BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

<p>​26,8 milyar ABD doları <br></p>

​26,8 milyar ABD doları

​2019 yılında Türk bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının toplam değeri.​

<p>​%17<br></p>

​%17

​Türk bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün son 5 yıl içindeki ortalama büyüme oranı.​​
<p>​2.000+​<br></p>

​2.000+​

​Türk bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki aktif şirke​t sayısı.​
<p>143.000+​<br></p>

143.000+​

​Türk bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki çalışan sayısı.
(%70’i 35 yaşın altında)​​
<p>​%95,3<br></p>

​%95,3

​Türkiye’de mobil telefona/akıllı telefona sahip olma oranı.
(dünyada 19. sırada)​
<p>​1.200+​<br></p>

​1.200+​

​Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinin sayısı.​​
<p>67.000+ ​<br></p>

67.000+ ​

​Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinde çalışan kişi sayısı.​
​​Bilgi ve İletişim Teknolojileri Görseli 
Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektörü AB, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ile Asya ve Kuzey Amerika bölgelerine yapılan 1 milyar ABD dolarını aşan ihracat sayesinde ekonominin kayda değer bir parçası haline gelmiştir. Yazılım, donanım, ekipman ve hizmet kategorilerini içeren bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe Türkiye'nin yaptığı ihracatın %80'den fazlası ülkenin en çok ihracat yaptığı bölge olan AB ile gerçekleşmektedir.

2000'li yılların başından bu yana yaklaşık 18 milyar ABD doları uluslararası doğrudan yatırım çektiği tahmin edilen sektördeki istihdam ise 143.000'i aşmıştır. Bugün, BİT sektöründeki istihdamın %20'sinden fazlasını Ar-Ge personeli oluştururken sektörde çalışanların yaklaşık %70'i 35 yaşın altındadır.

Türkiye'nin yetenek havuzu, üniversitelerin sayısı giderek artan mühendislik ve BİT bölümlerinin mezunlarıyla desteklenmektedir. Yalnızca 2019 yılında bu bölümler 59.000'den fazla mezun vermiştir. Nitelikli iş gücü ve uygun işçilik maliyetleri Türkiye'yi bölgede rekabet gücü yüksek bir ülke haline getirmeye devam etmektedir.

BİT sektörü Türkiye tarafından öncelik verilen bir sektör olarak kabul edilirken, bu alandaki yatırımları teşvik etmek için çeşitli girişimlerde bulunulmaktadır. Bu çabaların en büyük göstergesi, 2008 yılında uygulamaya alınan ve 2016 yılında revize edilerek desteklenen Ar-Ge alanlarını belirleyen ve bir teşvik paketi getiren Ar-Ge Kanunu'dur. Bu paket, kurumlar vergisi muafiyeti, KDV muafiyeti, sosyal güvenlik prim desteği gibi birçok teşvik içermektedir.​

ÖNDE GELEN OYUNCULAR

HIZLI BAĞLANTILAR