İŞ YAPMA MALİYETLERİ

Aylık Asgari Ücret (brüt ve net)

Aylık Asgari Ücret (brüt ve net)​
 
​ABD doları
Net Asgari Ücret324,82
Brüt Asgari Ücret411,21
  • Sosyal güvenlik primi ödemesi (14%)
57,57
  • İşsizlik sigortası fonu ödemesi (1%)
4,11
  • Gelir vergisi (15%)*
21,59
  • Asgari geçim indirimi**
30,84
  • Damga vergisi (0,759%)
3,12
Toplam Kesinti Tutarı86,39
İşverene Maliyeti
  • Brüt asgari ücret
411,21
  • Sosyal güvenlik primi işveren payı (15,5%)**
63,74
  • İşverenin işsizlik sigortası fonuna katkısı (2%)​
8,22
İşverene Toplam Maliyeti 483,17
*Gelir vergisinin hesaplanması: [(411,21 – 57,57 – 4,11) x 0,15] - 30,84 = 21,59
** Bekâr, çocuksuz çalışanlar için geçerlidir; medeni durum ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterir.
*** Yasal süresinde ödenen primler için bir teşvik olarak beş puanlık bir indirim (%20,5’ten %15,5’e) uygulanır.

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Veriler 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerlidir
1 ABD doları = 8,70 TL (1 Temmuz 2021 kuru esas alınmıştır)​​


Elektrik Maliyeti

​​​Elektrik Maliyeti
​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Sözleşmeli Elektrik Tedarik Şirketlerinden Tüketicilere Yönelik Elektrik Satış Tarifesi​


Dağıtım Sistemi Kullanıcıları​
​​​Kapasite​
Aktif Enerji + Dağıtım​​


 
Reaktif Enerji​
Kapasite Dâhilinde
Kapasite Aşımı
Standart​​
​Gündüz
​​Yoğun Saatler​
​Gece​
Kuruş/kWh
Kuruş/k​Wh​​​
Kuruş/kWh
Kuruş/kWh​
​Kuruş/kWh​
Kuruş/kWh
​Kuruş/kWh​
Orta Gerilim
Çift Dönem
Endüstri​
308,4076​
616,8152
​58,3534
​59,0259
​91,1790
​33,0753
​30,2874
​Tek Dönem​
Endüstri
YOKYOK​​
​59,1740
59,8467
91,9998
33,8960
30,2874
Düşük Voltaj​
Tek Dönem
Endüstri
YOK
YOK
65,6963
66,3688
98,5219
40,4182
30,2874
Özel Elektrik Tedarikçilerinin Tüketicilere Yönelik Sistem Kullanım Tarifeleri*
​​
Kapasite
Dağıtım Tarifesi
Reaktif Enerji
Kapasite Dâhilinde​​
Kapasite Aşımı​
Kuruş/kWh
Kuruş/kWhKuruş/kWhKuruş/kWh
Orta Gerilim
Çift Dönem
Endüstri
308,4076
616,8152
9,2797
30,2874
Tek Dönem
Endüstri
YOK​​
YOK​
10,2502​
30,2874
Düşük Voltaj
Tek Dönem
Endüstri
YO​K​
YOK
​15,8592
30,2874
Kasım-Mart dönemi için çoklu tarife uygulaması: 07.00-18.00 gündüz; 18.00-22.00 yoğun saatler; 22.00-07.00 gece. 
Nisan-Ekim dönemi için çoklu tarife uygulaması: 06.00-17.00 gündüz; 17.00-22.00 yoğun saatler; 22.00-06.00 gece.​
Kapasite Dâhilinde: Bağlantı sözleşmesinde belirtilen “sözleşme gücü” üzerinden kW başına hesaplanan ve dağıtım sistemine bağlı çift dönemli tüketicilere uygulanan aylık sabit ücret. 
Kapasite Aşımı: Bağlantı sözleşmesinde belirtilen “sözleşme gücünü” aşan güç için kW başına hesaplanarak dağıtım sistemine bağlı çift dönemli tüketicilere uygulanan aylık ücret. 
Çift Dönemli Tarife: “Dağıtım sisteminden alınan veya dağıtım sistemine verilen aktif enerji akışı (kWh) üzerinden uygulanan dağıtım ücreti” + bağlantı sözleşmesinde belirtilen kW başına hesaplanan kapasite yükü + “sözleşme gücünü” aşan güç (kw olarak) için kapasite aşım ücretinden oluşan tarife sınıfı.  
Tek Dönemli Tarife: Sadece dağıtım sisteminden alınan veya dağıtım sistemine verilen aktif enerji akışı (kWh) üzerinden dağıtım ücreti için uygulanan tarife sınıfı.
*Aktif enerji, fiyatı tüketici ile tedarikçi arasında çift taraflı olarak belirlendiği için tabloya yansıtılmamıştır. 

