​35,5 milyar TL<br>

​35,5 milyar TL

​Haziran 2019 itibarıyla Türk tıbbi ilaç pazarının hacmi.
​1,19 milyar ABD doları<br>

​1,19 milyar ABD doları

​Haziran 2018 - Haziran 2019 tarihleri arasında Türk tıbbi ilaç ihracatı hacmi.
​32​<br>

​32​

​Mayıs 2019 itibarıyla Türk tıbbi ilaç sektöründeki akredite Ar-Ge merkezi sayısı.
<p>​1.298<br></p>

​1.298

​Mayıs 2019 itibarıyla Türk tıbbi ilaç sektörünün Ar-Ge alanında çalışan sayısı.
​%241<br>

​%241

​2010-2017 yılları arasında Türk tıbbi ilaç sektörü Ar-Ge harcamasındaki büyüme oranı.
Yaşam Bilimleri Görseli
​​
Sağlık sektörü ve ilgili endüstrilerin Türkiye'de stratejik öneme sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu endüstrilerin sosyal ve ekonomik etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu stratejik önem daha da iyi anlaşılmaktadır. Türkiye, Sağlık Bakanlığı tarafından 2004 yılında uygulamaya alınan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık reformları konusundaki kararlılığını göstermiştir. Söz konusu reformlar, ülkenin sağlık sisteminde önemli gelişmelere damga vururken, Ar-Ge yatırımları ve sağlık sektöründeki inovasyonlara yapılan yatırımlarla da desteklenmiştir.
 
2018 yılında, Türkiye’nin 17. sırada olduğu küresel ilaç pazarının değeri 1.2 trilyon ABD dolarına ulaşmıştır.
 
Türk ilaç sektörüne ilişkin bazı önemli veriler ve rakamlar şunlardır:
 
 • 2018 yılında Türk ilaç sektörü %26,1’lik büyüme göstererek 30,94 milyar TL’ye ulaşmıştır. Aynı dönemde birim satışlar %3,6 artarak 2,3 milyar olmuştur.
 • Sektörde 500 civarında şirket faaliyet göstermektedir. Mayıs 2019 itibarıyla, en yüksek uluslararası standartları karşılayabilen 81 ilaç ve 11 hammadde üretim tesisi bulunmaktadır. 
 • Bu 81 üretim tesisinden 17’si çok uluslu şirketlere aittir. 
 • 11 hammadde üretim tesisinden 3’ü çok uluslu şirketlere aittir. 
 • İlaç endüstrisi 35.000’in üzerinde kişiye istihdam sağlarken 11.000’den fazla ürün üretmektedir
 • Haziran 2019 itibarıyla, geçtiğimiz 12 aylık dönemde biyoteknolojik ürünler, 28,8 milyon birim üzerinden 6,1 milyar TL değer ile reçeteli ürünlerin %17,4'ünü oluşturmuştur. Söz konusu biyoteknolojik ilaç pazarı %10,7 büyüme ile toplam 5,7 milyar TL'ye ulaşmıştır. 
 • Biyobenzer ilaç pazarı %54,2 büyüme ile 434,2 milyon TL olmuştur.
 • 2010 yılında 606 milyon ABD doları olan ilaç ihracat hacmi, %93,7 gibi yüksek bir artışla 2018 yılında 1,17 milyon ABD dolarına ulaşmıştır. 
 • Türk ilaç üreticileri, aralarında AB, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi ve BDT ülkelerinin de bulunduğu 160'ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.
 • Sektördeki yönetmelikler AB direktifleri ile uyumludur.
Türk tıbbi cihaz sektörüne ilişkin bazı önemli veriler ve rakamlar şu şekildedir:
 
 • Türk tıbbi cihaz pazarının değeri 2018 yılında 2,0 milyar ABD dolarını aşmıştır.
 • Pazarın 2016-2021 yılları arasında TL bazında yılda %5,9 büyümesi beklenmektedir.
 • Sağlık kampüsü projeleri, sektördeki artan talebi önümüzdeki birkaç yıl içinde karşılayacaktır.​
 • Büyüyen sağlık turizmi sektöründe 2018 yılında neredeyse 554.000’e ulaşan turist sayısıyla birlikte, tıbbi cihaz talebinin de artması beklenmektedir. Sağlık Bakanlığı bu sayının 2023’e kadar 1,5 milyonu bulacağını öngörmektedir.
 • Tıbbi cihaz yönetmelikleri AB direktifleri ile uyumludur.​​

ÖNDE GELEN OYUNCULAR

HIZLI BAĞLANTILAR