16.01.2009

Yeni teknolojiye yatırım yapana teşvikler geliyor

Akşam - Hükümet, yabancı yatırımların ülkemize gelişini hızlandırmak için yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarını hızlandırdı. Yabancı yatırımcının talepleri doğrultusunda şekillendirilen yeni teşvik sistemi konusundaki çalışmalar da son aşamaya geldi. Buna göre, özellikle yeni teknoloji getirecek yatırımlara vergi desteği verilecek. Böylece, hâlihazırdaki yatırımlar yerine yeni yatırımların yapılması sağlanacak. Yatırım indiriminin de yeni bir formülle yeniden uygulamaya girmesi gündemde yer alıyor. Bu sistemle, yatırım miktarının % 50'si kazanılana kadar vergi ödenmeyecek.
/Style%20Library/Invest/images/news.png