8.04.2009

Türkiye bankacılıkta “beyaz liste”ye alındı

Sabah – G20 Zirvesi sırasında yayımlanan bir raporda, Türkiye bankacılık açısından dünyanın en dürüst uluslarından biri olarak anılıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından vergi cennetleri üzerine hazırlanan rapor, ulusları vergilendirme standartlarının tutarlılığı ve saydamlığı açısından değerlendiriyor. Ulusların “beyaz”, “gri” ya da “kara” olarak sınıflandırıldığı raporda Türkiye “beyaz” listede yer aldı. Türkiye ile birlikte 39 ulusu içeren “beyaz liste” daha ziyade uluslararası vergilendirme standartlarını uygulamaya koymuş olan ülkeleri kapsıyor. İzlanda’nın da dâhil olduğu toplam 38 ülke, vergilendirme standartlarını uygulamaya koymak konusunda verdikleri taahhütleri yerine getirmedikleri için “gri” listeye alındı.
/Style%20Library/Invest/images/news.png