Maximilian G. F. STAHL

​​CEO, VHV Türkiye

Maximilian G. F. Stahl Görseli

2012 yılından beri Türkiye pazarında faaliyet gösteren VHV Reinsurance, başta inşaat, ticari mülk, ağır sanayi ve enerji alanlarında olmak üzere kurumsal müşterilerine sigorta ve risk yönetimi çözümleri sunuyor. 1919 yılında kurulmuş olan ve S&P tarafından A notu verilen bir Alman sigorta grubunun temsilcisi olarak son derece gelişmiş şirket yönetimi standartlarını destekliyor, liberal ve reforma açık bir yatırım ortamından yararlanıyoruz. Bu açıdan, olumlu yatırım ortamının sürdürülebilirliği için ön koşul olan sağlam ekonomik politikalarının devamına yürekten inanıyoruz. Ülkede yabancı sermayeye sahip 45.000'den fazla şirketin olması ve son 10 yıl içinde doğrudan yabancı yatırım miktarının 150 milyar ABD dolarına ulaşması, Türkiye pazarının geçmişte ve günümüzdeki öneminin yanı sıra Türkiye'nin bölgesel bir merkez olarak da ağırlığını vurguluyor. Türkiye'nin dayanıklı ekonomisinin uzun vadede de cazip kalmaya devam edeceğinden eminiz.