195​ milyar ABD doları​<br>​<br>

195​ milyar ABD doları​

1986-2022 yılları arasında Türkiye’de Kamu-Özel Sektör İşbirliği sözleşmelerinin toplam değeri.​

<p>265​​<br></p>

265​​

1986-2022  yılları arasında Türkiye’de Kamu-Özel Sektör İşbirliği projelerinin toplam sayısı.​

8.200 km​<br>

8.200 km​

Türkiye’de 2035 yılı itibarıyla ulaşılması hedeflenen toplam otoyol uzunluğu. ​
%64<br>​<br>

%64

Türkiye’de demir yolunun 2024 yılı itibarıyla altyapı yatırımları bütçesinden alacağı pay. ​

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Görseli
​​​​​
Gelişen Türkiye ekonomisi ulaşım, sağlık ve enerji dâhil olmak üzere birçok farklı sektörde önemli yatırım fırsatları sunmaktadır. 1986 ile 2022 yılları arasında toplam 195 milyar ABD doları bedelle 265 adet Kamu-Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) projesinin sözleşmesi imzalanmıştır. Bu projelerin yarıdan fazlasının son on yılda finansal kapanışa ulaşmış olması, Türkiye’nin bu alanda artan tecrübesini en iyi şekilde ortaya koymaktadır. ​

Türkiye'de altyapı yatırımı yapmak için güçlü nedenler bulunmaktadır:

  • Türkiye ekonomisinin yıllık GSYİH artışı 2003-2022 yılları arasında %5,4 gibi güçlü bir oranda seyretmiştir.
  • Türkiye'nin 85,3 milyonluk nüfusu her yıl 1 milyon artmaktadır. Bu yüksek nüfus artışı ve hızlı kentleşme sonucunda nüfusu 1 milyonun üzerinde 24 kent merkezi ortaya çıkmıştır. Bu kent merkezlerinin 10'u 2 milyonun üzerinde nüfusa sahiptir.
  • Türkiye’nin artan uluslararası ticaret hacmi ve stratejik konumu, ülkeyi altyapısını geliştirmeye sevk etmektedir. 
  • Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi gören Türkiye, Kuşak ve Yol Girişimi projesinin (BRI) merkezindeki Orta Koridor’a öncülük etmektedir.
  • Sağlık hizmetleri almak üzere yılda 700.000’den fazla yabancı misafiri ağırlayan Türkiye, sunduğu sağlık hizmetlerinin kalitesini gözle görülür bir biçimde yükseltmiş olup OECD gereksinimlerini karşılamak için altyapı yatırımları yapmaya devam edecektir.
  • Yatırımcıları ulaşım, sağlık ve enerji gibi pek çok alanda mega projelerden mikro projelere kadar geniş bir yelpazede fırsatlar beklemektedir.
  • Türkiye, kamu-özel sektör işbirliği yatırımları için yap-işlet, yap-işlet-devret ve işletme haklarının devri gibi modellerin kullanımına olanak sağlayan elverişli bir yatırım mevzuatına sahiptir. 
  • Türk hükümeti, proje geliştirme sürecini hızlandırmak için çeşitli türlerde destek ve teşvikler sunmaktadır.
  • Yatırımları koruyan ve gerekli şartlarda uluslararası tahkim imkanı sağlayan ulusal ve uluslararası yasalar, Türkiye’nin yatırım ortamını daha da güçlü kılmaktadır.
  • Türkiye'deki makroekonomik politikalar, yatırımlar ve daha da önemlisi, güçlü kamu maliyesi yönetimi, alım garantisi gerektiren KÖİ yatırımlarını desteklemektedir.​

ÖNDE GELEN OYUNCULAR

HIZLI BAĞLANTILAR