12.10.2011

Yabancı yatırım 12 milyar ABD dolarını bulur

Dünya - Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED), 2011 yılı İkinci Barometre Anketi sonuçlarına göre, Türkiye'ye 2011 yılında 12 milyar ABD doları civarında uluslararası doğrudan yatırım girişi olacak.

Bu yılın sonuna kadar en fazla yatırım yapılacağı düşünülen sektörlerin başında enerji yer aldı. Enerjiyi sırasıyla, finansal hizmetler, sağlık, otomotiv ve yan sanayi, gıda ve tarım, hızlı tüketim malları, Ar-Ge, bilgi ve iletişim teknolojileri takip ediyor.

Yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapma kararlarını etkileyen unsurların başında pazar büyüklüğü, kaliteli iş gücü ve Türkiye'nin lojistik avantajları geldi.

Anket sonuçlarına göre yabancı yatırımcılar, doğrudan yatırımlar için dünyada ekonomik ortamın kötüye, Türkiye'de ise daha iyiye gideceğine inanıyor.

Ekonomik gelişmeler ışığında önümüzdeki dönemde yeni yatırım yapmayı planlayanlar ise çoğunlukta ve geçmiş döneme göre oran olarak artmış durumda. Araştırmaya katılan yatırımcılar 2011 yılının ilk altı ayında ciro, üretim, net karlılık ve pazar payı hedeflerini büyük oranda gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki dönemde çalışan sayılarında artış olacağını söyledi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png
Türkiye; doğrudan yabancı yatırım; yabancı yatırım türkiye; türkiye yatırımcı anketi; dyy türkiye; yased; türkiye yatırım ortamı; barometre anketi