21.06.2011

"Siemens rüzgâr türbini kanatlarını Türkiye’de üretebilir"

Today’s Zaman - Ekonomisi hızla büyüyen Türkiye’nin artan enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir kaynaklara yönelmesi, “yeşil enerji” sektöründe faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ülkeye olan ilgisini artırıyor. Dünyanın önde gelen rüzgâr türbini üreticilerinden Alman Siemens’in Türkiye Genel Müdürü Hüseyin Geliş, rüzgâr enerjisine yönelik hızlı talep artışının sürmesi durumunda Siemens’in Türkiye’de rüzgâr türbini kanadı üretimini değerlendireceğini söyledi. Siemens’in Türkiye’de rüzgâra yönelik mevcut talebin 100 megavat (MW) civarında bir kısmını karşıladığını söyleyen Geliş, bu rakamın üç katına çıkması durumunda Türkiye’de üretimin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Türkiye’nin rüzgâr enerjisi potansiyeli konusunda sahip olduğu potansiyelin 50.000 - 150.000 MW arasında olduğu tahmin ediliyor. Ülkede kurulu bulunan 980 rüzgâr santralinin 200’ü geçtiğimiz yıl faaliyete geçerken, hükümet 2023 vizyonu kapsamında rüzgâr enerjisinden 20.000 MW güç üretilmesini öngörüyor.

Avrupa Rüzgâr Enerjisi Birliği (EWEA) de Türkiye’nin yüzüncü yıl hedefleri arasında olan toplam enerji ihtiyacının % 20’sinin rüzgâr santralinden karşılanmasının, yılda % 8’lik talep göz önünde bulundurulduğunda, ulaşılabilir olduğunu belirtirken, uzmanlar Siemens gibi sektörün önde gelen firmalarının Türkiye’de yatırım konusunda çok gecikmeyeceklerinde birleşiyorlar.
/Style%20Library/Invest/images/news.png
Türkiye; rüzgâr enerjisi; rüzgar yatırımı; rüzgar santrali; siemens; türkiye rüzgar potansiyeli