8.08.2008

S&P görünümü durağana yükseltti

Ntvmsnbc - Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s, Anayasa Mahkemesi’nin AKP’nin kapatılması talebini reddetmesiyle birlikte siyasi belirsizliklerin azalmasını göz önünde bulundurarak Türkiye’nin görünümünü negatiften durağana çevirdi. Türkiye’nin notu BB- olarak teyit edildi. Standard & Poor’s’tan yapılan açıklamada, “Mahkeme kararından sonra ortaya çıkan politikalarda süreklilik ve siyasi istikrar beklentileri, muhtemelen yatırımcı ülkeye duyduğu güveni artıracak ve Türkiye’nin büyük cari açığını kapatacak kaynakları çoğaltacaktır” denildi. S&P, “Türkiye’nin istikrarlı görünümü, ülkenin dış finansman beklentileri ve temellerindeki düzelme ile, finansman şokları karşısındaki kırılganlığı dengelemektedir” dedi. Açıklamada “Eğer hükümet reformlarda sürekliliği ve mali konsolidasyon yoluyla dış finansal şoklara karşı kırılganlığı azaltmayı sürdürürse, Türkiye’nin kredi derecelendirme notu daha da iyileşebilir” ifadelerine yer verildi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png