İŞ YAPMA MALİYETLERİ

Aylık Asgari Ücret

Aylık Asgari Ücret (brüt ve net)​
  TL
Net Asgari Ücret17.002,12​​​
Brüt Asgari Ücret20.002,50​​
  • Sosyal güvenlik primi ödemesi (14%)
2.800,35​
  • İşsizlik sigortası fonu ödemesi (1%)
200,03​​
Toplam Kesinti Tutarı3.000,38​
İşverene Maliyeti
  • Brüt asgari ücret
20.002,50​​
  • Sosyal güvenlik primi işveren payı (15,5%)*
3.100,39​
  • İşverenin işsizlik sigortası fonuna katkısı (2%)​
400,05
İşverene Toplam Maliyeti 23.502,94​​
* Yasal süresinde ödenen primler için bir teşvik olarak beş puanlık bir indirim (%20,5’ten %15,5’e) uygulanır.

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Veriler 01 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerlidir.


Elektrik Maliyeti

​​​​Elektrik Maliyeti
​​Sözleşmeli Elektrik Tedarik Şirketlerinden Tüketicilere Yönelik Elektrik Satış Tarifesi

Standart

Gündüz

Yoğun Saatler

Gece

Kuruş/kWh

Kuruş/kWh

Kuruş/kWh

Kuruş/kWh

312,4942​

316,4941​

507,6545​

162,2084​

Dağıtım Sistemi Kullanan Tüketicilere Yönelik Elektrik Satış Tarifesi

Dağıtım Sistemi Kullanıcıları

Kapasite

Aktif Enerji + Dağıtım

Reaktif Enerji

Kapasite Dahilinde

Kapasite Aşımı

Standart

Gündüz

Yoğun Saatler

Gece

Kuruş/kWh

Kuruş/kWh

Kuruş/kWh

Kuruş/kWh

Kuruş/kWh

Kuruş/kWh

Kuruş/kWh

Orta Gerilim

Çift Dönem

Endüstri

1.260,1​335

2.520,267

336,3739​

340,2373

524,9342

191,1683​

123,7525

Tek Dönem

Endüstri

YOK

YOK

351,0279​

355,0280

546,1884​​

200,7423​​

123,7525

Düşük Gerilim

Tek Dönem

Endüstri

YOK

YOK

370,1826​

373,9831​

555,7035

227,3169

123,7525

Özel Elektrik Tedarikçilerinin Tüketicilere Y​önelik Sistem Kullanım Tarifeleri*

 

Kapasite

Dağıtım Tarifesi

Reaktif Enerji

Kapasite Dahilinde

Kapasite Aşımı

Kuruş/kWh

Kuruş/kWh

Kuruş/kWh

Kuruş/kWh

Orta Gerilim

Çift Dönem

Endüstri

1.​260,1335

2.520,2670

37,9163

123,7525

Tek Dönem

Endüstri

YOK

YOK

41,8818

123,7525

Düşük Gerilim

Tek Dönem

Endüstri

YOK

YOK

64,7998

123,7525​

Yaz mevsimi için güncel olmayan sayaçlara yönelik çoklu tarife uygulaması aşağıdaki şekildedir:

Kasım-Mart dönemi: 07.00-18.00 gündüz; 18.00-23.00 yoğun saatler; 23.00-07.00 gece.

Nisan-Ekim dönemi: 06.00-17.00 gündüz; 17.00-22.00 yoğun saatler; 22.00-06.00 gece.

Yaz mevsimi için güncel sayaçlara yönelik çoklu tarife uygulaması aşağıdaki şekildedir:

06.00-17.00 gündüz; 17.00-22.00 yoğun saatler; 22.00-06.00 gece.

Kapasite Dahilinde: Bağlantı sözleşmesinde belirtilen “sözleşme gücü” üzerinden kW başına hesaplanan ve dağıtım sistemine bağlı çift dönemli tüketicilere uygulanan aylık sabit ücret.

Kapasite Aşımı: Bağlantı sözleşmesinde belirtilen “sözleşme gücünü” aşan güç için kW başına hesaplanan ve dağıtım sistemine bağlı çift dönemli tüketicilere uygulanan aylık sabit ücret.

Çift Dönemli Tarife: “Dağıtım sisteminden alınan veya dağıtım sistemine verilen aktif enerji akışı (kWh) üzerinden uygulanan dağıtım ücreti” + bağlantı sözleşmesinde belirtilen kW başına hesaplanan kapasite yükü + “sözleşme gücünü” aşan güç (kW olarak) için kapasite aşım ücretinden oluşan tarife sınıfı.

Tek Dönemli Tarife: Sadece dağıtım sisteminden alınan veya dağıtım sistemine verilen aktif enerji akışı (kWh) tutarı üzerinden dağıtım ücreti için uygulanan tarife sınıfı.

*Aktif enerji fiyatı, tüketici ile tedarikçi arasında çift taraflı olarak belirlendiği için tabloya yansıtılmamıştır.

