Ericsson

Ericsson Logosu
​​​İletişim teknolojisi ve hizmetlerinde dünya lideri olan Ericsson, "Ağ Toplumu" vizyonu doğrultusunda 180'den fazla ülkede faaliyet göstermekte ve 111.000'in üzerinde uzman istihdam etmektedir. Başta mobil kullanım, geniş bant ve bulut olmak üzere Ericsson'ın sunduğu hizmetler, yazılımlar ve altyapı, telekomünikasyon endüstrisi ve diğer sektörlerin iş faaliyetlerini daha iyi yürütmesine, verimliliği artırmasına, kullanıcı deneyimlerini iyileştirmesine ve yeni fırsatlar yakalamalarına olanak tanımaktadır. Ericsson, teknoloji ve hizmet alanlarındaki lider konumunu küresel ölçeğiyle birleştirerek 2,5 milyardan fazla aboneye bağlantı sağlayan ağları desteklemektedir. Dünyadaki mobil trafiğin yüzde 40'ı Ericsson'ın ağları üzerinde taşınmaktadır.

1876 yılından beri faaliyet gösteren L.M. Ericsson, Türkiye pazarındaki ilk yatırımını 1890 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda halen kullanılmakta olan telefon hattını kurarak gerçekleştirdi. Türkiye'deki %100 yabancı sermayeli ilk şirket olan Ericsson, 1925 yılında 2.416 aboneye hizmet verme kapasitesine sahip İzmir Telefon Santrali'ni açmıştır. Şirket, yıllar içinde Türkiye'deki iş faaliyetlerini komşu ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletmiştir.

Türkiye'deki Ar-Ge yatırımlarını artırmak isteyen Ericsson, ilk olarak 2008 yılında teknoloji şirketi Bizitek'i satın almıştır. Ardından ST-Ericsson'ı da bünyesine katarak Ericsson Mikroelektronik Ar-Ge merkezini kurmuştur. Şirket 2012 yılında tüm Ar-Ge faaliyetlerini Ericsson Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. çatısı altında birleştirmiştir. 

Ericsson Türkiye'nin Ar-Ge ekibi, şirketin İstanbul ve İzmir ofislerinde görev yapan 550'den fazla Ar-Ge ve teknik destek çalışanından oluşmaktadır. Bu ekip, bilgi ve telekomünikasyon teknolojilerinin farklı alanlarında yenilikçi çalışmalarla hizmet vermektedir. Bu merkezlerde, 20 tanesi TÜBİTAK tarafından desteklenmekte olan 125'in üzerinde Ar-Ge projesi yürütülmektedir. Ericsson Türkiye, ülkedeki küçük ve orta ölçekli işletmeler ve üniversiteler ile birlikte birçok uluslararası Ar-Ge projesinde yer almakta ve Ar-Ge konusundaki bilgi birikimini yerel ekosistemle paylaşmaktadır. Ericsson Türkiye, 2017 yılı itibarıyla Ar-Ge merkezlerinde geliştirdiği ürünleri 30'dan fazla ülkede kullanıma sunmuştur. 

Ericsson Türkiye, 2012 yılında, Türk bilişim sektöründeki ilk 500 şirketin sıralandığı Bilişim 500'de toplam yedi kategoride birinci olmuştur. Şirket ayrıca, 2014 ve 2015 yıllarında, "En İyi İşverenler" listesinin 500-2.000 çalışana sahip şirketler kategorisinde ikinci sırayı almıştır. Ericsson Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin teknoparkı Arı Teknokent tarafından 2015 yılında Ar-Ge İhracat ve Üniversite Sanayi İşbirliği, 2016 yılında ise Ar-Ge Gelir ve Ar-Ge İhracat ödüllerine layık görülmüştür.

Ericsson, Ağ Toplumu’nda “İyilik İçin Teknoloji” ilkesinin en büyük savunucusudur. Şirket, her gün, bu kavram doğrultusunda iklim değişikliği, yoksulluk, eğitim, sağlık, insan hakları ve barış ya da afete müdahale gibi insani sorunlar üzerinde çalışmaktadır. Türkiye'de bu çalışmalara ek olarak Ericsson'ın “Çalışan Gönüllülüğü Programı” da yer almaktadır. Program çerçevesinde Türkiye'deki her çalışanın yılda en az bir iş gününü “İyilik İçin Teknoloji” ile ilgili bir gönüllü faaliyete ayırma hakkı vardır. Çalışanlar ayrıca bu program aracılığıyla Ericsson'ın küresel afet yardım girişimi olan Ericsson Response'a da kaydolabilmektedir. Ericsson Response'un 2000 yılında faaliyete geçmesinden beri yüzlerce çalışan 30 ülkede 40'dan fazla insani yardım girişimine katkıda bulunmuştur.