10.10.2008

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek: Eskiye göre daha dayanıklıyız

Dünya - Dünyanın hatırlanmak istenilmeyen bir dönemden geçtiğine işaret ederek, yaşanan krizin Türkiye'deki etkilerine değinen Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin geçmişle, hatta bazı benzer ülkelerle karşılaştırılmayacak kadar daha az kırılgan, sağlıklı ve daha dayanıklı bir yapıya sahip olduğu düşüncesindeyim" dedi. Dünyada şu anda yaşanan ekonomik kriz ve bunun Türkiye'deki etkilerine dikkat çeken Şimşek, şöyle devam etti: "Her şeyin başında, bütçe disiplini sağlandı. Borç dinamikleri, kamu borcunun kendisi endişe kaynağı olmaktan çıktı. Gerek net gerek brüt bazda Türkiye'nin kamu borç stokunun milli gelire oranı birçok ülkeyle karşılaştırılmayacak kadar düşük düzeyde." Mehmet Şimşek, Mayıs ayında orta vadeli mali çerçeveyi oluşturduklarını anımsatarak, o çerçeve içinde trendi aynı şekilde devam ettireceklerini, bu konudaki kararlılıkta bir azalmanın söz konusu olmadığını, aynı trendin bu yıl devam ettiğini ve gelecek senelerde de devam edeceğini söyledi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png