İŞ YAPMA MALİYETLERİ

Aylık Asgari Ücret (brüt ve net)

Aylık Asgari Ücret (brüt ve net)​
 
​ABD doları

Net Asgari Ücret
358.32

Brüt Asgari Ücret
453.62
  • Sosyal güvenlik primi ödemesi (14%)
63.51
  • İşsizlik sigortası fonu ödemesi (1%)
4.54
  • Gelir vergisi (15%)*
23.82
  • Asgari geçim indirimi**
34.02
  • Damga vergisi (0.759%)
3.44

Toplam Kesinti Tutarı
95.30

İşverene Maliyeti
  • Brüt asgari ücret
453.62
  • Sosyal güvenlik primi işveren payı (15.5%)***
70.31
  • İşverenin işsizlik sigortası fonuna katkısı (2%)​​
9.07

İşverene Toplam Maliyeti
533.00
* Gelir vergisinin hesaplanması:​​ [(453.62 - 63.51 - 4.54) x 0.15] - 34.02 = 23.82
** Bekâr, çocuksuz çalışanlar için geçerlidir; medeni durum ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterir.​
*** Yasal süresinde ödenen primler için bir teşvik olarak beş puanlık bir indirim (%20,5’ten %15,5’e) uygulanır.

Kaynak:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Veriler 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerlidir
1 ABD doları = 5,64 TL (1 Temmuz 2019 kuru esas alınmıştır)​


Elektrik Maliyeti

​​​Elektrik Maliyeti
​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Sözleşmeli Elektrik Tedarik Şirketlerinden Tüketicilere Yönelik Elektrik Satış Tarifesi​ 

Dağıtım Sistemi Kullanıcıları​
​​​Kapasite​

Aktif Enerji + Dağıtım​


 

Reaktif Enerji​

Kapasite Dâhilinde

Kapasite Aşımı

Standart​​

​Gündüz

​​Yoğun Saatler​

​Gece​

Kuruş/kWh

​Kuruş/k​Wh​​​

Kuruş/kWh

Kuruş/kWh

​Kuruş/kWh​

​Kuruş/kWh

​Kuruş/kWh​

Orta Gerilim

Çift Dönem

Endüstri​
​306.2555
​612.5110
​50.7364
​51.3217​
​79.3055
​28.7362
​26.4716

​Tek Dönem​

Endüstri
YOKYOK​​
​51.5015
52.0870​
80.0708​
29.5013​
​26.4716​

Düşük Voltaj​

Tek Dönem

Endüstri
YOK
YOK
57.1785
​57.7638
85.7476​
35.1782​
​26.4716

Özel Elektrik Tedarikçilerinin Tüketicilere Yönelik Sistem Kullanım Tarifeleri*
​​