Elektrik Faturasının Hesaplanması:

[(Tüketim(kWh) x Aktif Enerji Fiyatı* (Kuruş/kWh)) + (Tüketim (kWh) x Dağıtım Tarifesi (Kuruş/kWh))] x 1,10***

Aktif Enerji Fiyatı*: Tüketiciler sözleşmeli elektrik tedarik şirketlerinden tabloda belirtilen fiyatlarla veya özel elektrik tedarikçileriyle çift taraflı olarak belirlenen fiyatlarla elektrik satın alabilirler.

**KDV %10

Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)Sanayi Amaçlı Su Maliyeti

Sanayi Kullanımı Amaçlı Su Maliyeti

Referans Fiyat ABD doları/m3

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)

Su

Su KDV (%)

Atık Su

Atık Su KDV (%)

Eskişehir OSB

0,14

1

0,09

8

Balıkesir OSB

0,32

1

0,38

8

Ankara Başkent OSB

0,53

1

0,27

8

İzmir Aliağa OSB

0,55

1

0,56

8

Referans Fiyat ABD doları/m3

Serbest Bölgeler (SB)

Su

Su KDV (%)

Atık Su

Atık Su Koordinasyon Ücreti (%)

Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ)

2,40

0

1,22

10

İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi (DESBAŞ)

2,40

0

1,22​​

10

Kayseri Serbest Bölgesi (KAYSER)

2,40

0

1,22

10

İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ)

1,76

0

1,79

0

Referans Fiyat ABD doları/m3

Belediyeler

Su + Atık Su

Su + Atık Su KDV (%)

İstanbul

2,09

8

Ankara

2,05

8

Bursa

2,01

8

1 ABD doları = 18,80 TL (21 Şubat 2023 kuru esas alınmıştır)Doğal Gaz Maliyeti

Doğal Gaz Maliyeti

BOTAŞ ile Doğal Gaz Satış Sözleşmesi İmzalamış Tüketicilere Yönelik Gaz Satış Tarifesi


TL/kWh

TL/Sm³

OSB içinde yer alan veya almayan tüketici için Kademe-1 (300.000 Sm³/a’nın altı) tarifesi

0.80357086​

8.549994​​

OSB içinde yer alan veya almayan tüketici için Kademe-2 (300.001 Sm³/a’nın üstü) tarifesi

1.06899521​

11.374109​​

Tarifeler ve fiyat hesaplamaları, sanayi işletmesinin nerede (Serbest Bölge, OSB veya sanayi sitesi) faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın yalnızca tüketim seviyesine (Kademe-1 veya Kademe-2) bağlı olarak değişiklik gösterir.

 

Kademe-1 Gaz Faturasının Hesaplanması:

 

Kademe-1 tüketim seviyesi için yukarıda yer alan tarife, aşağıdaki hesaplama baz alınarak uygulanır:

 

[Tüketim (Sm³) x + 0,0747 TL*] x 1,20***

 

Kademe-2 Gaz Faturasının Hesaplanması:

1Altın, alüminyum, bakır, bor, çinko, demir, çelik, gümüş, krom, kurşun, magnezyum, petrokimya ve petrol rafineleri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayi işletmeleri için toplam tüketimin %100’ü, organize toptan doğal gaz satış piyasası düzenleme kurumu EPİAŞ tarafından ilan edilen Günlük Gaz Referans Fiyatı baz alınarak hesaplanır. Nihai gaz faturası aşağıdaki şekilde hesaplanır:

 

[Tüketim (Sm³) x (EPİAŞ tarafından ilan edilen veya bir önceki ayın ilk 25 gününde uygulanan Günlük Referans Fiyatlarının Aritmetik Ortalaması) + 0,0747 TL*] x 1,20***

2Geriye kalan Kademe-2 kullanıcıları için toplam tüketimin %40’ı, organize toptan doğal gaz satış piyasası düzenleme kurumu EPİAŞ tarafından ilan edilen Günlük Gaz Referans Fiyatı baz alınarak hesaplanır. Nihai gaz faturası aşağıdaki şekilde hesaplanır:

 

[0,6* [Tüketim (Sm³) x (Sm³ başına tarife + 0,0747 TL* + Sm³ başına Taşıma Tarifesi**(Doğal gazın dağıtım şirketi tarafından dağıtılması halinde)) + 0,4* (EPİAŞ tarafından ilan edilen veya bir önceki ayın ilk 25 gününde uygulanan Günlük Referans Fiyatlarının Aritmetik Ortalaması)] x 1,20***

3Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren sanayi işletmeleri için gaz faturası, aşağıdaki şekilde hesaplanır:

 

[0,6* [Tüketim (Sm³) x ((Sm³ başına tarife + 0,0747 TL* + Sm³ başına Taşıma Tarifesi**(Doğal gazın dağıtım şirketi tarafından dağıtılması halinde)] + 0,4* (EPİAŞ tarafından ilan edilen veya bir önceki ayın ilk 25 gününde uygulanan Günlük Referans Fiyatlarının Aritmetik Ortalaması)] x 1,20***

 

*0,0747 TL/Sm³: Özel Tüketim Vergisi

**Taşıma Tarifesi/Sistem Kullanım Tarifesi (İlgili gaz dağıtım şirketlerinin internet sitelerine bakın)

*** %20 KDV

 

Kaynak: Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ)​​​​​