WEB SİTESİ ÇEREZ POLİTİKASI

​​​​T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne (“Kurum") ait web sitesi (“Site"), uygulamalar ya da dijital ortamda, ziyaretçilerin kullanımına sunulan benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarda (“Platform") kullanıcı deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller,  vb. birtakım teknolojilerden (“Çerezler") faydalanılmaktadır. 

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu") olmak üzere Kurumun tabi olduğu mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. 

İşbu Çerez Aydınlatma Metni'nin amacı, platformlara erişim esnasında kullanılmakta olan çerez ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak ziyaretçilere bilgi vermektir. İşbu Aydınlatma Metni'nde sitemizde ve uygulamamızda hangi amaçlarla hangi tür çerezlerin kullanıldığı ve bu çerezlerin nasıl kontrol edilebileceği açıklanmaktadır. 

Kurum, sitede ve uygulamalarında kullanılan çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya işlevlerini değiştirebilir veya sitede ve uygulamalara yeni çerezler ekleyebilir. Dolayısıyla Kurum, işbu Çerez Aydınlatma Metni'nin hükümlerini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Güncel Web Sitesi Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi kamuya açık bir mecrada yayınlanmasıyla birlikte yürürlük kazanmaktadır. Metnin son güncelleme tarihi bu metnin sonunda yer almaktadır. 

Kişisel verilerinizin Kurum tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; aşağıdaki web adresinde yer alan T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla Kurumumuzun meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Hedefleme ve profilleme vasıtasıyla gerçekleştirilen pazarlama ve reklamcılık faaliyetleri ise yalnızca açık rızanız olması halinde gerçekleştirilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir. 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Kurum, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde bağlı olduğu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, çözüm ortakları ve kanunen yetkili kurumlar ile paylaşabilmektedir.  

Hangi Çerezlerin Hangi Amaçlarla Kullanılabileceği 

Kurum olarak sitemizde ve uygulamamızda çeşitli amaçlarla çerezler kullanılmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel veriler işlenmektedir. Bu amaçlar başlıca aşağıdaki gibidir: 

 • Sitenin ve uygulamanın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.
 • Siteyi ve uygulamayı analiz etmek, sitenin ve uygulamanın performansını artırmak.
 • Sitenin ve uygulamanın işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. 

Sitemizde ve Uygulamamızda Kullanılan Çerezler 

Aşağıda sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız farklı türdeki çerezler yer almaktadır. Sitemizde ve uygulamamızda hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır. 

 • Zorunlu Çerezler

Bazı çerezlerin kullanımı sitenin ve uygulamanın doğru biçimde çalışması için zorunludur. 

 • İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezlerin kullanımı ziyaretçilerin site ve uygulama üzerindeki tercihlerini ve seçimlerini hatırlayarak sitede sunulan hizmetlerin kişiselleştirilmesini sağlamaktadır. 

 • Sosyal Medya Çerezleri

Bu çerezlerin kullanımı ziyaretçilerin sosyal medya kullanımları hakkında bilgi toplanmasını sağlamaktadır. 

 • Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezlerin kullanımı site ve uygulama ziyaretleri için performans analizi yapılarak sunulan hizmetlerin iyileştirilmesini sağlamaktadır. 

 • Hedefleme veya Reklam Çerezleri

Bu çerezlerin kullanımı sitede veya site haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için gerekmektedir. Ayrıca site dâhilinde veya haricinde reklam ve tanıtım yapmak için bazı çözüm ortaklarıyla iş birliği yapılabilmektedir. 

Çerezlerin Kontrolü 

Kurum için çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçilerin tercihleri esas alınmaktadır. Bununla birlikte, platformun çalışması için zorunlu olan çerezlerin kullanılması gerekmekte ve bazı çerezlerin kapatılması halinde platformun birtakım işlevleri kısmen ya da tamamen çalışamaz duruma gelmektedir. 

Platformda kullanılan çerezlere dair ziyaretçi tercihlerinin ne şekilde yönetilebileceğine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 • Ziyaretçiler, platformu görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. Kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır.
 • Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/  adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin platforma erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. 
 • Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için  tıklayınız
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için  tıklayınız
 • Birçok şirketin reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilmektedir.
 • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılmaktadır. 
 • Tarayıcı ayarları değiştirilerek çerezlere ilişkin tercihler kişiselleştirilebilmektedir. 
Adobe Ana​lyticshttp://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOLhttps://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safarihttps://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

​Kişisel Veri Sahibinin Kanun'un 11. Maddesine Göre Hakları 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme 

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, aşağıdaki web adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu'nu doldurarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Talebiniz niteliğine bağlı olarak en geç otuz gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ​Veri Sahibi Başvuru F​ormu​​

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Kurum Temsilcileri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni​

Son güncelleme tarihi: 15 Nisan 2021