17.04.2024

Türk Lojistik Sektörü 2028'e Kadar Küresel Sıralamada 25. Olmayı Hedefliyor

​Ticaret Bakanlığı'na göre, Türkiye'nin lojistik ve taşımacılık sektörü ciddi bir büyüme ve ülke ekonomisi açısından stratejik önem göstermeye devam ediyor. Türkiye'de lojistik ve taşımacılık sektörü, 100 milyar ABD doları değerindeki pazar büyüklüğüyle küresel lojistik ihracatının yüzde 2,5'ini oluşturarak dünya çapında 11'inci sırada yer alıyor. 40 milyar ABD doları tutarındaki toplam hizmet ihracatının yaklaşık yüzde 40'ına sahip olan Türkiye'nin hizmet ihracatındaki payı her geçen yıl artıyor.

Ticaret Bakanlığı, mal ihracatını ve dış ticareti geliştirme konusunda Türkiye'nin coğrafi avantajlarından yararlanmayı amaçlayan girişimlerin hızlandığını vurguladı. Türkiye'nin, 12. Kalkınma Planı'nda da belirtildiği üzere 2028'e kadar 25. sıraya yükselmeyi hedeflediği Dünya Bankası Lojistik Performans Endeksi'nde (LPI) 2018'de 3,15 puanla 47. sıradan, 2023'te 3,4 puanla 38. sıraya yükselmesi, ilerlemeyi açıkça ortaya koyuyor.

Sektördeki yatırımlar, özellikle, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ve yurt dışı lojistik ağlarını tedarik zincirinin ayrılmaz parçaları olarak kapsamlı bir şekilde güçlendirmeyi amaçlayan Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) Projesi'nin de desteğiyle güçlü kalmaya devam ediyor. İkisi Amerika, dördü Avrupa merkezli altı girişime onay verilmesiyle, projede yakın zamanda önemli gelişmeler kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında sektöre yaklaşık 395 milyon TL (12,2 milyon ABD doları) mali destek ayırarak, Türkiye'nin lojistik hizmetlerinin uluslararası prestijini artırmak amacıyla uluslararası büyük fuarlara katılımı kolaylaştırdı ve hem “markalaşma" hem de “Turquality" programları kapsamında çeşitli markalara destek sundu.

Ticaret Bakanlığı ayrıca, bu sektördeki şirketler için önemli bir dönüm noktası oluşturan yeni destek paketlerini uygulamaya koydu. Bu girişimler, sektör paydaşlarıyla stratejik iş birliklerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesine odaklanan ve destek kapsamını önümüzdeki yıllarda daha da genişletmeyi hedefleyen bir stratejinin parçasını oluşturuyor.​
" src=
Türkiye; lojistik; ulaşım