28.03.2008

Petkim'in devri için son tarih 7 Mayıs olarak belirlendi

Dünya - Petkim sermayesindeki yüzde 51 oranındaki kamu hissesinin Socar-Turcas-Injaz Ortak Girişim Grubu'na devrinin, 7 Mayıs 2008'e kadar gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Ortaklıkta yer alan Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy yaptığı açıklamada, Petkim'de ödemenin ne şekilde yapılacağına dair fiyat ve diğer faktörleri mukayese ettiklerini, konuya ilişkin net kararı 14 Nisan'a kadar açıklayacaklarını söyledi. Petkim'in yüzde 51 oranındaki kamu hissesinin devrine yönelik ihaleye karşı açılan davalarla ilgili olarak da Aksoy, bundan sonraki sürece ilişkin bir endişe taşımadıklarını açıkladı. Aksoy, davalarda muhatabın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) olduğunu, İdare'nin de bu konuda mesafe aldığını söyledi. Devir işleminin ardından Petkim'in, Türk ekonomisinde çok pozitif bir rolü olacağının altını çizen Aksoy, Petkim'in Türk sanayiinin dünyaya ihracatında da çok önemli işlevi olacağını kaydetti. Aksoy, Petkim'e ilişkin projeskiyonlarını; çalışanlar, sendikalar ve sivil toplum örgütleri ile paylaşacaklarını ifade ederken, "Ama şu anda henüz bunu konuşabilecek yetkiyi kendimizde görmüyoruz, devir sonrasında bunu gerçekleştireceğiz. Ancak, Petkim Türkiye'nin petrokimya üssü olacak" dedi. Aksoy, daha önceki açıklamalarında da Petkim'e yönelik yatırım programı çerçevesinde, 8 yıl içinde 10 milyar dolarlık bir yatırım kapasitesi programının söz konusu olduğunu ve yapılacak yatırımlar kapsamında EON ile birlikte doğalgaz ve kömüre dayalı iki elektrik santralı yapılmasının planlandığını ifade etmişti.
/Style%20Library/Invest/images/news.png