19.12.2011

Özelleştirmeden 42 milyar dolar geldi

Zaman - Türkiye’de 1985 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen özelleştirmelerin toplam tutarı 42 milyar 60 milyon ABD dolarını aştı. İhalesi tamamlanmış, onay ve sözleşmesi imza aşamasında olan özelleştirme uygulamalarından ise 9,7 milyar ABD doları gelir bekleniyor. Bütçe gerekçesinden ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, yıllar itibarıyla gerçekleştirilen özelleştirme işlemlerinden elde edilen gelirlere bakıldığında, 1985-2002 döneminde 8 milyar 52 milyon ABD doları tutarında özelleştirme yapıldı. 2003 yılında 187 milyon ABD doları, 2004 yılında 1 milyar 283 milyon ABD doları gelir elde edildi.

2005 yılı, 8 milyar 222 milyon ABD dolarıyla en fazla özelleştirme gelirinin elde edildiği yıl oldu. 2006 yılında 8 milyar 96 milyon ABD doları gelir elde edilirken, 2007 yılında 4 milyar 259 milyon ABD doları, 2008 yılında 6 milyar 259 milyon ABD doları, 2009 yılında 2 milyar 275 milyon ABD doları, 2010 yılında ise 3 milyar 85 milyon ABD doları özelleştirme geliri sağlandı. 2011 yılında ise krizin de etkisiyle özelleştirme geliri 340,8 milyon ABD dolarında kaldı.

1985 yılından bu yana gerçekleştirilen özelleştirmelerin 20 milyar 257,1 milyon ABD doları blok satıştan, 12 milyar 764,3 milyon ABD doları tesis, varlık satışından, 7 milyar 53 milyon ABD doları halka arzlardan, 1 milyar 261,1 milyon ABD doları İMKB'deki satışlardan, 4,4 milyon ABD doları yarım kalmış tesis satışından, 720,2 milyon ABD doları da bedelli devirlerden sağlandı.
/Style%20Library/Invest/images/news.png
Türkiye; özelleştirme; özelleştirme idaresi; özelleştirme geliri; özelleştirme uygulamaları