Kapasite

Dağıtım Tarifesi


Reaktif Enerji

Kapasite Dâhilinde​​

Kapasite Aşımı​

Kuruş/kWh

Kuruş/kWh

Kuruş/kWh


Kuruş/kWh


Orta Gerilim

Çift Dönem

Endüstri
306.2555​​​
612.5110​​
8.1106​
​​26.4716

Tek Dönem

Endüstri

YOK​​

YOK​
8.9588​
26.4716​​

Düşük Voltaj

Tek Dönem

Endüstri

YO​K​

YOK
​13.8612
26.4716​​
Kasım-Mart dönemi için çoklu tarife uygulaması: 07.00-18.00 gündüz; 18.00-22.00 yoğun saatler; 22.00-07.00 gece. 
Nisan-Ekim dönemi için çoklu tarife uygulaması: 06.00-17.00 gündüz; 17.00-22.00 yoğun saatler; 22.00-06.00 gece.​
Kapasite Dâhilinde: Bağlantı sözleşmesinde belirtilen “sözleşme gücü” üzerinden kW başına hesaplanan ve dağıtım sistemine bağlı çift dönemli tüketicilere uygulanan aylık sabit ücret. 
Kapasite Aşımı: Bağlantı sözleşmesinde belirtilen “sözleşme gücünü” aşan güç için kW başına hesaplanarak dağıtım sistemine bağlı çift dönemli tüketicilere uygulanan aylık ücret. 
Çift Dönemli Tarife: “Dağıtım sisteminden alınan veya dağıtım sistemine verilen aktif enerji akışı (kWh) üzerinden uygulanan dağıtım ücreti” + bağlantı sözleşmesinde belirtilen kW başına hesaplanan kapasite yükü + “sözleşme gücünü” aşan güç (kw olarak) için kapasite aşım ücretinden oluşan tarife sınıfı.  
Tek Dönemli Tarife: Sadece dağıtım sisteminden alınan veya dağıtım sistemine verilen aktif enerji akışı (kWh) üzerinden dağıtım ücreti için uygulanan tarife sınıfı.*Aktif enerji, fiyatı tüketici ile tedarikçi arasında çift taraflı olarak belirlendiği için tabloya yansıtılmamıştır.
 

Elektrik Faturasının Hesaplanması:

 
[(Tüketim (kWh) x Aktif Enerji Fiyatı* (Kuruş/kWh) x 1,02**) + (Tüketim (kWh) x Dağıtım Tarifesi (Kuruş/kWh))] x 1,18*** 
Aktif Enerji Fiyatı*:Tüketiciler sözleşmeli elektrik tedarik şirketlerinden tabloda belirtilen fiyatlarla veya özel elektrik tedarikçileriyle çift taraflı olarak kararlaştırılan fiyatlarla elektrik alabilirler.
**Fonlar (elektrik fonu %1, elektrik tüketim vergisi %1) 
***KDV % 0,18
 

Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
1 ABD doları = 5,64 TL (1 Temmuz 2019 kuru esas alınmıştır)

Sanayi Amaçlı Su Maliyeti

Sanayi Amaçlı Su Maliyeti

Referans Fiyat ABD doları/m3​

Müşteri Türü

Su
Atık SuSu KDV (%)
Endüstri
2.17
Dâhil​
8

Referans Fiyat ABD doları/m3

Organize
Sanayi Bölgeleri (OSB)

Su
Su KDV​ (%)
Atık Su
Atık Su KDV (%)
Eskişehir OSB
0.12
​8
​0.12
​8
Antalya OSB
0.9
​8
​-
​-

Kaynak: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)
Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi
1 ABD doları = 5,64 TL (1 Temmuz 2019 kuru esas alınmıştır)​


Doğal Gaz Maliyeti

Doğal Gaz Maliyeti

BOTAŞ ile Doğal Gaz Satış Sözleşmesi İmzalamış Tüketicilere Yönelik Gaz Satış Tarifesi
TL/kWh
TL/Sm³

300.000 Sm³’ün altı
0.08364793
0.890014
OSB
0.12638816
1.344770

300.001 Sm³’ün üstü
0.12702321
1.351527

Gaz Faturasının Hesaplanması:
Tüketim (Sm³) x (Sm³ Başına Tarife + 0,023 TL* + Sm³ Başına Ulaşım Tarifesi**) x 1,18***
*0,023 TL/Sm³: Özel Tüketim Vergisi
**Ulaşım Tarifesi/Sistem Kullanım Tarifesi (ilgili gaz dağıtım şirketlerinin internet sitelerine bakınız)
*** %0,18 KDV

Kaynak:
 Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ)
ÖTV ve KDV hariç
1 ABD doları = 5,64 TL (1 Temmuz 2019 kuru esas alınmıştır)​


Geniş Bant Hizmeti Ücretleri

Genişbant Hizmeti Ücretleri​​​

​Fibernet ve Hipernet

(ABD doları/ay)​
İndirme Hızı (Mbps) - sınırsız tarife​Fiyat
24’e kadar
51
35’e kadar
60
50’ye kadar
75
100’e kadar
104
1000’e kadar
165

Metro Ethernet ve G.SHDSL
İhtiyaca göre değişiklik gösterir
Kaynak: TTNET, Superonline
Tüm vergiler dâhildir.
1 ABD doları = 5,64 TL (1 Temmuz 2019 kuru esas alınmıştır)​​​​​

TÜRKÇE