İŞ YAPMA MALİYETLERİ

Aylık Asgari Ücret (brüt ve net)

Aylık Asgari Ücret (brüt ve net)​
  TL
Net Asgari Ücret5,500.35
Brüt Asgari Ücret6,471.00
  • Sosyal güvenlik primi ödemesi (14%)
905,94
  • İşsizlik sigortası fonu ödemesi (1%)
64,71
Toplam Kesinti Tutarı970,65
İşverene Maliyeti
  • Brüt asgari ücret
6,471.00
  • Sosyal güvenlik primi işveren payı (15,5%)*
1,003,01
  • İşverenin işsizlik sigortası fonuna katkısı (2%)​
129,42
İşverene Toplam Maliyeti 7,603,43
* Yasal süresinde ödenen primler için bir teşvik olarak beş puanlık bir indirim (%20,5’ten %15,5’e) uygulanır.

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Veriler 1 Temmuz 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerlidir


Elektrik Maliyeti

​​​Elektrik Maliyeti
​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Sözleşmeli Elektrik Tedarik Şirketlerinden Tüketicilere Yönelik Elektrik Satış Tarifesi​


Dağıtım Sistemi Kullanıcıları​
​​​Kapasite​
Aktif Enerji + Dağıtım​​


 
Reaktif Enerji​
Kapasite Dâhilinde
Kapasite Aşımı
Standart​​
​Gündüz
​​Yoğun Saatler​
​Gece​
Kuruş/kWh
Kuruş/k​Wh​​​
Kuruş/kWh
Kuruş/kWh​
​Kuruş/kWh​
Kuruş/kWh
​Kuruş/kWh​
Orta Gerilim
Çift Dönem
Endüstri​
388,9779
777,9558
75,5378
76,4073
117,9778
42,8558​
38,1999
​Tek Dönem​
Endüstri
YOKYOK​​
76,4619
77,3318
118,9023
43,7802
38,1999
Düşük Voltaj​
Tek Dönem
Endüstri
YOK
YOK
84,8707
85,7401
127,3106
52,1887
38,1999
Özel Elektrik Tedarikçilerinin Tüketicilere Yönelik Sistem Kullanım Tarifeleri*
​​
Kapasite
Dağıtım Tarifesi
Reaktif Enerji
Kapasite Dâhilinde​​
Kapasite Aşımı​
Kuruş/kWh
Kuruş/kWhKuruş/kWhKuruş/kWh
Orta Gerilim
Çift Dönem
Endüstri
388,9779
777,9558
11,7040
38,1999
Tek Dönem
Endüstri
YOK​​
YOK​
12,9281
38,1999
Düşük Voltaj
Tek Dönem
Endüstri
YO​K​
YOK
20,0024
38,1999​
Kasım-Mart dönemi için çoklu tarife uygulaması: 07.00-18.00 gündüz; 18.00-22.00 yoğun saatler; 22.00-07.00 gece. 

Nisan-Ekim dönemi için çoklu tarife uygulaması: 06.00-17.00 gündüz; 17.00-22.00 yoğun saatler; 22.00-06.00 gece.​

Kapasite Dâhilinde: Bağlantı sözleşmesinde belirtilen “sözleşme gücü” üzerinden kW başına hesaplanan ve dağıtım sistemine bağlı çift dönemli tüketicilere uygulanan aylık sabit ücret. 

Kapasite Aşımı: Bağlantı sözleşmesinde belirtilen “sözleşme gücünü” aşan güç için kW başına hesaplanarak dağıtım sistemine bağlı çift dönemli tüketicilere uygulanan aylık ücret. 

Çift Dönemli Tarife: “Dağıtım sisteminden alınan veya dağıtım sistemine verilen aktif enerji akışı (kWh) üzerinden uygulanan dağıtım ücreti” + bağlantı sözleşmesinde belirtilen kW başına hesaplanan kapasite yükü + “sözleşme gücünü” aşan güç (kw olarak) için kapasite aşım ücretinden oluşan tarife sınıfı.  

Tek Dönemli Tarife: Sadece dağıtım sisteminden alınan veya dağıtım sistemine verilen aktif enerji akışı (kWh) üzerinden dağıtım ücreti için uygulanan tarife sınıfı.

*Aktif enerji, fiyatı tüketici ile tedarikçi arasında çift taraflı olarak belirlendiği için tabloya yansıtılmamıştır. 

Elektrik Faturasının Hesaplanması:
 
[(Tüketim (kWh) x Aktif Enerji Fiyatı* (Kuruş/kWh) x 1,02**) + (Tüketim (kWh) x Dağıtım Tarifesi (Kuruş/kWh))] x 1,18*** 

Aktif Enerji Fiyatı*:Tüketiciler sözleşmeli elektrik tedarik şirketlerinden tabloda belirtilen fiyatlarla veya özel elektrik tedarikçileriyle çift taraflı olarak kararlaştırılan fiyatlarla elektrik alabilirler.

**Fonlar (elektrik fonu %1, elektrik tüketim vergisi %1) 

***KDV % 0,18 

Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

Sanayi Amaçlı Su Maliyeti

Sanayi Amaçlı Su Maliyeti

Referans Fiyat ABD doları/m3​

Müşteri Türü

Su
Atık SuSu KDV (%)
Endüstri
1,72
Dâhil​
8

Referans Fiyat ABD doları/m3

Organize
Sanayi Bölgeleri (OSB)

Su
Su KDV​ (%)
Atık Su
Atık Su KDV (%)
Eskişehir OSB
0,09
​8
​0,10
​8
Antalya OSB
0,14
​8
​-
​-

Kaynak: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi

1 ABD doları = 8,70 TL (1 Temmuz 2021 kuru esas alınmıştır)​


Doğal Gaz Maliyeti

Doğal Gaz Maliyeti

BOTAŞ ile Doğal Gaz Satış Sözleşmesi İmzalamış Tüketicilere Yönelik Gaz Satış TarifesiTL/kWhTL/Sm³
300.000 Sm³’ün altı
0,13985846
1,488094
OSB
0,19178609
2,040604
300.001 Sm³’ün üstü0,19274972
2,050857​
Gaz Faturasının Hesaplanması:

Tüketim (Sm³) x (Sm³ Başına Tarife + 0,023 TL* + Sm³ Başına Ulaşım Tarifesi**) x 1,18***

*0,023 TL/Sm³: Özel Tüketim Vergisi

**Ulaşım Tarifesi/Sistem Kullanım Tarifesi (ilgili gaz dağıtım şirketlerinin internet sitelerine bakınız)

*** %0,18 KDV

Kaynak:
 Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ)

ÖTV ve KDV hariç​


Geniş Bant Hizmeti Ücretleri

Genişbant Hizmeti Ücretleri​​​

Fibernet ve Hipernet


(ABD doları/ay)​
İndirme Hızı (Mbps) - sınırsız tarife​Fiyat
24’e kadar
11,95
35’e kadar
12,64
50’ye kadar
12,98
100’e kadar
16,32
1000’e kadar
47,90
Metro Ethernet ve G.SHDSLİhtiyaca göre değişiklik gösterir
Kaynak: TTNET, Superonline

Tüm vergiler dâhildir.

1 ABD doları = 8,70 TL (1 Temmuz 2021 kuru esas alınmıştır)​​​​​