16.12.2009

Bor madeninde ihracat hedefi 1 milyar ABD doları

 

Today’s Zaman - Eti Maden'in 2009-2013 dönemi için stratejik planlarında, Türkiye’nin dünya bor pazarındaki payının % 36’dan 39’a yükseltilmesi ve 2013 yılı itibarıyla 1 milyar ABD doları tutarında satış gelirine ulaşılması yer alıyor.

 

Dünya bor rezervlerinin % 70'inden fazlasına sahip Türkiye'nin bor ihracatı bu yıl, küresel krize ve bor tüketicisi ABD, AB, Japonya, Rusya ekonomilerindeki küçülmeye bağlı olarak geçen yıla oranla azaldı. Geçen yılın tamamında 488 milyon ABD doları olan bor ihracatı, bu yıl Kasım sonu itibarıyla 395,5 milyon ABD dolarına geriledi. Yıl sonu itibarıyla ihracat tutarının 420 milyon ABD dolarına ulaşması öngörülüyor. Geçen yılın tamamında 1 milyon 395 milyon mt olan bor ihracatı, bu yılın Kasım ayı sonu itibarıyla 927.000 mt düzeyinde gerçekleşti. İhracattaki düşüşte, küresel krizin etkisi olduğu belirtiliyor.

 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından onaylanan 2009-2013 dönemi stratejik planlarında, kurumun, 2013 yılı itibarıyla 1 milyar ABD doları değerinde satış gelirine karşılık 600 milyon ABD doları kâr elde etmesi hedefleniyor. Geçen yıl iç pazar dâhil 540 milyon ABD doları düzeyinde olan bor satışlarının, küresel krizin etkisiyle, bu yıl 445-500 milyon ABD dolarına gerilemesi bekleniyor. Ancak, plana göre, borun kullanım alanlarının giderek artması nedeniyle, Eti Maden'in bor satışları, 2013 yılında 1 milyar ABD dolarına ulaşacak. Kurum, ürün yelpazesini genişleterek ihracatını artırmayı hedefliyor.