GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDAKİ EN REKABETÇİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMLERİNDEN BİRİ.
GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDAKİ EN REKABETÇİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMLERİNDEN BİRİ.
İMALAT, HİZMET VE AR-GE'DE SIFIRDAN YATIRIM VE GENİŞLEME YATIRIMI PROJELERİ İÇİN ÖZENLE TASARLANMIŞ KAPSAMLI PAKETLER.
İMALAT, HİZMET VE AR-GE'DE SIFIRDAN YATIRIM VE GENİŞLEME YATIRIMI PROJELERİ İÇİN ÖZENLE TASARLANMIŞ KAPSAMLI PAKETLER.
ULUSLARARASI VE YERLİ YATIRIMCILARA EŞİT MUAMELE.
ULUSLARARASI VE YERLİ YATIRIMCILARA EŞİT MUAMELE.
TEŞVİKLER VE VERGİ İNDİRİMLERİNE SÜREKLİ ARTAN ERİŞİM KOLAYLIĞI.
TEŞVİKLER VE VERGİ İNDİRİMLERİNE SÜREKLİ ARTAN ERİŞİM KOLAYLIĞI.
FARKLI SEKTÖR VE ÖLÇEKLERE GÖRE SUNULAN TEŞVİKLER.
FARKLI SEKTÖR VE ÖLÇEKLERE GÖRE SUNULAN TEŞVİKLER.
ULUSLARARASI YATIRIMCILARA 2022 YILINDA TOPLAM 100 MİLYAR TL YATIRIM TUTARINA SAHİP 444 ADET YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENEREK 17.000 KİŞİLİK İSTİHDAM OLUŞTURULMUŞTUR.
ULUSLARARASI YATIRIMCILARA 2022 YILINDA TOPLAM 100 MİLYAR TL YATIRIM TUTARINA SAHİP 444 ADET YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENEREK 17.000 KİŞİLİK İSTİHDAM OLUŞTURULMUŞTUR.

Türkiye Cumhuriyeti, hem sıfırdan yatırım hem de genişleme yatırımı projeleri için başlangıç maliyetlerinin en aza indirilmesi ve yatırım getirilerinin hızlandırmasını destekleyen kapsamlı bir yatırım teşvik programı sunmaktadır. 
 
Bu teşvikler aynı zamanda teknoloji transferi ve ekonomik kalkınma için önemli alanlar olarak sınıflandırılan öncelikli sektörlerdeki projeler için de uyarlanabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti yatırımcılara; Ar-Ge ve inovasyon projeleri ve ilâve istihdam için sunduğu destek programlarının yanı sıra ihracatçılara çeşitli hibeler, teşvikler ve krediler yoluyla da destek olmaktadır.
incentives_provided_by_the_ministry_of_industry_and_technology-2023-tr.jpg

