15.04.2009

Hükümet teşvik paketini ve AB katılım öncesi ekonomik programı açıkladı

Dünya – Hükümet, uzun süredir beklenen teşvik paketinin ayrıntılarını açıkladı. Paket, küresel ekonomik krizin Türkiye üzerindeki etkilerini azaltma çabalarının bir parçası olarak gelecek üç yıl boyunca uygulanacak. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın yanı sıra, Ankara’da gerçekleştirilen konferansta bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, AB Katılım Öncesi Ekonomik Programı’nın öncelikle onay için Meclise gönderileceğini ve 2011 yılının sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini söyledi. Diğer ülkeler gibi Türkiye’nin de krizden etkilendiğini söyleyen Ekren, hükümetin ekonomik tahminleri kriz ışığının altında yeniden gözden geçirdiğini söyledi. Gelecek yıl ülke çapında otomatik vergilendirme sisteminin uygulanması için hükümetin çalışmalarını hızlandıracağını belirten Ekren, “Bu yıl sona ermeden, vergi toplama sistemi gözden geçirilecek” dedi. Ekren ayrıca, “Kamu hizmeti ücretleri için yapılan harcamalar ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri için yapılan harcamalar ekonomik hedefler doğrultusunda düzenlenecek. Hükümet, yeni bütçe fonları oluşturmayacak ya da yerel yönetimlerin bütçelerini düzenlemeyecek” dedi. Ekren, hükümetin kamu yatırımlarını durdurmayacağını ve 2012 yılına kadar Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) için 12.2 milyar avro ayırmasının beklendiğini bildirdi. Ekren, “Orta vadeli planlar, Uluslararası Para Fonu ile en kısa sürede bir stand-by anlaşmasının imzalanmasını kapsıyor” dedi. Program kapsamında, bütçe açığının gayri safi milli hasılaya oranının bu yıl % 4.6, 2010 yılında % 3.2 ve 2011 yılında % 2.8 olması bekleniyor. Yeni paket aynı zamanda, kredi garantili fonların etkili bir şekilde işletilmesini sağlayacak. Ekren, “Şimdiye kadar uygulamaya koyduğumuz ekonomik kriz ile mücadele paketleri 750 milyar ABD dolarına ulaştı ve bu paketlerin bütçeye oranı % 17. 750 milyar ABD doları hacmindeki gayri safi yurt içi hasıla ile Türkiye, bölgenin sürekli olarak büyüyen ekonomilerinden biri. 2009 yılında, ekonomide % 3.6’lık bir daralma bekliyoruz. 2010 yılında % 3.3’lük ve 2011 yılında % 4.5’lik büyüme olacağını tahmin ediyoruz” dedi. Ekren, Türkiye’nin ihracat rakamlarının bu yıl 104 milyar ABD dolarına, 2010 yılında 111 milyar ABD dolarına ve 2011 yılında 120 milyar ABD dolarına ulaşacağını ve dış ticaret açığının bu yıl 34 milyar ABD doları, 2010 yılında 43 milyar ABD doları ve 2011 yılında 54 milyar ABD doları olacağını bildirdi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png