18.06.2008

AB müzakerelerinde iki başlık daha açıldı

AB Haber - Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde bir adım daha ilerleme kaydedildi. Fikri Mülkiyet Hakları ve Şirketler Hukuku alanlarında müzakerelere başlandı. Böylece toplam başlık sayısı 8’e yükseldi. Yapılan ortak basın toplantısı sırasında, AB cephesi, son dönemde her altı ayda bir değişen dönem başkanlığı sırasında, sadece 2'şer başlık açılmasını ve bu sürecinin yavaş ilerlemesini, Avrupa kamuoyunda, Türkiye'nin üyeliği konusundaki kuşkulara bağladı. Dönem başkanlığını bir ay sonra Fransa'ya devredecek olan Slovenya Dışişleri Bakanı Dimitri Rupel, bu konuda şöyle konuştu: “Türkiye, AB yolunda kaydadeğer bir mesafe katetmiştir. Reform süreci mutlaka devam ettirilmelidir. Türkiye’nin uluslararası politikadaki rolünü önemsiyoruz. Örneğin, Türkiye’nin arabuluculuk ettiği İsrail-Suriye görüşmelerinde olduğu gibi Ankara, bazı meselelerde kolaylaştırıcı bir rol oynuyor. Bu bakımdan Türkiye, AB’nin en önemli müttefik ve ortaklarından biri. Bu sürecin sonunda en önemli üyelerden biri olacak.” Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürü Michel Leigh'i ise, Türkiye ile sürecin gidişatını ise, Ankara'nın yavaşlığına bağladı: “Aslında, Türkiye'nin açılış kriterlerini karşılaması durumunda, 7 başlık daha ‘hemen’ açılabilir. Bu süreç bildiğiniz gibi şöyle işliyor. Avrupa Birliği Komisyonu bu açılış kriterlerinin karşılandığını bir raporla tespit ediyor ve bu rapor temelinde, başlıkların açılmasına üye devletler karar veriyor. Dolayısıyla, sermayenin serbest dolaşımı, kamu alımları, rekabet, ‘gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı"’, vergilendirme, sosyal politika ve istihdam, ve çevre başlıklarını, Türkiye'nin açılış kriterlerini karşılaması durumunda hemen açmaya hazırız. “
/Style%20Library/Invest/images/news.png