15.02.2008

16 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımı öngörülüyor

Halka Tercüman - Türk Patent Enstitüsü'nün 2007 Yılı Ödül Töreni'ne katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan, marka ve patent dalında ödül alan şirketlere ödüllerini verdi. Erdoğan, GSMH'nın 2013 yılında 800 milyar dolar olmasının öngörüldüğünü, bunun 16 milyar doları ile Ar-Ge yatırımlarının yapılacağını söyledi. Başbakan Erdoğan, başvuru sayısının artması kadar, patentli buluşların ticarileştirilmesine de önem verdiklerini belirterek, "Bunun için Patent Değerlendirme Ajansı'nı kuruyoruz" dedi. Başbakan Erdoğan, günümüzde dünyada söz sahibi olmanın en önemli yollarından birinin araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon olduğuna dikkati çekerek, "Başkalarının geliştirdiği bilim ve teknolojiyi kullanarak, ancak bilgi tüketicisi bir toplum olunabilir. Bu yüzden Ar-Ge çalışmalarını desteklemeyi, hükümet politikası haline getirdik" ifadelerini kullandı. "AVRUPA'DA İLK ÜÇTEYİZ" Araştırma projelerine Cumhuriyet tarihinin en büyük kaynağını ayırdıklarını belirten Erdoğan, Türkiye'de 2002 yılında GSMH'nin binde 6'sı Ar-Ge'ye ayrılırken, bu oranın bugün yüzde 1’e yükseldiğini bildirdi. Amaçlarının bu oranı 2013 yılında yüzde 2'ye çıkarmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, GSMH'mn 2013 yılında 800 milyar dolar olması öngörüldüğü takdirde, 16 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımının yapılacağının düşünülebileceğini söyledi. Erdoğan, sonuçlarının gelecekte alınacağı bu yatırımların bazen 1'e 10, bazen 1'e 40, bazen de çok daha fazlasını kazandıracağını,ancak mutlaka kazandıracağını ifade etti. Yine bu dönemde kamunun yanı sıra özel sektörün de Ar-Ge'ye daha fazla kaynak ayırmaya başladığını anlatan Erdoğan, bundan dolayı özel sektöre teşekkür etti. TBMM'de görüşülmekte olan Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile özel sektörün bu konudaki çalışmalarının önünün açılacağını da belirten Erdoğan, araştırmacı sayısında 2010 yılı hedefi olan 40 bin sayısının geçen yıllarda çoktan geride bırakıldığını anımsattı. , Başbakan Erdoğan, Türk Patent Enstitüsü ile TÜBİTAK arasında patent başvurularının değerlendirilmesi konusunda işbirliği gerçekleştirildiğini de belirterek, geliştirilen bu sistemin başarıyla işlediğini anlattı. "Artık bu alanda ülkemizin potansiyeli harekete geçmiştir" diyen Erdoğan, geçen yıl 72 bin civarında marka başvurusu ile Türkiye'nin Avrupa'da ilk üç ülke arasında yer aldığını bildirdi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png