TEŞVİK UNSURLARI

Makinede KDV İstisnası:
Makinede KDV İstisnası:
Satın alınan makine ve teçhizat için KDV ödenmemektedir.
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmemektedir.
Kurumlar Vergisi İndirimi
Kurumlar Vergisi İndirimi
Kurumlar vergisi indirimli olarak ödenmektedir.
Sosyal Güvenlik Prim Desteği (İşveren Payı)
Sosyal Güvenlik Prim Desteği (İşveren Payı)
İstihdam için hesaplanan sosyal sigorta primi işveren payı devlet tarafından karşılanmaktadır.
Sosyal Güvenlik Prim Desteği (Çalışan Payı)
Sosyal Güvenlik Prim Desteği (Çalışan Payı)
İstihdam için yasal asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan sosyal sigorta primi çalışan payı devlet tarafından karşılanmaktadır.
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
İstihdam için belirlenen gelir vergisi ödenmemektedir.
Faiz Oranı Desteği
Faiz Oranı Desteği
Çekilen krediye ilişkin ödenecek faizin belirli bir kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır.
Arazi Tahsisi
Arazi Tahsisi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde arazi bulunabilirliğine bağlı olarak yatırım arazisi tahsis edilmektedir.
İnşaatta KDV İstisnası
İnşaatta KDV İstisnası
Bina-inşaat harcamaları için KDV ödenmemektedir.
Altyapı Desteği
Altyapı Desteği
Yatırımcının elektrik, doğal gaz vb. altyapı ihtiyaçları karşılanabilmektedir.
Enerji Desteği
Enerji Desteği
Enerji harcamalarının bir kısmı yatırımcıya geri ödenmektedir.
Sermaye Katkısı Desteğ
Sermaye Katkısı Desteğ
Devlet tarafından yatırım tutarının %49’una kadar sermaye katkısı yapılabilmektedir.
Alım Garantisi
Alım Garantisi
Yatırım kapsamında üretilecek ürünlere kamu alım garantisi verilebilmektedir.
İzin-Ruhsat-Lisans Süreçlerinde Kolaylık
İzin-Ruhsat-Lisans Süreçlerinde Kolaylık
İzin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için Cumhurbaşkanı kararı ile istisna getirilebilir veya yatırımları hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla yasal ve idari süreçlerde düzenleme yapılabilir.
Eğitim Desteği
Eğitim Desteği
Günlük giderler ve uygun bulunan eğitim maliyetleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.
Nitelikli Personel Desteği
Nitelikli Personel Desteği
5 yıla kadar istihdam edilecek nitelikli personelin brüt ücretleri karşılanmaktadır (brüt asgari ücretin 20 katına kadar)
Ar-Ge/Tasarım İndirimi
Ar-Ge/Tasarım İndirimi
Ar-Ge ve tasarım harcamalarının tamamı kurumlar vergisi matrahından indirilebilmektedir.
Kurumlar Vergisi Muafiyeti
Kurumlar Vergisi Muafiyeti
Kurumlar vergisi ödenmemektedir.
Nakit (Geri Ödeme) Desteği
Nakit (Geri Ödeme) Desteği
Harcamaların yapılmasını takiben desteği veren kurum tarafından ilgili harcamalardan uygun bulunanlar ödenmektedir.
Kredi Desteği
Kredi Desteği
İhracatın geliştirilmesi için yatırımcılara indirimli oranlar üzerinden kredi imkânları sunulmaktadır.
Özel Tüketim Vergisi Muafiyeti
Özel Tüketim Vergisi Muafiyeti
Serbest bölgelerde yer alan işletmeler özel tüketim vergisinden muaftır.
Emlak Vergisi Muafiyeti
Emlak Vergisi Muafiyeti
Arazi ve bina için emlak vergisi ödenmemektedir.
Damga Vergisi Muafiyeti
Damga Vergisi Muafiyeti
Evraklarda damga vergisi ödenmemektedir.
​​

TEŞVİK TÜRLERİ

YATIRIM TEŞVİKLERİ

Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Yatırım bölgesine bakılmaksızın makine ve ekipman alımında vergi muafiyeti.

Makinede KDV İstisnası:
Makinede KDV İstisnası:
Satın alınan makine ve teçhizat için KDV ödenmemektedir.
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmemektedir.
Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Daha az gelişmiş bölgelerde yapılacak yatırımlar için daha yüksek teşvikler. (Orta-yüksek teknoloji ve yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi için yatırım bölgesine bakılmaksızın yüksek oranlarda teşvikler sunan Öncelikli Yatırım Teşvik Uygulamaları dâhil)

