağlanması
 • Sektörün GSYİH içindeki payının % 2,9’dan % 8’e çıkarılması
 • E-dönüşüm alanında en büyük 10 ülkeden biri haline gelmek
 • Nüfusun % 80’ine bilgisayar kullanma becerisi kazandırılması
 • TGB’lerde faaliyet gösteren şirket sayısının 5500’e; çalışan sayısının 65.000’e; ihracatın ise 10 milyar ABD dolarına yükseltilmesi
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü büyüklüğünün her yıl yaklaşık % 15 oranında bir pazar büyümesi ile 160 milyar ABD dolarına ulaştırılması
 • Ar-Ge harcamalarının GSYİH payının % 0,85'ten % 3’e çıkarılması

İlgili Raporlar

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Raporu
Format : PDF
Boyut:3MB
Enerji Sektörü Raporu
Format : PDF
Boyut:3MB

Basın Bültenleri

03-06-2010-TYDTA-HP FOXCONN ÜRETİMİ
Format :PDF
Boyut :56KB
 
24-03-2010-TYDTA-INTEL
Format :PDF
Boyut :82KB
 
22-03-2010-TYDTA-ALCATEL LUCENT
Format :PDF
Boyut :57KB
 
14-06-2010-TYDTA-CISCO-INVEST IN TURKEY WEB PORTAL
Format :PDF
Boyut :463KB
 
26-11-2010-TYDTA-TUBISAD-NASSCOM
Format :PDF
Boyut :64KB
 
19-09-2009-TYDTA-TEKNOPARK
Format :PDF
Boyut :56KB
 
28-06-2009-TYDTA-HUAWEI
Format :PDF
Boyut :63KB
 
21-04-2009-TYDTA-MICROSOFT
Format :PDF
Boyut :59KB
 
05-03-2009-TYDTA-HP-FOXCONN-BASIN-TOPLANTISI
Format :PDF
Boyut :467KB
 
23-02-2009-TYDTA-HP-FOXCONN
Format :PDF
Boyut :467KB