HİZMETLERİMİZ

Yatırımcılarla yapılan görüşmelerde gizlilik esasını en önemli ilkelerinden biri olarak belirleyen Yatırım Ofisi, bir kamu kurumu olmakla beraber yatırımcılara özel sektör yaklaşımı ile aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

İHTİYACA UYGUN DANIŞMANLIK

Yatırım Ofisi, danışmanlık hizmetleri kapsamında küresel yatırımcıların Türkiye pazarını ve yatırım ortamını keşfetmelerine yardımcı olmak için yatırımlarla ilgili yürürlüğe giren en güncel mevzuat hakkında bilgi sunmanın yanı sıra şirket kuruluşu, sektörler özelinde ve genel makroekonomik veriler, devlet teşvikleri, işletme maliyetleri ve vergilendirme gibi konulardaki bilgileri yatırımcılara temin etmekte, yatırımcılara yönelik detaylı sektörel analizler ve raporlar yayımlamaktadır.

PAYDAŞLARLA KOORDİNASYON

Türkiye'ye yeni gelen ve Türkiye'de hâlihazırda faaliyet göstermekte olan yatırımcılara Yatırım Ofisi tarafından sunulan temel hizmetlerden biri de kamu kurumları, yerel yönetimler, iş dernekleri ve üniversiteler, hizmet sağlayıcıları ile sivil toplum kuruluşları gibi diğer paydaşlarla olan ilişkilerin koordinasyonudur. Kamu kurumları, özel sektör ve yatırımcılar arasında bir köprü işlevi gören Yatırım Ofisi, gerek şirketler arasında gerekse şirketlerle kamu kurumları arasında ihtiyaç duyulan toplantıların düzenlenmesinde kilit rol oynamaktadır. Yatırım Ofisi, yatırımcıların Türkiye'ye girişlerinde sorun yaşamamaları için ilgili yatırım projesi ve yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda potansiyel tedarikçiler, müşteriler ve hizmet sağlayıcılarıyla ilk bağlantı ve görüşmelerin gerçekleştirilmesinde destek hizmeti sunmaktadır.​

YATIRIM DESTEK HİZMETLERİ

Yatırım Ofisi'nin sorumluluk alanına giren projeler için sunduğu hizmetler arasında yatırımcıların bürokratik süreçler ve prosedürler hakkında bilgilendirilmesi ve yatırım süreçlerinin tüm aşamalarının takip edilmesi de yer almaktadır. Şirket kuruluşu, çalışma ve oturma izinlerinin alınması, teşvik başvuruları, çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreçleri ve yatırımla ilgili diğer izin ve ruhsatlara ilişkin başvurular Yatırım Ofisi tarafından kamu kurumları nezdinde takip edilmektedir. Tüm bu süreçlerde yatırımcılar için bürokratik prosedürlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması hedeflenmekte, sonuç odaklı bir yaklaşımla yatırımcılara destek olunmaktadır. ​

ARAZİ BULMA DESTEĞİ

Yatırım Ofisi'nin arazi ekibi, yatırıma uygun sahaların araştırılmasının yanı sıra arazi edinimi, elektrik bağlantısı, doğal gaz, su temini ve diğer altyapı hizmetlerine ilişkin maliyetler hakkında gerekli bilgileri yatırımcılara sunmaktadır. Yatırım Ofisi'nin arazi desteği, masa başı araştırmalar ile sınırlı olmayıp yatırımcılar ile arazi ziyaretlerinin gerçekleştirilmesini, altyapı çalışmalarının takip edilmesini, saha geliştirme çalışmalarının koordine edilmesini ve fizibilite açısından araziyle ilgili tüm veri ve bilgilerin toplanmasını da içermektedir.​

YATIRIM HEYETİ ZİYARETLERİ

Yatırım Ofisi, yatırımcılara Türkiye'ye yapacakları ziyaretlerinde lojistik destek sunmaktadır. Yatırım Ofisi, yalnızca iş dünyası ve resmi kurumlar ile toplantılar düzenlemekle kalmayıp aynı zamanda yatırımcıların ülkemize yapacakları seyahatleri organize ederek bu ziyaretlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Yatırım Ofisi, yatırımcılara konaklama için uygun yerin bulunmasına yardımcı olmakta, ayrıca konaklama ve toplantı yerleri arasında ulaştırma hizmeti de sağlamaktadır.​

PROJE LANSMANLARI

Yatırım Ofisi, Türkiye'de yatırım yapmaya karar veren yatırımcılara proje lansman hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler arasında, ilgili yatırıma ilişkin basın bültenlerinin hazırlanması ve dağıtılması, temel atma ve açılış törenlerinin organize edilmesi ve yatırımın lansmanı için ilgili diğer halka ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi yer almaktadır.

ORTAK BULMA DESTEĞİ

Uluslararası doğrudan yatırımlar söz konusu olduğunda, uluslararası ve yerli şirketler arasında gerçekleştirilecek iş birlikleri her iki taraf için de oldukça faydalı olabilmektedir. Yatırım Ofisi, çok uluslu şirketlere ve Türk şirketlere olası ortak girişimler, birleşme-satın almalar ve Türkiye'de gerçekleştirilecek projeler için uygun ortaklar bulunması konularında destek olmaktadır.​

YATIRIM SONRASI HİZMETLER

Yatırım Ofisi, projeleri tamamlandıktan sonra yatırımcılarla iletişimde kalmaya devam etmekte ve projenin devam eden süreçteki tüm aşamalarının sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla yatırımcılarla düzenli olarak temasa geçmektedir. Yatırımcıların Türkiye'deki yatırımıyla ilgili çözüm bekleyen herhangi bir durumla karşılaşması halinde, Yatırım Ofisi devlet ile yatırımcılar arasında aracılık yapılması, genişleme yatırımlarının destek hizmetlerinden faydalandırılması, yatırım ortamıyla ilgili çalıştay ve araştırmaların gerçekleştirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yeni öneriler geliştirilmesi gibi hizmetler sunmaktadır.​