Makinede KDV İstisnası:
Makinede KDV İstisnası:
Satın alınan makine ve teçhizat için KDV ödenmemektedir.
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmemektedir.
Kurumlar Vergisi İndirimi
Kurumlar Vergisi İndirimi
Kurumlar vergisi indirimli olarak ödenmektedir.
Sosyal Güvenlik Prim Desteği (İşveren Payı)
Sosyal Güvenlik Prim Desteği (İşveren Payı)
İstihdam için hesaplanan sosyal sigorta primi işveren payı devlet tarafından karşılanmaktadır.
Sosyal Güvenlik Prim Desteği (Çalışan Payı)
Sosyal Güvenlik Prim Desteği (Çalışan Payı)
İstihdam için yasal asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan sosyal sigorta primi çalışan payı devlet tarafından karşılanmaktadır.
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
İstihdam için belirlenen gelir vergisi ödenmemektedir.
Faiz Oranı Desteği
Faiz Oranı Desteği
Çekilen krediye ilişkin ödenecek faizin belirli bir kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır.
Arazi Tahsisi
Arazi Tahsisi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde arazi bulunabilirliğine bağlı olarak yatırım arazisi tahsis edilmektedir.
İnşaatta KDV İstisnası
İnşaatta KDV İstisnası
Bina-inşaat harcamaları için KDV ödenmemektedir.
Emlak Vergisi Muafiyeti
Emlak Vergisi Muafiyeti
Arazi ve bina için emlak vergisi ödenmemektedir.
Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları

İthalat oranı yüksek alanlarda yüksek teşvikler.

Makinede KDV İstisnası:
Makinede KDV İstisnası:
Satın alınan makine ve teçhizat için KDV ödenmemektedir.
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmemektedir.
Kurumlar Vergisi İndirimi
Kurumlar Vergisi İndirimi
Kurumlar vergisi indirimli olarak ödenmektedir.
Sosyal Güvenlik Prim Desteği (İşveren Payı)
Sosyal Güvenlik Prim Desteği (İşveren Payı)
İstihdam için hesaplanan sosyal sigorta primi işveren payı devlet tarafından karşılanmaktadır.
Sosyal Güvenlik Prim Desteği (Çalışan Payı)
Sosyal Güvenlik Prim Desteği (Çalışan Payı)
İstihdam için yasal asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan sosyal sigorta primi çalışan payı devlet tarafından karşılanmaktadır.
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
İstihdam için belirlenen gelir vergisi ödenmemektedir.
Faiz Oranı Desteği
Faiz Oranı Desteği
Çekilen krediye ilişkin ödenecek faizin belirli bir kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır.
Arazi Tahsisi
Arazi Tahsisi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde arazi bulunabilirliğine bağlı olarak yatırım arazisi tahsis edilmektedir.
İnşaatta KDV İstisnası
İnşaatta KDV İstisnası
Bina-inşaat harcamaları için KDV ödenmemektedir.
Emlak Vergisi Muafiyeti
Emlak Vergisi Muafiyeti
Arazi ve bina için emlak vergisi ödenmemektedir.
Proje Bazlı Yatırım Teşvik Uygulamaları

Türkiye için kritik öneme sahip alanlarda terzi usulü teşvikler.

Makinede KDV İstisnası:
Makinede KDV İstisnası:
Satın alınan makine ve teçhizat için KDV ödenmemektedir.
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmemektedir.
Kurumlar Vergisi İndirimi
Kurumlar Vergisi İndirimi
Kurumlar vergisi indirimli olarak ödenmektedir.
Sosyal Güvenlik Prim Desteği (İşveren Payı)
Sosyal Güvenlik Prim Desteği (İşveren Payı)
İstihdam için hesaplanan sosyal sigorta primi işveren payı devlet tarafından karşılanmaktadır.
Sosyal Güvenlik Prim Desteği (Çalışan Payı)
Sosyal Güvenlik Prim Desteği (Çalışan Payı)
İstihdam için yasal asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan sosyal sigorta primi çalışan payı devlet tarafından karşılanmaktadır.
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
İstihdam için belirlenen gelir vergisi ödenmemektedir.
Faiz Oranı Desteği
Faiz Oranı Desteği
Çekilen krediye ilişkin ödenecek faizin belirli bir kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır.
Arazi Tahsisi
Arazi Tahsisi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde arazi bulunabilirliğine bağlı olarak yatırım arazisi tahsis edilmektedir.
İnşaatta KDV İstisnası
İnşaatta KDV İstisnası
Bina-inşaat harcamaları için KDV ödenmemektedir.
Altyapı Desteği
Altyapı Desteği
Yatırımcının elektrik, doğal gaz vb. altyapı ihtiyaçları karşılanabilmektedir.
Enerji Desteği
Enerji Desteği
Enerji harcamalarının bir kısmı yatırımcıya geri ödenmektedir.
Sermaye Katkısı Desteğ
Sermaye Katkısı Desteğ
Devlet tarafından yatırım tutarının %49’una kadar sermaye katkısı yapılabilmektedir.
Alım Garantisi
Alım Garantisi
Yatırım kapsamında üretilecek ürünlere kamu alım garantisi verilebilmektedir.
İzin-Ruhsat-Lisans Süreçlerinde Kolaylık
İzin-Ruhsat-Lisans Süreçlerinde Kolaylık
İzin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için Cumhurbaşkanı kararı ile istisna getirilebilir veya yatırımları hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla yasal ve idari süreçlerde düzenleme yapılabilir.
Nitelikli Personel Desteği
Nitelikli Personel Desteği
5 yıla kadar istihdam edilecek nitelikli personelin brüt ücretleri karşılanmaktadır (brüt asgari ücretin 20 katına kadar)
Nakit (Geri Ödeme) Desteği
Nakit (Geri Ödeme) Desteği
Harcamaların yapılmasını takiben desteği veren kurum tarafından ilgili harcamalardan uygun bulunanlar ödenmektedir.
Emlak Vergisi Muafiyeti
Emlak Vergisi Muafiyeti
Arazi ve bina için emlak vergisi ödenmemektedir.
Diğer Destekler (KOSGEB)

