61,9 milyar TL – 2,4 milyon kutu​<br><br>

61,9 milyar TL – 2,4 milyon kutu​

Aralık 2021 itibarıyla Türkiye tıbbi ilaç pazarının hacmi.​

1,9 milyar ABD doları​<br><br><br>

1,9 milyar ABD doları​


2021 yılında Türkiye tıbbi ilaç ihracatı hacmi.​

63​<br><br>

63​

Kasım 2022 itibarıyla Türkiye tıbbi ilaç sektöründeki akredite Ar-Ge merkezi sayısı.​​


<p>2.232​<br></p>

2.232​

2021 yılı itibarıyla Türkiye tıbbi ilaç sektörünün Ar-Ge alanında çalışan sayısı.​

%132 ​<br><br>

%132 ​

2019-2021 yılları arasında Türkiye tıbbi ilaç sektörü Ar-Ge harcamasındaki büyüme oranı.​

Yaşam Bilimleri Görseli
​​
Sağlık sektörü ve ilgili endüstrilerin Türkiye'de stratejik öneme sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu endüstrilerin sosyal ve ekonomik etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu stratejik önem daha da iyi anlaşılmaktadır. Türkiye, Sağlık Bakanlığı tarafından 2004 yılında uygulamaya alınan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık reformları konusundaki kararlılığını göstermiştir. Söz konusu reformlar, ülkenin sağlık sisteminde önemli gelişmelere damga vururken, Ar-Ge yatırımları ve sağlık sektöründeki inovasyonlara yapılan yatırımlarla da desteklenmiştir.

2021 yılında, Türkiye’nin 19. sırada olduğu küresel ilaç pazarının değeri 1,4 trilyon ABD dolarına ulaşmıştır.

 • Türkiye ilaç sektörüne ilişkin bazı önemli veriler ve rakamlar şunlardır:
 • 2021 yılında Türkiye ilaç sektörü %28,8’lik büyüme göstererek 61,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. Aynı dönemde birim satışlar 2,4 milyar olmuştur.
 • Sektörde yaklaşık 500 şirket faaliyet göstermektedir. Aralık 2021 itibarıyla, en yüksek uluslararası standartları karşılayabilen 103 ilaç ve 11 hammadde üretim tesisi bulunmaktadır. Bu 103 üretim tesisinden 23’ü çok uluslu şirketlere aittir. 
 • 11 hammadde üretim tesisinden 3’ü çokuluslu şirketlere aittir. 
 • İlaç endüstrisi 42.000’in üzerinde kişiye istihdam sağlarken 12.000’den fazla ürün üretmektedir.
 • 2021 yılında biyoteknolojik ürünler, 40 milyon birim üzerinden 24,3 milyar TL değer ile reçeteli ürünlerin %36,8'ini oluşturmuştur. 
 • Söz konusu biyoteknolojik ilaç pazarı 2021 yılında %28 büyüme ile toplam 10 milyar TL'ye ulaşmıştır. 
 • Biyobenzer ilaç pazarı %68,4 büyüme ile 1,6 milyar TL olmuştur.
 • 2017 yılında 1.02 milyon ABD doları olan ilaç ihracat hacmi, %87 gibi yüksek bir artışla 2021 yılında 1,91 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. 
 • Türkiye ilaç üreticileri, aralarında AB, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi ve BDT ülkelerinin de bulunduğu 170'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.
 • Sektördeki yönetmelikler AB direktifleri ile uyumludur.
Türkiye tıbbi cihaz sektörüne ilişkin bazı önemli veriler ve rakamlar şu şekildedir:

 • Türkiye tıbbi cihaz pazarının değeri 2020 yılında 1,92 milyar ABD dolarını aşmıştır.
 • Pazarın 2021-2024 yılları arasında TL bazında yılda %7,7 büyümesi beklenmektedir.
 • Sağlık kampüsü projeleri, sektördeki artan talebi önümüzdeki birkaç yıl içinde karşılayacaktır.
 • Büyüyen sağlık turizmi sektöründe 2022 yılının ilk üç çeyreğinde 876.000’e ulaşan turist sayısıyla birlikte, tıbbi cihaz talebinin de artması beklenmektedir. Sağlık Bakanlığı bu sayının 2023 yılına kadar 1,5 milyonu bulacağını öngörmektedir.​​
 • Tıbbi cihaz yönetmelikleri AB direktifleri ile uyumludur.​

ÖNDE GELEN OYUNCULAR

HIZLI BAĞLANTILAR