​​​Telif Hakları
Metinler ve görseller de dâhil olmak üzere bu web sitesi ve web sitesine ait tüm içerik, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarınca korunur; aksi belirtilmedikçe telif hakları Yatırım Ofisi’ne aittir. Ticari olmayan, kendi kişisel kullanım amaçlarınız dışında, bu web sitesine ait içerik hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir mecrada yayınlanamaz, bir yere yüklenemez, kaydedilemez, radyo ve televizyonda yayınlanamaz ya da bir yere aktarılamaz.

Bu içeriğin başka bir şekilde kullanılabilmesi için telif hakkını elinde bulunduran kurumun önceden yazılı onay vermesi gerekmektedir. Bu web sitesine ilişkin fikri mülkiyet haklarının tamamı, yalnızca Yatırım Ofisi’ne aittir ve bu kurum tarafından saklı tutulur.
 
Bu web sitesinin sistemine ve web sitesi içindeki verilere zarar vermek ya da sistemde veya verilerde hasara yol açmak amacıyla gerçekleştirilen her türlü müdahale hukuken yasaktır.
 
Bu web sitesinin hiçbir bölümü ticari ya da mali kazanç amaçlı dağıtılamaz ya da kopyalanamaz. ​
 
Teminat ve Sorumluluklar
 
Site ziyaretçileri, bu web sitesini kullanarak, yukarıda belirtilen yükümlülüklerden kaynaklanan istisnaları ve sınırlamaları ve bunların makul olduklarını kabul ederler. Bu web sitesi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca düzenlenir ve bu kanunlara tâbidir.
 
Yatırım Ofisi’nin web sitesinde gerçek ya da tüzel kişilere yönelik herhangi bir teminat bulunmamaktadır. Bu web sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu için gereken tüm gayret gösterilmektedir; ancak web sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve eksiksiz olması konusunda Yatırım Ofisi’nin herhangi bir taahhüdü veya garantisi bulunmamaktadır. Bu web sitesinde bulunan bağlantıların kullanılması ile erişilen web sitelerindeki bilgiler başka kurumlar tarafından sağlanmaktadır ve bu bilgilerin doğruluğundan, içeriğinden ya da güncel olup olmamasından Yatırım Ofisi sorumlu değildir. Bu web sitesinde bulunan bilgiler iyi niyet çerçevesinde sağlanıyor olsa da, Yatırım Ofisi söz konusu bilgilerin güncelleneceğine, doğru olacağına ve yanıltıcı olmayacağına veya bu web sitesinin her zaman (ya da herhangi bir zamanda) kullanılabilir olacağına ilişkin olarak herhangi bir garanti vermez.
Yatırım Ofisi, bu web sitesinin kullanılmasını sağlayan sunucuların hata, virüs ya da arıza içermeyeceğini garanti etmez ve bu tür tehditlere karşı yeterli düzeydeki koruma önlemlerinin alınmasına ilişkin sorumluluk web sitesi ziyaretçilerince kabul edilmiş sayılır.

Her ne koşulda olursa olsun, Yatırım Ofisi, bu web sitesinden kaynaklanan veya bu web sitesinin ya da web sitesi içinde bağlantı verilen web sitelerinin kullanılması ile ilgili olarak ortaya çıkan arızi, dolaylı ya da özel herhangi bir zarardan veya kâr kaybı, sözleşme kaybı, iyi niyet, veri, bilgi, gelir, öngörülen tasarruf ya da iş ilişkisi kayıplarından kaynaklanan zararlar da dâhil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ve bu tür bir zarar olasılığına ilişkin olarak uyarıda bulunulup bulunulmadığının önemi olmaksızın, başka hiçbir zarardan sorumlu değildir.​
 
Yatırım Ofisi, bu web sitesinde sağlanan bilgileri ve tasarımı önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.