3.05.2011

TÜBİTAK: Ar-Ge harcamaları 10 yılda dörde katlandı

Today’s Zaman - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından hazırlanan Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sistemi ve Performans Göstergeleri 2010 raporu araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve yenilikçilik alanlarında ülkenin son yıllarda geldiği noktayı gözler önüne serdi. Teknolojik gelişmeyi öne çıkaran politikalar doğrultusunda Türkiye’de önemi giderek artan Ar-Ge faaliyetleri ve yerleşen yenilikçilik anlayışını rakamlarla destekleyen raporda, ülkedeki Ar-Ge faaliyetlerine yapılan harcamanın 1998 yılı rakamlarına göre yaklaşık 2 milyar TL seviyesinden 2009 yılında 8,5 milyar TL’ye çıktığına yer verildi.

11 yıllık bir zaman dilimi içinde dört misli artan Ar-Ge harcamaları ile Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Avrupa Birliği artış ortalamasının da dört katına ulaşmış oldu. Raporda, ayrıca, Ar-Ge harcamalarının GSYİH’ye oranın, aynı yıllar arasında iki misli artarak, % 0,37’den % 0,85’e yükseldiğine dikkat çekildi.

2013 yılı için belirlenen Ar-Ge harcamalarının GSYİH’nin % 2’sini oluşturması hedefine yaklaşıldığını ifade eden raporda, Ar-Ge faaliyetlerine verilen önemin Türkiye’de özel sektördeki yenilikçiliği artırmak ve yenilikçiliğe dayalı girişimciliği destekleme çabalarını yansıttığı, bu bağlamda özel sektörün 2009 yılında toplam Ar-Ge harcamalarında % 40 olan payının, 2013 yılında % 60’a çıkmasının beklendiği vurgulandı.

Türkiye’de teknoloji konusunda yenilikçiliğin ve rekabetçiliğin artırılması ve özel sektörde yenilikçilik kültürünün yerleşmesi için TÜBİTAK ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından çeşitli mali destek programları uygulanıyor.
/Style%20Library/Invest/images/news.png
Türkiye; ar-ge; araştırma geliştirme; ar-ge teşvikleri; ar-ge desteği; tübitak; ar-ge yardımı