Skip navigation links
3M
Albaraka Türk
Alstom
Avanti
BASF
BNP Paribas
Bosch
Cargill
Citibank
Coca-Cola
Delivery Hero
DHL
Ericsson
Ford
GE
Huawei
Hyundai
ICBC
Intel
Kuveyt Türk
MAN
MANGO
Microsoft
Nestlé
Novartis
Pfizer
Pirelli
Schneider Electric
Shell
Siemens
Toyota
UniCredit
Unilever
UPS
Bu sayfa yazıcı önizleme sayfasıdır.
Sayfaya geri dönmek için tıklayın.
Sayfayı yazdır

Kuveyt Türk 

 

Kuveyt Türk, kurumsal yönetişim ve müşterilere yönelik yenilikçi ürünleriyle Türkiye'de katılım bankacılığının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Banka, 2014 yılında Türkiye'deki faaliyetlerinin 25. yılını kutlamıştır. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 28 Şubat 1989 tarihli izni uyarınca 31 Mart 1989 tarihinde Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş. ticari unvanıyla kurulmuştur.

 

Güçlü sermaye yapısı

 

2014 yılı sonu itibarıyla Kuveyt Türk’ün özsermayesi 3,2 milyar TL seviyesinde yer alırken, bankanın tedavüldeki hisselerinin % 62,32'si Kuveyt Finans Kurumu’na, % 18,74'ü Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne, % 9,01'i Kuveyt Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu’na, % 9,01'i İslam Kalkınma Bankası’na ve kalan % 0,92'si ise diğer gerçek ve tüzel kişilere aittir. Kuveyt Türk’ün 2014 yılı sonu itibarıyla 2,3 milyar TL ödenmiş sermayesi bulunmaktadır. Bankanın konsolide aktifleri ise 2014 yılında % 31,3 artışla 34 milyar TL olmuştur.

 

308 şube ve 5082 çalışan

 

Kuveyt Türk, Türkiye genelindeki 306 şubesi ve yurt dışında Almanya, Mannheim ve Bahreyn'deki şubeleri üzerinden verimli bir şekilde müşterilere çok çeşitli finans ürün ve hizmetleri sunmaktadır. 2014 yılı sonu itibarıyla bankanın 5082 çalışanı bulunmaktadır.

 

Türkiye'de sukuk ihracatında öncü

 

Türkiye'de faizsiz yatırım araçlarının sürekli geliştirilmesi için çalışan ve Türkiye'nin üç yıllık ilk sukukunu 2010 yılında 100 milyon ABD doları ile düzenleyen Kuveyt Türk, 2014 yılında iki sukuk ihracatı daha gerçekleştirmiştir. Önde gelen yatırımcılardan yoğun talep gören bu işlem, şirketin sukuk pazarındaki güçlü konumunu perçinlemiştir.

 

Altın bankacılığında lider

 

Kuveyt Türk, gümüş işlemlerinde günlük ortalama hacim bakımından tüm bankalar arasında birinci sırada yer almaktadır. Kuveyt Türk, kendisini rakiplerinden ayıran ve mali hizmetlere yönelik yenilikçi yaklaşımına vurgu yapan altın bankacılığında da önemli bir büyüme kaydetmiştir. Kuveyt Türk, 2014 yılında altın bankacılığı alanında % 11 pazar payına, tüm katılım bankaları arasında ise % 52 paya sahip olmuştur.

 

Kuveyt Türk'ün Türkiye pazarında çığır açtığı Altın Katılım Hesapları’ndaki toplam altın hacmi yaklaşık 22 tondur. Son üç yıldır düzenlenen fiziki altın toplama kampanyası olan “Altın Günleri” ise bankanın Türk ekonomisine 2014 yılında 8 ton altın yönlendirmesini sağlamıştır.

 

Reel ekonomiye destek

 

Kuveyt Türk, Türkiye'nin reel ekonomisine yaptığı pek çok katkı sayesinde Hazine Müsteşarlığı, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Tekstil ve Giyim İhracatçıları Derneği dâhil olmak üzere çeşitli kamu kuruluşları ve ticari derneklerden ihracatın artırılmasını destekleyen bankacılık başarılarından ötürü çok sayıda altın, gümüş ve bronz ödül almıştır.

 

Çığır açan uygulamalara giriş

 

Kuveyt Türk, 2014 yılında güvenli, etkileşimli ve yenilikçi bankacılık hizmetleri sunan XTM ağını genişletmiştir. Bankanın XTM merkezi, hesap açma, para transferi, fon yatırımı ve uygulamaları gibi temel şube işlemlerini sunmakta olup desteklediği işlemler yelpazesi günden günde genişlemektedir. Gelecek dönemde banka, XTM dijital şubelerinin fiziki şubelerde günümüzde sunulmakta olan tüm bankacılık hizmetlerini sunabilmesini sağlamayı hedeflemektedir.

 

Türkiye ile dünya arasında bir finans köprüsü

 

Kuveyt Finans Kurumu’nun kapsamlı muhabir ağı ve engin faizsiz bankacılık deneyimini bir rekabet avantajı olarak kullanan Kuveyt Türk, dünyaya ve özellikle Körfez bölgesine açılmak isteyen Türk yatırımcılar için bir finans köprüsü vazifesi görmektedir. Bahreyn şubesi vasıtasıyla Türkiye ile Körfez bölgesi arasında gelişmekte olan ticarete önemli bir katkı sağlayan banka, yatırımcılara yeni fırsatlar sunacak uluslararası projeler geliştirmektedir. Almanya'nın ilk faizsiz bankasını kurma çalışmaları devam etmekte olup bu bankanın 2015 yılında faaliyete başlaması beklenmektedir.