19.09.2008

Yabancılardan 27 milyar dolarlık kâr transferi

Referans - Yabancı yatırımcıların, 2003 başından bu yılın Temmuz sonuna kadar olan dönemde Türkiye'deki doğrudan yatırımlarından yaptıkları kâr transferleri ile "sıcak para" olarak gelen dış sermayenin portföy yatırımlarından elde ettiği getirilerden ülkelerine aktardığı tutarın toplamı 27 milyar dolara yaklaştı. Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerinden yapılan hesaplamaya göre, anılan dönemde yabancılar, Türkiye'deki doğrudan yatırımlarından elde ettikleri kârların 8 milyar 197 milyon doları ile borsa, devlet iç borçlanma senetleri gibi finansal araçlara yaptıkları portföy yatırımlarından kazandıkları 18 milyar 593 milyon doları yurt dışına transfer ettiler. Doğrudan yabancı sermaye girişleri, Türkiye'nin son iki rekor bir büyüme kaydeden cari işlemler açığını sürdürebilmesini kolaylaştırırken, "doğrudan" yatırımlardan elde edilen kârlardan yapılan transferlerin de son yıllarda hızla büyüdüğü gözlendi.
/Style%20Library/Invest/images/news.png