7.12.2009

Türkiye’nin gayri safi milli hasılası 15 yılda 2,5 kat arttı

Today’s Zaman - Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından açıklanan rakamlar, Türkiye’nin, son 15 yılda, satın alma paritesi bakımından dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduğunu gösteriyor. 28 ülke için hazırlanan rakamlar, 1995, 2000 ve 2001 yıllarındaki darboğazlara ve 2008 yılındaki son küresel ekonomik krize rağmen gayri safi milli hasılasını 1994 ve 2009 yılları arasında 352,1 milyar ABD dolarından 869,1 milyar ABD dolarına yükselten Türkiye’nin, sözü edilen dönemde gayri safi milli hasılasını hızla artıran ülkeler arasında sekizinci sırada yer aldığını gösteriyor. Ortalama büyüme oranının % 6,2’yi bulduğu Türkiye’de IMF’nin tahminlerine göre, gayri safi milli hasılanın 2014 yılında 1,13 trilyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor.
/Style%20Library/Invest/images/news.png