Skip navigation links
Yatırım Ofisi
Başkanın Mesajı
Bu sayfa yazıcı önizleme sayfasıdır.
Sayfaya geri dönmek için tıklayın.
Sayfayı yazdır
 

Yatırım Ofisi 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarını küresel iş dünyasına tanıtma ve yatırımcılara Türkiye'ye yapacakları yatırımın her aşamasında destek verme görevini üstlenmiş tek resmi kuruluştur. Doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olarak faaliyet gösteren Yatırım Ofisi, Türkiye'nin ekonomik kalkınması için gereksinim duyulan yatırımları teşvik etmekle görevlidir. Bu amaçla Yatırım Ofisi; teknoloji yoğun, katma değeri yüksek ve istihdam yaratan yatırımları destekleyerek bu yatırımlara ilişkin tüm süreçleri yatırımcı adına takip ederek hızlandırmaktadır.

 

Dünya genelinde pek çok ülkede faaliyet gösteren Yatırım Ofisi; ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Fransa, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Singapur ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde yerleşik yerel danışman ağıyla yatırımcılara hizmet sunmaktadır. Yatırım Ofisi, yatırımcıları “tek durak ofis” yaklaşımıyla karşılamakta, geniş hizmet yelpazesi ile yatırımcıların Türkiye'deki yatırımlarından en yüksek düzeyde verim sağlamalarını kolaylaştırmaktadır. Yatırım Ofisi’nin uzman kadrosu yatırımcılara İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince, Japonca, İtalyanca ve İspanyolca dâhil pek çok dilde hizmet sunmaktadır.

 

Yatırımcılarla yapılan görüşmelerde gizlilik esasını en önemli ilkelerinden biri olarak belirleyen Yatırım Ofisi, bir kamu kurumu olmakla beraber yatırımcılara özel sektör yaklaşımı ile hizmet sunmaktadır. Yatırım Ofisi’nin sunduğu başlıca hizmetler aşağıdaki gibidir:

 

Danışmanlık Hizmetleri

 

Yatırım Ofisi, danışmanlık hizmetleri kapsamında küresel yatırımcıların Türkiye pazarını ve yatırım ortamını tanımalarına yardımcı olmak için yatırımlarla ilgili yürürlüğe giren en güncel mevzuat hakkında bilgi sunmanın yanı sıra şirket kuruluşu, sektörler özelinde ve genel makroekonomik veriler, devlet teşvikleri, işletme maliyetleri ve vergilendirme gibi konulardaki bilgileri yatırımcılara temin etmekte, yatırımcılara yönelik detaylı sektörel analizler ve raporlar yayımlamaktadır.

 

Koordinasyon Hizmetleri

 

Türkiye'ye yeni gelen ve Türkiye’de hâlihazırda faaliyet göstermekte olan yatırımcılara Yatırım Ofisi tarafından sunulan temel hizmetlerden biri de kamu kurumları, yerel yönetimler, iş dernekleri ve üniversiteler, hizmet sağlayıcıları ile sivil toplum kuruluşları gibi diğer paydaşlarla olan ilişkilerin koordinasyonudur. Kamu kurumları, özel sektör ve yatırımcı arasında bir köprü işlevi gören Yatırım Ofisi, gerek şirketler arasında gerekse şirketlerle kamu kurumları arasında gerekli toplantıların düzenlenmesinde kilit rol oynamaktadır. Yatırım Ofisi, yatırımcıların Türkiye'ye girişlerinde sorun yaşamamaları için ilgili yatırım projesi ve yatırımcının ihtiyaçları doğrultusunda potansiyel tedarikçiler, müşteriler ve hizmet sağlayıcılarıyla ilk bağlantı ve görüşmelerin gerçekleştirilmesinde destek hizmeti sunmaktadır.

 

Yatırım Destek Hizmetleri

 

Yatırım Ofisi’nin sorumluluk alanına giren projeler için sunduğu hizmetler arasında yatırımcıların bürokratik süreçler ve prosedürler hakkında bilgilendirilmesi ve yatırım süreçlerinin tüm aşamalarının takip edilmesi de yer almaktadır. Şirket kuruluşu, çalışma ve oturma izinlerinin alınması, teşvik başvuruları, çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreçleri ve yatırımla ilgili diğer izin ve ruhsatlara ilişkin başvurular Yatırım Ofisi tarafından kamu kurumları nezdinde takip edilmektedir. Tüm bu süreçlerde yatırımcı için bürokratik prosedürlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması hedeflenmekte, sonuç odaklı bir yaklaşımla yatırımcıya destek olunmaktadır.

 

Arazi Bulma Desteği

 

Yatırım Ofisi’nin arazi ekibi, yatırıma uygun sahaların araştırılmasının yanı sıra arazi edinimi, elektrik bağlantısı, doğal gaz, su temini ve diğer altyapı hizmetine ilişkin maliyetler hakkında gerekli bilgileri yatırımcıya sunmaktadır. Yatırım Ofisi’nin arazi desteği, masa başı araştırmalar ile sınırlı olmayıp yatırımcılar ile arazi ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, altyapı çalışmalarının takip edilmesi, saha geliştirme çalışmalarının koordine edilmesi ve fizibilite açısından araziyle ilgili tüm veri ve bilgilerin toplanmasını da içermektedir.

 

Yatırım Heyeti Ziyaretleri

 

Yatırım Ofisi, yatırımcılara Türkiye ziyaretlerinde lojistik destek sunmaktadır. Yatırım Ofisi, yalnızca iş dünyası ve resmi kurumlar ile toplantılar düzenlemekle kalmayıp aynı zamanda yatırımcıların ülkemize yapacakları seyahatleri organize ederek bu ziyaretlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Yatırım Ofisi, yatırımcılara konaklama için uygun yerin bulunmasına yardımcı olmakta, ayrıca konaklama ve toplantı yerleri arasında ulaştırma hizmeti de sağlamaktadır.

 

Proje Lansman Hizmetleri

 

Yatırım Ofisi, Türkiye'de yatırım yapmaya karar veren yatırımcılara proje lansman hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler arasında, ilgili yatırıma ilişkin basın bültenlerinin hazırlanması ve dağıtılması, temel atma ve açılış törenlerinin organize edilmesi ve yatırımın lansmanı için ilgili diğer halka ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi yer almaktadır.

 

Ortak Bulma Desteği

 

Uluslararası doğrudan yatırımlar söz konusu olduğunda, uluslararası ve yerli şirketler arasında gerçekleştirilecek iş birlikleri her iki taraf için de oldukça faydalı olabilmektedir. Yatırım Ofisi, çok uluslu şirketlere ve Türk şirketlere olası ortak girişimler, birleşme-satın almalar ve Türkiye'de gerçekleştirilecek projeler için uygun ortaklar bulunması konularında destek olmaktadır.

 

Yatırım Sonrası Hizmetler

 

Yatırım Ofisi, projeleri tamamlandıktan sonra yatırımcılarla iletişimde kalmaya devam etmekte ve projenin devam eden yaşam döngüsündeki her aşamanın sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla yatırımcılarla düzenli olarak temasa geçmektedir. Yatırımcının Türkiye’deki yatırımıyla ilgili çözüm bekleyen herhangi bir durumla karşılaşması halinde, Yatırım Ofisi devlet ile yatırımcı arasında aracılık yapılması, genişleme yatırımlarının destek hizmetlerinden faydalandırılması, yatırım ortamıyla ilgili çalıştay ve araştırmaların gerçekleştirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yeni öneriler geliştirilmesi gibi hizmetler sunmaktadır.