26.10.2009

Enerji siyasetinde başrol Türkiye’nin

Today’s Zaman - Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen birleşme ve iktisap uzmanları, 'IMAP 2009 Küresel Birleşme ve Devralma Sempozyumu' için Cuma günü İstanbul’da bir araya geldi. Sempozyuma katılan şirket danışmanları, yöneticiler ile potansiyel alıcı ve satıcılar, küresel mali krizin şirketler arası anlaşma geleneğinde büyük bir değişimi beraberinde getirdiği konusunda hemfikirler. Sempozyumda bir konuşma yapan Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, büyüyen Türk enerji piyasasının öneminin altını çizerek, Türkiye ve komşuları arasında son süreçte kaydedilen gelişmelere yer verdi. Ülkeye dönük yatırım akışında meydana gelen değişimin altını çizen Özyeğin, yüksek büyüme oranlarına sahip kalkınmakta olan ülkelerin kriz sonrası süreçte daha avantajlı olacağını söyledi. Özyeğin, “Yatırımın dinamikleri değişti, yatırımlar artık sadece gelişmiş ekonomilerden gelişmekte olanlara doğru yapılmıyor. Mesela Çin ve Hindistan gibi ülkeler de gelişmekte olan ülkelere yatırım yapıyorlar” şeklinde konuştu. Türkiye’ye yatırım yapan Rus şirketi Lukoil’i örnek veren Özyeğin, bu kuruluşun yakıt perakende şirketi Akpet’i geçtiğimiz yıl 500 milyon ABD doları karşılığında satın aldığını belirtti. Özyeğin ayrıca, Türkiye’nin komşu ülkelerle ilişkilerinde gerçekleştirdiği atılımın Ankara’nın yıllardan bu yana sürdürmekte olduğu; ancak geçen haftalarda meyve vermeye başlayan programının bir sonucu olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin vizeyi kaldırmak maksadıyla Suriye ile vardığı mutabakat, Irak ile imzaladığı 40 ticaret anlaşması ve Ermenistan ile diplomatik ilişki kurma girişimlerine dikkat çeken Özyeğin, Avrupalı yatırımcıların bu aktif diplomasi trafiğini göz önüne alarak Türkiye’yi sadece “73 milyon nüfuslu bir ülke” olarak değil, daha geniş bağlamda değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Enerji sektörünün anlaşmalara uygun bir ortam sunduğunu vurgulayan Özyeğin, “Türkiye, enerji tüketiminin yaklaşık 30 yıldır yılda % 8 artış gösterdiği ender ülkelerden biri” diyerek, ülkenin Avrupa sıralamasında, İskoçya’dan sonra ikinci büyük rüzgâr enerjisi potansiyelini, İspanya’dan sonra ise ikinci büyük güneş enerjisi potansiyelini taşıdığına dikkat çekti. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İspanya eski Başbakanı Jose Maria Aznar da Türkiye’nin enerji alanında özel avantajlara sahip olduğunu belirtti. Ülkenin coğrafi konumu itibarıyla, Avrupa'ya enerji naklinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Aznar, “Tabii bu beraberinde büyük bir sorumluluğu da getiriyor. Türkiye de, bu küreselleşme furyasını yakaladığını göstermeli, serbest toplum ilkesi, serbest piyasa ekonomi ilkeleri çerçevesinde bu konudaki başarısını ve Avrupa, Asya bölgesindeki önemini kanıtlamalıdır" şeklinde konuştu.
/Style%20Library/Invest/images/news.png