KOBİ'ler için hibe ve kredi imkânları.

Faiz Oranı Desteği
Faiz Oranı Desteği
Çekilen krediye ilişkin ödenecek faizin belirli bir kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır.
Nakit (Geri Ödeme) Desteği
Nakit (Geri Ödeme) Desteği
Harcamaların yapılmasını takiben desteği veren kurum tarafından ilgili harcamalardan uygun bulunanlar ödenmektedir.
Diğer Destekler (Bölgesel Kalkınma Ajansları)

Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınmayı ve rekabet gücünü artırmak için belirli yatırım alanlarında hibe desteği sağlamaktadır.

Nakit (Geri Ödeme) Desteği
Nakit (Geri Ödeme) Desteği
Harcamaların yapılmasını takiben desteği veren kurum tarafından ilgili harcamalardan uygun bulunanlar ödenmektedir.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

İstihdam Destekleri

İstihdam ve personel eğitimi için vergi muafiyetleri ve nakit destekleri.

Sosyal Güvenlik Prim Desteği (Çalışan Payı)
Sosyal Güvenlik Prim Desteği (Çalışan Payı)
İstihdam için yasal asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan sosyal sigorta primi çalışan payı devlet tarafından karşılanmaktadır.
Eğitim Desteği
Eğitim Desteği
Günlük giderler ve uygun bulunan eğitim maliyetleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

AR-GE VE TASARIM TEŞVİKLERİ

Ar-Ge Kanunu

Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için vergi avantajları.

Gümrük Vergisi Muafiyeti
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmemektedir.
Sosyal Güvenlik Prim Desteği (Çalışan Payı)
Sosyal Güvenlik Prim Desteği (Çalışan Payı)
İstihdam için yasal asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan sosyal sigorta primi çalışan payı devlet tarafından karşılanmaktadır.
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
İstihdam için belirlenen gelir vergisi ödenmemektedir.
Ar-Ge/Tasarım İndirimi
Ar-Ge/Tasarım İndirimi
Ar-Ge ve tasarım harcamalarının tamamı kurumlar vergisi matrahından indirilebilmektedir.
Damga Vergisi Muafiyeti
Damga Vergisi Muafiyeti
Evraklarda damga vergisi ödenmemektedir.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teşvikleri

Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için vergi avantajları.

Makinede KDV İstisnası:
Makinede KDV İstisnası:
Satın alınan makine ve teçhizat için KDV ödenmemektedir.
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmemektedir.
Sosyal Güvenlik Prim Desteği (Çalışan Payı)
Sosyal Güvenlik Prim Desteği (Çalışan Payı)
İstihdam için yasal asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan sosyal sigorta primi çalışan payı devlet tarafından karşılanmaktadır.
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
İstihdam için belirlenen gelir vergisi ödenmemektedir.
Kurumlar Vergisi Muafiyeti
Kurumlar Vergisi Muafiyeti
Kurumlar vergisi ödenmemektedir.
Damga Vergisi Muafiyeti
Damga Vergisi Muafiyeti
Evraklarda damga vergisi ödenmemektedir.
TÜBITAK

Araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetleri için hibe fırsatları.

