BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

<p>24,7 milyar ABD doları​​<br></p>

24,7 milyar ABD doları​​

2022 yılında Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazarının toplam değeri.​


<p>%23​5,2<br></p>

%23​5,2

Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörünün son 5 yıl içinde Türk lirası bazında ortalama büyüme oranı.

<p>​9.000+​<br></p>

​9.000+​

Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektöründeki aktif şirket sayısı.​
<p>213.000+​​<br></p>

213.000+​​

Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektöründeki çalışan sayısı.
(%70'i 35 yaşın altında)


<p>%70 ​<br></p>

%70 ​

2022 yılında Türkiye'de mobil/akıllı telefona sahip olma oranı.
(dünyada 14. sırada)<p>​1.200+​<br></p>

​1.200+​

​Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinin sayısı.​​
<p>81.500+ ​​<br></p>

81.500+ ​​

​Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinde çalışan kişi sayısı.​
​​Bilgi ve İletişim Teknolojileri Görseli 
Türkiye'nin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörü AB, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA), Asya ve Kuzey Amerika bölgelerine yapılan 3,44 milyar ABD dolarını aşan ihracatla birlikte ülke ekonomisinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Yazılım, donanım, ekipman ve hizmet kategorilerini içeren bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe Türkiye'nin yaptığı ihracatın çoğu ülkenin en çok ihracat yaptığı bölge olan AB'ye gerçekleşmektedir.

2000'li yılların başından bu yana yaklaşık 19 milyar ABD doları Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) çektiği tahmin edilen sektördeki istihdam ise 213.000'i aşmıştır. Bugün, BİT sektöründeki istihdamın yaklaşık %50'sini Ar-Ge personeli oluştururken sektörde çalışanların yaklaşık %70'i 35 yaşın altındadır.

Türkiye'nin yetenek havuzu, sayısı giderek artan mühendislik ve BİT bölümlerinin mezunlarıyla desteklenmektedir. Yalnızca 2022 yılında, bu bölümler 100.000'den fazla mezun vermiştir. Nitelikli iş gücü ve uygun işçilik maliyetleri Türkiye'yi bölgede rekabet gücü yüksek bir ülke haline getirmeye devam etmektedir.

BİT sektörü Türkiye tarafından öncelik verilen bir sektör olarak kabul edilirken, bu alandaki yatırımları teşvik etmek için çeşitli girişimlerde bulunulmaktadır. Bu çabalardan en önemlisi, 2008 yılında uygulamaya alınan ve 2016 yılında yenilenerek desteklenen Ar-Ge alanlarını ve teşviklerini belirleyen Ar-Ge Kanunu'dur. Bu paket, kurumlar vergisi muafiyeti, KDV muafiyeti, sosyal güvenlik prim desteği gibi birçok teşvik içermektedir.

ÖNDE GELEN OYUNCULAR

HIZLI BAĞLANTILAR