TÜRKİYE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM STRATEJİSİ (2021-2023)

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi koordinasyo​nunda, ilgili tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımız ile iş birliği halinde hazırlanan “Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi (2021–2023)”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Strateji belgesi ile Türkiye’nin bölgesindeki rekabetçi konumunu koruyarak bilgi-yoğun, yüksek katma değerli ve nitelikli istihdam sağlayan yatırımlardaki payını artırması hedeflenmiştir.

Türkiye UDY Stratejisi’nin temel hedefi, ülkemizin küresel UDY pastasından aldığı payı nitelikli UDY profilleri özelindeki performansını artırarak 2023 yılı itibarıyla %1,5’e çıkarmak olarak belirlenmiştir. Bu temel hedefe yönelik 11 strateji ve 72 adet eylem maddesi ilgili kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri ile birlikte tasarlanmıştır.

Türkçesi için tıklayın.

Click for English.​​​​​​