Elektrik Faturasının Hesaplanması:
 
[(Tüketim (kWh) x Aktif Enerji Fiyatı* (Kuruş/kWh) x 1,02**) + (Tüketim (kWh) x Dağıtım Tarifesi (Kuruş/kWh))] x 1,18*** 
Aktif Enerji Fiyatı*:Tüketiciler sözleşmeli elektrik tedarik şirketlerinden tabloda belirtilen fiyatlarla veya özel elektrik tedarikçileriyle çift taraflı olarak kararlaştırılan fiyatlarla elektrik alabilirler.
**Fonlar (elektrik fonu %1, elektrik tüketim vergisi %1) 
***KDV % 0,18 

Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

Sanayi Amaçlı Su Maliyeti

Sanayi Amaçlı Su Maliyeti

Referans Fiyat ABD doları/m3​

Müşteri Türü

Su
Atık SuSu KDV (%)
Endüstri
1,76
Dâhil​
8

Referans Fiyat ABD doları/m3

Organize
Sanayi Bölgeleri (OSB)

Su
Su KDV​ (%)
Atık Su
Atık Su KDV (%)
Eskişehir OSB
0,11
​8
​0,10
​8
Antalya OSB
0,11
​8
​-
​-

Kaynak: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)
Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi
1 ABD doları = 6,86 TL (1 Temmuz 2020 kuru esas alınmıştır)​


Doğal Gaz Maliyeti

Doğal Gaz Maliyeti

BOTAŞ ile Doğal Gaz Satış Sözleşmesi İmzalamış Tüketicilere Yönelik Gaz Satış Tarifesi
TL/kWh
TL/Sm³

300.000 Sm³’ün altı
0,11763647
1,251652
OSB
0,12638816
1,393000

300.001 Sm³’ün üstü
0,13157895
1,40000

Gaz Faturasının Hesaplanması:
Tüketim (Sm³) x (Sm³ Başına Tarife + 0,023 TL* + Sm³ Başına Ulaşım Tarifesi**) x 1,18***
*0,023 TL/Sm³: Özel Tüketim Vergisi
**Ulaşım Tarifesi/Sistem Kullanım Tarifesi (ilgili gaz dağıtım şirketlerinin internet sitelerine bakınız)
*** %0,18 KDV

Kaynak:
 Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ)
ÖTV ve KDV hariç​


Geniş Bant Hizmeti Ücretleri

Genişbant Hizmeti Ücretleri​​​

​Fibernet ve Hipernet

(ABD doları/ay)​
İndirme Hızı (Mbps) - sınırsız tarife​Fiyat
24’e kadar
13,84
35’e kadar
16,02
50’ye kadar
20,39
100’e kadar
21,85
1000’e kadar
127,41

Metro Ethernet ve G.SHDSL
İhtiyaca göre değişiklik gösterir
Kaynak: TTNET, Superonline
Tüm vergiler dâhildir.
1 ABD doları = 6,86 TL (1 Temmuz 2020 kuru esas alınmıştır)​​​​​