Skip navigation links
3M
Albaraka Turk
Avanti
BASF
BNP Paribas
Bosch
Cargill
Citibank
Coca-Cola
Delivery Hero
DHL
Ericsson
Ford
GE
Huawei
Hyundai
ICBC
Intel
Kuveyt Türk
MAN
MANGO
Microsoft
Nestlé
Novartis
Pfizer
Pirelli
Schneider Electric
Shell
Siemens
Toyota
UniCredit
Unilever
UPS
Bu sayfa yazıcı önizleme sayfasıdır.
Sayfaya geri dönmek için tıklayın.
Sayfayı yazdır

Novartis 

 

Novartis, bilime dayalı yenilikler yoluyla toplumun en önemli sağlık sorunlarını çözme misyonuna sahip, merkezi İsviçre'nin Basel şehrinde bulunan küresel bir sağlık şirketidir. Novartis ürünleri, 2016 yılında 180'den fazla ülkede yaklaşık 1 milyar insan tarafından kullanılmıştır. Novartis Grup, başlıca yenilikçi ilaçlar, göz bakımı (Alcon) ve jenerik ilaçlar (Sandoz) olmak üzere her biri küresel ölçekte olan üç farklı bölüm ile faaliyet göstermektedir.

 

Novartis'in yenilikçi patentli ilaçlardan oluşan küresel portföyü, birçoğu ait olduğu tedavi alanındaki liderler arasında bulunan 50'nin üzerinde kilit pazar ürününü içerir. Novartis İlaç portföyü kardiyovasküler/metabolik, oftalmoloji, solunum, nörobilim, immünoloji ve dermatolojiyi içeren çok çeşitli tedavi alanlarına yöneliktir. Novartis Onkoloji, hassas onkoloji tedavisi uygulamalarının desteklenmesinde lider konumundadır.

 

Sandoz, eşdeğer ilaçlar ve biyobenzerler alanında küresel bir liderdir. Sandoz, tüm dünyada insanların yüksek kaliteli ilaçlara erişebilmesini sağlayan yeni yaklaşımlara öncülük etmektedir. Portföyünde tüm ana tedavi alanlarını kapsayan 1.000'den fazla ürün yer almaktadır.

 

Alcon, dünyanın her yerinde insanların daha iyi görmesine yardımcı olarak yaşam kalitesini artıran yenilikçi ürünler sunmaktadır. Alcon'un Cerrahi ve Bakım iş kolları, göz sağlığı alanında geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

 

Novartis, 2015 yılında dünya çapında yeni ilaçlara ve tıbbi cihazlara yönelik Ar-Ge çalışmalarına 8,9 milyar ABD doları yatırım yapmıştır. Sektör ortalamasının üç katı olan Ar-Ge başarı oranıyla Novartis, sektörün her zaman için en saygın ürün geliştirme sistemlerinden birine sahiptir. Ocak 2016 itibarıyla klinik geliştirme aşamasında bulunan 200'ün üzerinde proje bulunmaktadır.

 

Türkiye, Novartis'in faaliyetlerinde 60 yıldan uzun süredir önemli bir yer tutmaktadır. Novartis Grup'un şu an Türkiye'de dört adet üretim tesisi bulunmakta ve bu tesislerde kilit ürünlerin yanı sıra tüm dünyaya ihraç edilen birçok ürün üretilmektedir. Türkiye'de 2.300 nitelikli çalışanı bulunan Novartis Grup, insan odaklı çalışma kültürü oluşturma ve çalışanları için en iyi iş yeri ortamını hazırlamaktaki becerisiyle sektörde öncü rolünü üstlenmiştir.

 

2015 yılındaki toplam ihracatı 140 milyon ABD doları olarak gerçekleşen Novartis Türkiye'nin son on yıldaki toplam ihracat rakamı 1 milyar ABD dolarını aşmıştır. Novartis, Türkiye'deki dört tesisine bugüne kadar 225 milyon ABD dolarının üzerinde yatırım yapmıştır. İstanbul Kurtköy'deki tesis, Novartis'in 10 küresel mükemmeliyet merkezinden biridir. Kurtköy fabrikası, 2015 yılında "Sıtma Girişimi" kapsamında üretilen sıtma ilacının ana üretim merkezi seçilmiştir. Sıtma Girişimi, farmasötik sektöründeki en büyük ilaca erişim programlarından biri olup tedavi, erişim, kapasite oluşturma ve Ar-Ge alanlarına odaklanmıştır. Üretim faaliyetlerinin bu şekilde aktarılması, Novartis'in Türkiye'yi bir farmasötik yatırım merkezi olarak kullanma kararlılığının göstergesidir. İlaç, tüm dünyada sıtmanın yaygın olduğu 50'den fazla ülkeye ihraç edilmektedir. Yılda 100 milyon tedavi dozu üretme kapasitesi bulunan Kurtköy fabrikası, dünya çapında sıtmaya karşı verilen mücadelenin en ön saflarında yer almaktadır.

 

Ayrıca Novartis Grup, Türkiye'nin klinik araştırmalar konusunda lider ilaç şirketidir. Çok uluslu şirketlerin klinik denemeler alanında Türkiye'de yaptığı tüm yatırımların %20'si Novartis Grup tarafından gerçekleştirilmektedir. Klinik denemelere 2015 yılında yapılan toplam yatırım 25 milyon ABD dolarıdır. Novartis Türkiye, son altı yılda Türkiye'deki klinik denemelere 100 milyon ABD dolarından fazla yatırım yaparak Türk doktorlarının araştırma alanında dünya çapında rekabetçi hale gelmesine yardımcı olmuştur.

 

Novartis, insanların yaşamlarını uzatacak ve geliştirecek bilimsel yenilikler üzerine odaklanmaktadır. Bir hastalığa yakalanmış insanların ihtiyaçlarını gerçekten anlamak için onlara kulak vermek gerekir. Novartis, bu nedenle hastalar, tıbbi görevliler, hasta örgütleri ve hasta topluluklarıyla temasta bulunup deneyimlerini dinleyerek bunlardan dersler çıkarmakta, ihtiyaçlarını belirlemekte ve söz konusu kişiler için nelerin önem taşıdığını anlamaya çalışmaktadır. Hastalarla ilgili bu eşsiz bilgiler sayesinde Novartis, yenilikçi ve faydalı ilaçları daha hızlı ve verimli bir şekilde geliştirip hastalara ve topluma sunmaya devam edecektir.

 

Novartis Türkiye'nin uzun vadeli hedefi, ülkeyle birlikte büyümeyi sürdürmek; yatırım, Ar-Ge ve üretimi artırarak yerel farmasötik sektörünün daha ileriye taşınmasında öncü bir rol üstlenmektir.