​10.<br>

​10.

​Türkiye'nin küresel maden çeşitliliğindeki sıralaması.
​%2,2<br>

​%2,2

​Türkiye'nin küresel endüstriyel hammadde rezervindeki payı.
​%40<br>

​%40

​Türkiye'nin küresel doğal taş rezervindeki payı.
​%73<br>

​%73

​Türkiye'deki küresel bor rezervleri oranı.
​%56<br>

​%56

2019 yılında Türkiye’de gerçekleştirilen küresel bor ticareti oranı.​
<p>​19 milyar ton<br></p>

​19 milyar ton

​Türkiye'nin linyit rezervi miktarı.

​93 milyon ton<br>​<br>

​93 milyon ton

2019 yılında Türkiye’de linyit üretimi miktarı.​
42 ton<br>​<br>

42 ton

2020 yılında Türkiye’de altın üretimi miktarı.​
Madende Çalışan Kamyon Görseli
​​​
Türkiye madencilik ve metal sektörü ülkenin güçlü ekonomisine paralel olarak büyümektedir. Alpler’den Güneydoğu Avrupa'ya yayılarak Türkiye, Aşağı Kafkaslar, İran ve Himalayalar üzerinden Çin'e kadar uzanan özel bir ofiyolit türü olan Tetis-Avrasya Metalojenik Kuşağı'nın batı bölümünün çoğunluğunu bünyesinde barındıran Türkiye, maden yatırımcılarına kanıtlanmış bir potansiyel sunmaktadır. Bu kuşakta en az keşif yapılan bölge olan Türkiye, bu özelliğiyle maden çıkarma faaliyetlerinde bulunan şirketler için oldukça umut vadeden bir bölge olarak dikkat çekmektedir. 
 
Türkiye madencilik ve metal sektörüne ait bazı temel veriler ve rakamlar şu şekildedir:
 
  • Madencilik sektörünün Türkiye GSYİH içindeki payı 2018 yılında %1,01 iken, 2019 yılında %1,08'e yükselmiştir. 
  • Sektörün toplam üretim değeri 2018 yılında 38,01 milyar TL iken 2019 yılında 46,7 milyar TL’ye ulaşmıştır.
  • Türkiye'nin genç, dinamik ve eğitimli iş gücü oldukça nitelikli bir iş gücü havuzu sunmaktadır. Türkiye'de 38 şehirde 56 maden mühendisliği bölümü bulunmaktadır. Türkiye'deki maden mühendisi sayısı ise 2005 yılından bu yana %50’nin üzerinde artış göstererek 39.000'e ulaşmıştır. 2019 yılında, yetenek havuzuna 756 yeni maden mühendisi eklenmiştir.
  • Türkiye'nin madencilik sektöründeki şirketlere sunduğu avantajlar yalnızca nitelikli iş gücüyle sınırlı olmayıp avantajlı lojistik ve sondaj maliyetleri, önemli pazarlara yakınlık, cazip devlet teşvikleri ve oldukça rekabetçi vergileri de içermektedir.
  • Çarpıcı ekonomik büyüme, uzun yıllardır süregelen siyasi istikrar, yapısal reformlar ve devlet kurumlarının sunduğu destek sayesinde Türkiye, madencilik sektörüne 2020 yılında 132 milyon ABD doları doğrudan yabancı yatırım girişi sağlamıştır. Sektördeki ihracat ise 2020 yılında 4,27 milyar ABD doları olarak kaydedilmiştir.
  • Türkiye'de 2004 yılında sadece 138 olan uluslararası maden şirketi sayısının bugün 773’e çıkmış olması yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin arttığını kanıtlar niteliktedir.
 
Türkiye'nin bölgesel yatırım teşvik sistemi, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre 1 ile 6 arasında gruplandırıldığı ve en az gelişmiş bölgelerin 6. seviye olarak değerlendirildiği bir modele dayanmaktadır. Bu sistem kapsamında, en avantajlı teşvikler daha az gelişmiş bölgelere sunulmaktadır. Madencilik sektörü bu sistem için bir istisna teşkil etmekte olup gerçekleştiği yere bakılmaksızın madencilik sektöründeki çoğu yatırım Bölge 5’e sunulan teşviklerle desteklenmektedir. 

HIZLI BAĞLANTILAR

BAŞARI HİKÂYELERİ