9.09.2009

Türkiye ekonomik büyümede AB'yi geride bıraktı

Taraf - Finlandiya eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari’nin başkanlığını yaptığı ve Türkiye’nin AB’ye üyeliğini değerlendirme amacıyla kurulmuş Bağımsız Türkiye Komisyonu'nca yayınlanan Türkiye raporunun ekonomiye ilişkin bölümünde, Türkiye'nin 2002-2007'de yüzde 7 olan reel GSYH artışı ortalamasının, karşılaştırıldığı dokuz AB ülkesi ile OECD ve Avro Bölgesi'ne göre çok daha yüksek olduğu ortaya kondu. Raporda, "Türkiye'nin hem bütçe açığı, hem de borç stoku Maastricht kriterlerine uygundur" dendi. Türkiye'nin, işlevsel bir pazar ekonomisine sahip olduğu ve ülkenin krize karşı gösterdiği dayanıklılığın, Avrupa ile uyum sürecini sürdüğü son 10 yılda gerçekleşen kayda değer ilerlemenin göstergesi olduğu belirtildi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png