BAŞKANIN MESAJI

7.01.2020

" src=
​​2003 ve 2019 yılları arasında yıllık ortalama %5,3 GSYİH artışı ile hızla gelişen bir ülke olan Türkiye, uluslararası yatırımcılar için sayısız yatırım fırsatı sunan büyük bir potansiyele sahip. Uzmanlar, Türkiye’nin sahip olduğu güçlü makroekonomik temeller ve genç nüfusu sayesinde bu trendin gelecekte de süreceği konusunda birleşiyor.

Doğru zamanda doğru yer!

Türkiye, son 16 yılda önemli yapısal değişiklikler yaşamış bir ülke. Bu etken, ülkeyi birçok uzmanın geçiş süreci olarak nitelendirdiği bir evreye yöneltmiştir. Devrim niteliğindeki tüm köklü reformlarda olduğu gibi, yeni fırsatlar doğmaktadır.

Bölgesinde kilit rol oynayan Türkiye’nin önemi, hem kendi bölgesi hem de küresel anlamda giderek artıyor. Türkiye hem aktif bir G-20 üyesi, hem de Kuzey Atlantik Paktı Örgütü (NATO), Avrupa Konseyi (COE) ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (OIC) bir üyesidir. 

Ekim 2005’te başlayan AB resmi üyelik süreci ile birlikte Türkiye’nin statüsü de değişmiştir. Bu da ülkeye bir dizi farklı rotayı tek bir hedefe yöneltmek gibi stratejik bir hedef kazandırmıştır: Kopenhag siyasi kriterleri ve Maastricht ekonomik kriterleri. 2003 yılından bu yana süren yapısal reformlar, yeni, dinamik ve dünya ile daha fazla bütünleşen bir Türkiye ortaya çıkarmıştır.

On yılı aşkın süredir yıllık ortalama %5,3 GSYİH artışı ile hızla gelişen bir ülke olan Türkiye, uluslararası yatırımlar açısından tam bir fırsatlar ülkesidir. GSYİH geçtiğimiz on yıl içinde üç kattan fazla artarak 2019 yılında 754 milyar ABD doları (ABD doları - cari fiyatlarla) olarak gerçekleşti. Böylesine etkileyici bir büyüme Türkiye’yi bölgesinin sanayi merkezi konumuna getirdi. Avrupa’nın ikinci en büyük hafif ticari araç üreticisi olan Türkiye, otomotiv üretiminde dünyada 15. sırada yer almaktadır. Aynı şekilde, Türkiye, 28 AB ülkesi arasında 2., dünyanın ise en büyük 8. çelik üreticisidir. Bugün Türkiye, otomotiv, makine, madencilik, enerji, yenilenebilir enerji, savunma ve havacılık, gayrimenkul, finans, bilişim ve iletişim teknolojileri, tarım, kimya, petrokimya, demir-çelik, vb. birçok sektörde son derece kârlı yatırım fırsatları sunmaktadır.

Türkiye’nin ekonomik gücü son on yıl içinde ciddi bir artış göstermiştir. Ülke, 2019 yılı GSYİH satın alma gücü açısından dünyanın en büyük 13. ekonomisi, 28 AB ülkesi arasında ise en büyük 5. ekonomi konumuna gelmiştir. Türkiye’nin son on yıl içerisinde göstermiş olduğu güçlü ekonomik performans, yatırımcıların Türkiye ekonomisinin geleceği hakkında oldukça emin öngörülerde bulunmasını sağlamıştır. 

Türkiye son on yıldır yatırım ortamını geliştirmek üzere aktif politikalar uygulamaktadır. 2003 yılında TBMM’de kabul edilen Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Türkiye’nin yatırım potansiyelinin küresel yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi yönünde atılmış önemli adımların ilkini teşkil etmektedir. Bu kanun, yerli veya yabancı tüm yatırımcılara eşit muamele güvencesi vermekte, tüm uluslararası yatırımcıların ön izin talebi olmaksızın Türkiye'ye girişini mümkün kılmakta, temettünün serbestçe aktarılması, gayrimenkul edinme, kamulaştırmaya karşı koruma ve yabancı vatandaşların istihdam edilmesi gibi konularda uluslararası yatırımcıların tüm beklentilerini karşılamaktadır. Uluslararası tahkimin kabulü ve yasaların AB mevzuatına uyumlu hale getirilmesi için devam eden çalışmalar gibi önemli parametreler, Türkiye’yi uluslararası doğrudan yatırımlar konusunda hem yasal çerçeve hem de yatırım ortamı açısından dünyadaki en liberal ülkelerden biri haline getirmiştir.

Tüm bu çalışmaların sonucunda Türkiye, ekonomi alanında son derece etkileyici bir performans ortaya koymuştur. Bir başka deyişle; gerçekleştirilen kapsamlı yapısal reformların etkisi uluslararası doğrudan yatırımlara çarpıcı biçimde yansımış, Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarı katlanarak artmıştır. Detaylı incelendiğinde, Türkiye’nin 1992 ve 2002 yılları arasında yıllık ortalama yaklaşık 1 milyar ABD doları olan uluslararası doğrudan yatırımlar, reformların hayata geçmesiyle birlikte, 2003 yılından bu yana yıllık ortalama 13 milyar ABD doları seviyesinde yer almaktadır.

Yukarıda bahsedilen gelişmeler ışığında, günümüz Türkiye’sinin 10 yıl önceki Türkiye’den oldukça farklı olduğu kesin. Benzer şekilde, cumhuriyetinin 100. yılını kutlayacak 2023 yılı Türkiye’si de günümüz Türkiye’sinden oldukça farklı olacaktır. Mevcut hükümet tarafından belirlenen iddialı hedefler doğrultusunda, 2023 yılı Türkiye’sinin, daha müreffeh bir ülke olması ve küresel barış ve refah ortamına önemli katkılarda bulunarak uluslararası topluluğun değer oluşturan bir üyesi olması beklenmektedir. Küresel ölçekte oldukça etkin olan Türkiye, diğer ülkelerde, özellikle bölge ülkelerinde ortaya çıkan yatırım fırsatları için de yatırımcılara bir platform sunmaktadır. Türkiye’nin stratejik konumu, yatırımcılara 1,3 milyar nüfuslu, toplam 26 trilyon ABD doları GSYİH ve 8 trilyon ABD doları dış ticarete sahip potansiyel bir pazara erişebilmelerine olanak tanımaktadır.

Gelişmiş ve yatırımcı dostu iş ortamıyla, son on yıl içinde hem yerel hem de uluslararası yatırımlarda önemli bir başarı yakalamış olan Türkiye, yeni iş alanları, yeni teknolojiler ve yeni vizyonlar sağlayacak yatırımlara ev sahipliği yapmak üzere, yalnızca çıtayı yükseltmekle kalmamış, aynı zamanda gerçek ve hak ettiği potansiyelini gerçekleştirme yolunda ilerlemeye de başlamıştır.

Türkiye; kesinlikle, doğru zamanda bulunulacak doğru yer…
" src=
Burak DAĞLIOĞLU
Başkan, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi
burak daglioglu; investment office; invest in türkiye; turkish economy; fdi; foreign direct investment