13.10.2011

HSBC: Türkiye'nin ticaret hacmi dünya ortalamasının üstünde büyüyecek

Dünya - HSBC, son açıkladığı 'Trade Connections" adlı raporunda, Türkiye'nin 2025 yılına kadar ticaret hacminin % 109 ile dünya ortalamasının çok üzerinde büyüyeceği tahmininde kulundu. Türkiye'nin Avrupa'yı Orta Doğu ile Orta Asya'ya pazarlarına bağlayan önemli bir ticaret merkezi olarak gelişeceğini belirten raporda, aynı dönemde Rusya ve Çin ile ticaretin sırasıyla % 123 ve % 125 büyümesinin beklendiği belirtiliyor. Bu büyümeye bağlı olarak 2010 yılında 266,1 milyar ABD doları olan mal ticareti hacminin 2025 yılında 541,3 milyar ABD dolarına çıkacağı hesaplanıyor.

Raporda Türkiye'nin küresel ticari sistemde Avrupa'yı Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile bağlayan merkezi konumda yer alması nedeniyle birden çok büyük ticaret ortağı olduğuna değinilerek geçtiğimiz yıl gerçekleşen 26,4 milyar ABD doları değerindeki ticaretle Rusya’nın halen Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı konumunda olduğuna ve Çin ile yapılan ticarette de hızlı bir artış yaşandığına dikkat çekildi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png
Türkiye; dış ticaret hacmi; türkiye dış ticaret; türkiye ticaret ortakları; türk-rus ticaret; türk-çin ticaret; hsbc; trade connections