Skip navigation links
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Enerji ve Yenilenebilir Kaynaklar
Finans
Gayrimenkul
İş Hizmetleri
Kimya
Madencilik ve Metal
Makine
Otomotiv
Tarım ve Gıda
Taşımacılık ve Lojistik
Turizm
Yaşam Bilimleri
Bu sayfa yazıcı önizleme sayfasıdır.
Sayfaya geri dönmek için tıklayın.
Sayfayı yazdır
 

Taşımacılık ve Lojistik 

Gelişmekte olan ülkeler arasında en canlı ekonomilerden biri olan Türkiye, Doğu ile Batı'yı, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayarak, küresel ticaret için önemli bir kesişme noktasında yer almaktadır.

 

Türkiye'nin stratejik konumu; dört saatlik uçuş mesafesi içinde toplam 1,6 milyar nüfuslu, GSYİH’si 27 trilyon ABD dolarına ulaşan ve 8 trilyon ABD doları ile toplam küresel ticaretin neredeyse yarısına karşılık gelen bir dış ticaret hacmine sahip birçok pazara erişim sunmaktadır. Türkiye'deki ticaret dikkat çekici bir biçimde artmakta olup bölgenin küresel ticaretteki varlığı da giderek güçlenmektedir. Türkiye'nin 2015 yılında küresel ticaret hacminde % 1,05 olan payının 2023 yılı itibarıyla % 1,5'i aşması beklenmektedir.

 

Son 13 yılda yıllık ortalama % 4,7 büyüyen Türkiye ekonomisi, lojistik sektörü için birçok fırsat sunmaktadır. Türkiye, güçlü ekonomik büyümesinin yanı sıra, Avrupa'nın en büyük ve en genç iş gücü havuzlarından birine sahiptir. Türkiye nüfusunun % 65'ten fazlasını 24-54 yaş arasındakiler oluşturmaktadır ve buradan doğan iş gücü avantajı lojistik sektörüne de yansımaktadır. Yatırımcılar, sektörün farklı taleplerini karşılayacak nitelikli iş gücünü rekabetçi maliyetlerle kolayca istihdam edebilmektedir.

 

Son on yılda gerçekleştirilen kamu ve özel sektör altyapı yatırımları, Türkiye'de sunulan lojistik hizmetlerini önemli ölçüde iyileştirmiştir. Çok sayıda yeni havaalanı inşa edilmiş, otoyollar ile ülkenin dört bir yanına erişim sağlanmıştır. Buna ek olarak, gelişmekte olan hızlı tren ağı büyük şehirleri birbirine bağlamaya başlamış ve Türk limanlarının kapasitesi artmıştır. Türkiye ayrıca, 20 adet lojistik merkezi/köyü kurmaktadır. Bugüne kadar 7'si tamamlanan bu merkez ve köylerde sunulacak farklı taşımacılık yöntemleri nakliye maliyetlerinin düşürülmesini sağlayacaktır.

 

Türk hükümeti, lojistik altyapısını daha da güçlendirmek amacıyla, 2023 yılına kadar ulaşılması planlanan iddialı hedefler belirlemiştir. Bu hedeflerden bazıları şu şekildedir:

 

  • 36.500 km bölünmüş yola ve 8.000 km otoyola; toplamda 70.000 km'lik kara yolu ağına sahip olmak
  • 12.000 km'si hızlı tren hattından oluşan toplam 25.000 km'lik demir yolu ağına sahip olmak
  • Yıllık taşınan yolcu sayısını 1 milyar kişiye; taşınan yük hacmini 125 milyon tona çıkarmak
  • Yolcu uçağı sayısını 487'den 750'ye çıkarmak
  • Hava taşımacılığında yıllık toplam kapasiteyi 400 milyon yolcuya yükseltmek amacıyla yeni havaalanları inşa etmek
  • Konteyner elleçleme kapasitesini 8,4 milyon TEU'dan 32 milyon TEU'ya yükseltmek
  • Deniz filosu taşıma kapasitesini 29,2 milyon DWT'den 50 milyon DWT'ye ulaştırmak
  • Türkiye'yi çevreleyen üç denizden her birine bir liman inşa etmek

 

Türkiye’nin Doğu Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya kolay erişim imkânı sağlayan avantajlı coğrafi konumu, ülkenin bölgedeki yük taşımacılığı için bir üs işlevi görmesini sağlamaktadır. Türkiye lojistik endüstrisi, günümüzdeki hacmiyle ülke GSYİH'sinde % 12-13 pay sahibidir. 2023 yılı GSYİH hedeflerine göre, sektörün muazzam büyüme göstererek 2023 yılında 200-240 milyar ABD doları hacme ulaşması beklenmektedir.