4.05.2012

Yabancıya mülk satışı yasalaştı

Zaman - Yabancı kişilere konut satışında mütekabiliyet (karşılıklılık) şartını kaldıran düzenleme Meclis'te kabul edilerek yasalaştı.

Bakanlar Kurulu'nca belirlenen ülke vatandaşı yabancı uyruklu gerçek kişilere Türkiye'de taşınmaz satışına imkân sağlayan tasarı, dün Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Böylece Orta Asya Türk cumhuriyetleri, Rusya, komşu ülkeler ve Körfez ülkeleri vatandaşlarına Türkiye'den markalı konut alabilmelerinin yolu açıldı. Markalı konut üreticileri, bu yasa değişikliğini uzun süredir bekliyordu. Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik yapan yeni kanuna göre, yabancıların aldığı taşınmazların toplamı, özel mülkiyette ilçe yüzölçümünün % 10'unu, ülke genelinde ise kişi başına 30 hektarı geçemeyecek. Bakanlar Kurulu kararıyla 30 hektarlık alan iki katına çıkarılabilecek.
/Style%20Library/Invest/images/news.png
Türkiye; gayrimenkul sektörü; mütekabiliyet esası; yabancıya konut satışı; mütekabiliyet yasası; yabancıya mülk satışı