12.03.2013

“Finans ve sigorta sektörleri yabancıların takibinde”

Zaman - Gelişmiş ülkelerde yaşanan finansal darboğaz, banka ve sigortacılık şirketlerini Türkiye’ye yöneltti. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı İlker Aycı, “Pazar çeşitlendirmesi stratejisi içinde Kanada, Amerika, Uzakdoğu ile ilgileniyoruz..” dedi.

Küresel krizden çıkış için alternatif pazar arayışında olan Avrupa, Amerika ve Japon menşeili finans ve sigorta devleri, potansiyelini göz önünde bulundurarak Türkiye pazarına yoğun ilgi gösteriyor. TYDTA Başkanı İlker Aycı, bu sektörlerde yatırım beklediklerini belirterek, “Özellikle finans, sigortacılık ve bankacılık alanında ciddi ilgi var.” dedi. Gerek enerji gerek altyapı gerekse bankacılık alanlarındaki yatırım beklentilerinden bahseden İlker Aycı, “Uzakdoğu'nun Türkiye'ye ilgisi büyük. Japonya başta olmak üzere. Avrupa'nın ağırlığı hâlâ yüksek. Pazar çeşitlendirmesi stratejisi içinde Kanada, Amerika, Uzakdoğu ile ilgileniyoruz..” diye konuştu.

Türkiye pazarı, genç nüfusundan gelen potansiyel sayesinde tüm dünyanın dikkatini üzerinde topluyor. Hemen her alandaki şirketler gerek doğrudan yatırım gerekse şirket satın alma yoluyla Türkiye’de yer almak istiyor. Küresel krizin en çok etkilediği bankacılık ve sigortacılık sektörleri, faaliyette bulunduğu ülkelerden ümidi kesince soluğu Türkiye’de alıyor. Özellikle son 5 yılda yerli sigorta şirketlerini satın alan dünya sigorta devleri Türkiye pazarının yarısından fazlasını elinde tutar hale geldi.

 

2011 Aralık sonu itibarıyla Türkiye’deki sigorta şirketlerine göz atıldığında 35 hayat dışı sigorta şirketinden 28’inde ve 23 hayat ve emeklilik şirketinden 16’sında belli bir miktar yabancı payı olduğu görülüyor.

İlker Aycı Görseli
türkiye; finansal hizmetler sektörü; sigorta sektörü; türkiye sigorta pazarı; tydta; ilker aycı