29.03.2011

Bankacılık sektöründe bölgesel iş birliği için ilk adım atıldı

Today’s Zaman - Türkiye, güney komşularından Suriye, Lübnan ve Ürdün ile bankacılık alanında bir iş birliği anlaşması imzaladı.

İstanbul’da düzenlenen “Enhancing Shamgen Banking Conference” adlı etkinlikte konuşan Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, imzalanan anlaşmanın dört ülke arasında bankacılık alanında bir iş birliğinin oluşturulması ve bankalar arasında iletişim kanallarının güçlendirilmesini amaçladığını söyledi.

Yılmaz, katılımcı ülkeler arasındaki ticaret ve yatırımları destekleyeceğini ve kolaylaştıracağını söylediği iş birliği anlaşmasının, Türkiye’nin daha önce bölge ülkeleri ile imzaladığı serbest ticaret ve vizesiz seyahat anlaşmalarını tamamlar nitelikte olduğunu belirtti. Anlaşmanın üye ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin ileriye taşınması ve uzun vadede bölgesel bir “ortak pazar” oluşturulmasına sağlayacağı katkıya değinen Merkez Bankası Başkanı, Türkiye’nin de içinde bulunduğu yükselen ülkelerin dünya ekonomisinde artan ağırlıklarına vurgu yaptı.
/Style%20Library/Invest/images/news.png
Türkiye; finansal hizmetler; türk bankacılık sistemi; bölgesel işbirliği; bankacılık sektörü; suriye; ürdün; lübnan; şamgen; durmuş yılmaz