12.01.2009

Sigortaya yabancı ilgisi

Türkiye- Türk sigortacılık sektörüne yabancı sermaye ilgisi her geçen gün artıyor. Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, 30 Eylül tarihi itibarıyla sigortacılık sektöründeki yabancı payı; prim üretimi bakımından % 56, sermaye bakımından % 51 oldu. 2008 yılının ekim ayı sonu itibarıyla, gelen yabancı sermaye tutarı 1,8 milyar ABD dolarına ulaştı. Söz konusu dönemde dokuz şirketin hisseleri devredilirken, iki yeni şirket kuruluşu gerçekleştirildi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png