20.02.2008

Türkiye 50 milyar ton ile maden zengini

Güneş- Maden kaynakları açısından 132 ülke arasında Türkiye üretim itibarıyla 28'inci, çeşitlilikte ise 10’uncu sırada yer alıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) "görünür maden rezervleri" araştırma raporuna göre, Türkiye'de toprak altında yaklaşık 50 milyar ton, 'ticarete konu’ 149 ayrı cins ve özellikte maden bulunuyor. Bu yönüyle Türkiye, maden kaynakları açısından 132 ülke arasında üretim itibarıyla 28'inci, çeşitlilikte ise 10’uncu sırada yer alıyor. Ayrıca dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77'si Türkiye'de mevcut. MTA'nın muhtemel rezerv araştırmalarına göre Türkiye'de yer altındaki en yüksek maden rezervi, 15,8 milyar tonla dolomit madenine ait bulunuyor. Bunun yanı sıra Türkiye'de 13,9 milyar ton mermer, 8,3 milyar ton iyi kalitede linyit kömürü, 5,7 milyar ton kaya tuzu, 1,2 milyar ton ısı kalitesi yüksek taşkömürü, 1,8 milyar ton bor, 1,5 milyar ton da ponza taşı rezervi bulunuyor. Türkiye'de ayrıca 1,9 milyar ton da blister bakır cevheri var. Toplam 49 ayrı cins maden cevherinin bulunduğu yer altı maden kaynaklarının bugünkü piyasa değerinin ise 2,5 trilyon dolar civarında olduğu ifade ediliyor. Bu arada araştırmalar, Türkiye'de 600 ton altın ve 6 bin 62 ton da gümüş rezervi bulunduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra 239 milyon ton felspat, 70 milyon ton fosfat kayası, 25 bin ton krom, 86 ton kurşun, 2 milyon 270 bin ton kuvarsit, 626 bin kükürt, 1 milyon 483 bin ton lületaşı, 4 milyon 560 ton da manganez bulunuyor.
/Style%20Library/Invest/images/news.png