4.09.2009

Türk tasarımın tanıtılması için danışma konseyi kuruldu

Today’s Zaman – Karakteristik özelliklere sahip bir Türk tasarım konsepti oluşturmak ve bu konsepti gerek iç gerekse de uluslararası piyasalarda tanıtmak amacıyla hükümetin ve ilgili sektörlerin katkılarıyla Türk Tasarım Danışma Konseyi kuruldu. Konsey üyelerini, Turizm, Milli Eğitim ve Sanayi Bakanlığı müsteşarları, Devlet Planlama Teşkilatı’ndan yetkililer, Hazine temsilcileri, Yüksek Öğretim Kurumu’nca (YÖK) belirlenen bir akademisyen, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi (KOSGEB), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) başkanları ile Türk tasarım, grafik ve mimarlık firmaları temsilcileri oluşturuyor.
/Style%20Library/Invest/images/news.png