Nakit (Geri Ödeme) Desteği
Nakit (Geri Ödeme) Desteği
Harcamaların yapılmasını takiben desteği veren kurum tarafından ilgili harcamalardan uygun bulunanlar ödenmektedir.

BÖLGESEL YÖNETİM MERKEZİ TEŞVİKLERİ

Bölgesel Yönetim Merkezleri ve İrtibat Büroları için Teşvikler

Bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşıyan uluslararası şirketler için vergi avantajları.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
İstihdam için belirlenen gelir vergisi ödenmemektedir.
Damga Vergisi Muafiyeti
Damga Vergisi Muafiyeti
Evraklarda damga vergisi ödenmemektedir.

İHRACAT TEŞVİKLERİ

Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri

Türkiye'nin ihracatını artırmak için vergi muafiyetleri ve nakit destekler.

Makinede KDV İstisnası:
Makinede KDV İstisnası:
Satın alınan makine ve teçhizat için KDV ödenmemektedir.
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmemektedir.
Nakit (Geri Ödeme) Desteği
Nakit (Geri Ödeme) Desteği
Harcamaların yapılmasını takiben desteği veren kurum tarafından ilgili harcamalardan uygun bulunanlar ödenmektedir.
Özel Tüketim Vergisi Muafiyeti
Özel Tüketim Vergisi Muafiyeti
Serbest bölgelerde yer alan işletmeler özel tüketim vergisinden muaftır.
Damga Vergisi Muafiyeti
Damga Vergisi Muafiyeti
Evraklarda damga vergisi ödenmemektedir.
Serbest Bölge Teşvikleri

Serbest Bölgeler, özellikle ihracata yönelik yatırımlar için vergi avantajları sunmaktadır.

Makinede KDV İstisnası:
Makinede KDV İstisnası:
Satın alınan makine ve teçhizat için KDV ödenmemektedir.
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmemektedir.
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
İstihdam için belirlenen gelir vergisi ödenmemektedir.
Kurumlar Vergisi Muafiyeti
Kurumlar Vergisi Muafiyeti
Kurumlar vergisi ödenmemektedir.
Özel Tüketim Vergisi Muafiyeti
Özel Tüketim Vergisi Muafiyeti
Serbest bölgelerde yer alan işletmeler özel tüketim vergisinden muaftır.
Emlak Vergisi Muafiyeti
Emlak Vergisi Muafiyeti
Arazi ve bina için emlak vergisi ödenmemektedir.
Damga Vergisi Muafiyeti
Damga Vergisi Muafiyeti
Evraklarda damga vergisi ödenmemektedir.
Eximbank

Türkiye'nin ihracatını artırmak için kredi imkânları.

Kredi Desteği
Kredi Desteği
İhracatın geliştirilmesi için yatırımcılara indirimli oranlar üzerinden kredi imkânları sunulmaktadır.
​​​ ​​​

YATIRIM OFİSİ TEŞVİK EKİBİ​

  • ​yatırım teşvik otoriteleri nezdinde geniş deneyime sahiptir
  • yatırım projeleri için ön mali hesaplamaları hazırlar
  • mevcut teşvikler üzerinden yatırımcıya özel bilgi notları hazırlar
  • yatırım teşvikleri için başvuru süreci boyunca yardımcı olur ve rehberlik eder
  • yatırımcının dilinde iletişim kurar
  • genişleme yatırımlarını ve yeni projeleri destekler
  • tüm hizmetleri ücretsiz olarak sağlar ve gizlilik esasıyla çalışır​

TEŞVİKLERDEN YARARLANAN KÜRESEL ŞİRKETLER

HIZLI BAĞLANTILAR

​​​​​​​​​​​​​​​​​