GSK

GSK Logosu
​​​​GlaxoSmithKline (GSK), 115 ülkede 100.000'den fazla çalışanıyla ilaç, aşı ve tüketici sağlığı alanlarında faaliyet göstermektedir. İnsanların daha aktif bir hayat sürmeleri, kendilerini daha iyi hissetmeleri ve daha uzun yaşamalarına yardımcı olmayı hedefleyen GSK'nin tarihi 18. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Merkezi İngiltere'de b​ulunan GSK, geleneksel ve yenilikçi ilaç ve aşılardan oluşan güçlü portföyüyle öne çıkmaktadır. Şirket bilimsel araştırmaları ve yenilikçi ürünleri sayesinde beş kez Nobel Tıp Ödülü'nü kazanmıştır. GSK, her yıl gelirinin %10'unu Ar-Ge çalışmalarına ayırmaktadır.

GSK, her gün 166 ülkeye 2,3 milyon doz aşı sunmaktadır. Portföyündeki 41 aşı aracılığıyla aşı ile korunulması mümkün olan 30 hastalığın 22 tanesine karşı koruma sağlayan şirket ayrıca HIV, solunum yolu enfeksiyonları ve sıtma gibi önemli alanlarda koruyucu tedavi hizmetleri sağlayacak 14 aday aşı üzerinde de Ar-Ge aşamasındaki çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm dünyada her beş çocuktan ikisine en az bir GSK aşısı uygulanmıştır. Şirketin hedefi, aşıya erişimin zor olduğu az gelişmiş ülkelere 850 milyon doz aşı sağlayarak 2024 yılı itibarıyla 300 milyon çocuğu zatürre, rotavirüs ve çocuk felci gibi hastalıklara karşı korumaktır. GSK, son 50 yıl içerisinde UNICEF'e 16 milyar doz çocuk felci aşısı sağlamıştır.

GSK, Türkiye'de aşılar, solunum yolu enfeksiyonları ve HIV gibi yedi tedavi alanında faaliyet göstermektedir. Şirket, hayatın her aşamasında sağlık ve esenlik vizyonu doğrultusunda 60 yıldır Türkiye'de sağlıklı bir yaşama katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Türkiye, GSK için hem bir yatırım merkezi hem de yatırım üssü olarak büyük önem taşımaktadır. GSK'nin İlaç, Tüketici Sağlığı ve Tedarik Zinciri şeklindeki üç bölgesel yönetim üssü İstanbul'da yer almaktadır ve Gelişmiş Merkezi Ülkeler kapsamında Rusya, Mısır, Suudi Arabistan gibi 17 ülke ile bu ülkelerdeki 8.000 çalışanının yönetimi İstanbul'dan gerçekleştirilmektedir. İstanbul'da bulunan Tedarik Zinciri Üssü, yaklaşık bir milyar kutu ürün için talep tahmini, tedarik planlaması ve tedarik zinciri yönetimi işlemlerini yürütmektedir.

2016 yılında başlatılan Farmakolojik Ürünleri Yerelleştirme Projesi öncesinde GSK, 31 ürününü iki yerel iş ortağıyla birlikte üretmeye başlayarak Türkiye'nin en geniş antibiyotik hacmine sahip portföyünün yerelleştirilmesini başarmıştır. 30 milyon İngiliz sterlinini aşan bir yatırımı hayata geçirerek yerel üretim ortaklarının sayısını ikiden dörde çıkaran GSK, Türkiye'deki yerel üretim payını %46'dan %72'ye yükseltmeyi planlamaktadır.

GSK, Türk ilaç sektöründe yerelleştirme faaliyetlerinin teşvik edildiği günümüzde yatırımlarına devam etmektedir. Şirket, solunum hastalıklarının tedavisinde kullanılan nebülizatör teknolojisinin ve HIV alanındaki patentli ürününün üretimini Türkiye'ye aktarmak amacıyla 2018 yılında 25 milyon İngiliz sterlini yatırım yaparak yerel iş ortağıyla bir üretim iş birliğine girmiştir.

GSK Türkiye, aşı konusunda GSK'nin sahip olduğu bilgi birikimini ve teknolojileri Türkiye'ye getirmek için 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Teknokent ile birlikte Aşı Klinik Araştırma Merkezi'ni (AKAM) kurmuştur. Bu faaliyetlerin bir parçası olarak 2013 yılında Türkiye'nin en kapsamlı aşı üretim tesisini kurmak için çalışmalara başlamıştır. Günümüzde Türkiye'de aşı alanında yürütülen klinik araştırmaların %37'si AKAM bünyesinde gerçekleştirilmektedir ve İDOL ile birlikte kurulmakta olan 16,5 milyon doz üretim kapasitesine sahip olacak üretim tesisinin %90'ı tamamlanmıştır. Bu tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte 12 farklı aşının Türkiye'de üretimi mümkün olacaktır.

Yalnızca sağlık hizmeti çözümleri değil sosyal sorumluluk projeleriyle de Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunan GSK, 2013 yılından bu yana Toplum Gönüllüleri Vakfı ile Sağlıklı Gençlik Hareketi projesi kapsamında yaptığı çalışmalarla 100.000'i aşkın gencin sağlık okuryazarlığı eğitimlerine destek olmuştur.