2.04.2012

Türkiye, 2011'de % 8,5 büyüdü

Dünya - Türkiye 2011 yılının son çeyreğinde % 5,2, yılın tamamında % 8,5 büyüdü. GSYH'nin 2011 yılının son çeyreğinde % 5,5, 2011 yılı tamamında ise % 8,5 büyümesi bekleniyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2011 yılı dördüncü dönemine ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarda % 5,2 artış gösterdi.

2011 yılında kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri cari fiyatlarla 17 bin 510 TL, ABD doları cinsinden 10 bin 444 dolar olarak hesaplandı.
/Style%20Library/Invest/images/news.png
türkiye; 2011 büyüme rakamı; türkiye ekonomik büyüme; türkiye gsyh büyüme; türkiye büyüme oranı 2011