19.03.2008

TOKİ yabancılar için 'İspanya modeli' ile villa inşa edecek

AA - Yabancılara mülk satışında 'İspanya modelinin' Türkiye'de de hayata geçirilmesine dönük protokol, Maliye Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalandı. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar'ın imza koyduğu protokole göre, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından TOKİ'ye bedelsiz devredilen Hazine taşınmazları üzerinde, İdare tarafından ''arsa karşılığı gelir paylaşımı'' yoluyla, villa kentler ve tatil köyleri inşa ettirilecek. TOKİ, söz konusu yöntemle ihale edilecek arazi ve arsaları, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden talep edecek. Devralınan taşınmazlar üzerinde yapılacak olan işin ihalesi de, ''Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği'' hükümlerine göre gerçekleştirilecek. İşin projelendirilmesi, süresi ve ödemeler, sözleşme hükümlerine göre yürütülecek. İşin takibinden de TOKİ sorumlu olacak. TOKİ tarafından yapılacak olan arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesi sonucunda, teklif edilen İdare Payı Geliri’nin yüzde 50'si, TOKİ'nin hesaplarına yatırıldığı günü takip eden 15 gün içinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne aktarılacak.
/Style%20Library/Invest/images/news.png