5.03.2008

Ar-Ge faaliyetlerine destek yasalaştı, gözler dış yatırımcılarda

İstanbul - TBMM Genel Kurulu’nda, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini destekleyen tasan kabul edilerek, yasalaştı. Ar-Ge harcamalarındaki yüzde 40’lık matrah indirimi yüzde 100'e çıkarılıyor. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun'a göre, yatırımcılara, sektör ya da faaliyet kolu ayırımı gözetmeksizin 2024 yılına kadar bazı teşvik ve destekler getiriyor. Kanuna göre, Ar-Ge faaliyetlerinin teşvikinde, en az 50 kişilik Ar-Ge personeli çalıştırma şartı aranacak. Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla Kurumlar ve Gelir Vergisi kanunları uyarınca daha önce mükelleflere tanınan Ar-Ge harcamalanndaki yüzde 40'lık matrah indirimi yüzde 100'e çıkarılacak. Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerine ilişkin yapılacak. Ar-Ge harcamalarının tamamı; 500'den fazla Ar-Ge personeli çalıştıran işletmelerin her yıl, bir yıl önceye göre ek olarak yaptıkları Ar-Ge harcamalarının yarısı vergi matrahından düşülecek. Bu gider amortisman yoluyla daha sonraki yıllarda vergi matrahından indirilecek. Ayrıca Ar-Ge projelerinden daha sonraki yıllarda vazgeçilmesi veya projenin tamamlanamaması halinde ise Ar-Ge faaliyeti kapsamında aktifleştirilmiş olan tutarlar ile gayri maddi haklara yönelik olmayan harcamalar, doğrudan gider yazılacak. Ar-Ge personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin yüzde 80'i, doktoralı olanlarda ise yüzde 90'ı alınmayacak. Ar-Ge personelinin ücretleri üzerinden hesaplanacak sigorta priminin işveren tarafından ödenmesi gereken miktann yansı, 5 yıl süreyle bütçeden karşılanacak. Yenilik ve Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili düzenlenecek kağıtlardan Damga Vergisi alınmayacak. Teknoloji alanında sahip olduğu orijinal fikri hayata geçirmek isteyen ve teknik alanda eğitim görenlere, teminat aranmaksızın 100 bin YTL'ye kadar tekno girişim sermaye desteği verilecek. Kanunun uygulanmasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, TÜBİTAK'ın görüşü alınarak, Maliye ile Sanayi ve Ticaret bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. "TÜRKİYE, İKİNCİ DÖNEMİ YAŞIYOR" Kanunun görüşmelerinde soruları yanıtlayan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Türkiye'nin Ar-Ge konusunda diğer ülkelere yetişme çabasında olduğunu söyledi. Ar-Ge için ilaç şirketlerinin her yıl 70 milyar dolar harcadığına işaret eden Unakıtan, "Gelsinler ülkemizde yapsınlar. Bizim doktorlarımız, laboratuvarlarımız yapsın. Bu kanunla o imkanı sağlayacağız" dedi. Ayrıca Türkiye'nin daha fazla katma değeri olan ürünlere geçmesi gerektiğini belirten Unakıtan, makro ekonomik tedbirlerin alındığını, bu göstergelerde büyük iyileşme yaşandığını söyledi. Bakan Unakıtan, "Şimdi Türkiye, ikinci dönemi yaşıyor. İkinci dönemde Türkiye, rekabet gücünü artırıcı mikro ekonomik tedbirler alıyor. Onlardan bir tanesi Ar-Ge... Bu, fevkalade önemli. Küçük bir kanun ama tesiri çok büyük olacak" diye konuştu.
/Style%20Library/Invest/images/news.png