5.05.2008

Türkiye yeni program ile yatırıma daha çok pay ayıracak

Zaman - Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, 2008-2012 yılları arasında uygulanacak 'orta vadeli mali çerçeveyi' açıkladı. Hükümet, 5 yıllık ekonomik hedeflerini revize etti. Daha önce yüzde 4,2 olarak öngörülen faiz dışı fazla hedefi yüzde 3,5'e çekildi. Merkezi yönetim bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranı da yüzde 1,9'dan yüzde 1,4'e indirildi. Böylece bütçeden yatırımlara daha fazla kaynak aktarılmasının önü açılmış oldu. Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, tamamlanması halinde yaklaşık 4 milyon kişinin iş sahibi olacağı GAP'a gelecek yıldan itibaren yıllık 3-4 milyar YTL kaynak aktarılacağını açıkladı. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Bakan Mehmet Şimşek'le birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek 2008-2012 dönemini kapsayan orta vadeli mali çerçeveyi açıkladı. Yeni çerçevenin 2007 Aralık ayında AB'ye sunulan katılım öncesi ekonomik program çerçevesinde hazırlandığı belirten Bakan Unakıtan, bu tarihten sonra milli gelir hesaplarında revizyon yapıldığını, küresel ekonomik ve finansal görünümün değiştiğini, istihdam paketi ve GAP yatırımları gibi Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak yapısal adımların orta vadeli mali çerçeveye yansıtılması gereğinin ortaya çıktığını söyledi. Yeni mali çerçeveyle kamu borç stokunun Gayri Safi Milli Hasıla'ya oranının dönem sonunda yüzde 30'a düşürülmesi ve bu hedefle tutarlı bir faiz dışı fazla politikasının oluşturulmasının amaçlandığını kaydetti. Yeni çerçeveyle faiz dışı fazla hedefinin yüzde 3,5'e çekildiğini aktaran Unakıtan, yüzde 3,4 olan merkezi yönetim bütçesi faiz dışı fazla hedefinin de yüzde 2,7 olarak revize edildiğini bildirdi. Maliye Bakanı, rakamların revize edilmesinin ardından 'mali disiplinde gevşeme oldu' yorumlarının yapılabileceğine dikkat çekerek, mali disiplinden asla taviz verilmeyeceğini söyledi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png